Prøv avisen

Viser DR alt for mange genudsendelser i julen?

DR sender i år en række programmer med kirkeligt indhold i anledning af julen, viser en gennemgang af tv-oversigten i perioden fra den 18. til den 31. december. Men det meste er genudsendelser, lyder kritikken.

DR får ros for mængden af trosstof på tv-fladen op til jul. Men den kirkelige tv-dækning af julen på DR er genbrug, som ikke sætter den kristne højtid ind i en nutidig ramme, lyder kritikken

Julekalender, gudstjenester, midnatsmesse og flere dokumentarer om kristendommen.

DR sender i år en række programmer med kirkeligt indhold i anledning af julen, viser en gennemgang af tv-oversigten i perioden fra den 18. til den 31. december. Men det meste er genudsendelser eller programmer, der kan vises året rundt, lyder kritikken fra sognepræst Kristian Østergaard, Sorø Klosterkirke, som kalder DR's juledækning for uopfindsom.

”Det kirkelige og kristne indhold er tydeligvis ikke en hjertesag for DR, og det er den nemme løsning bare at genudsende gamle programmer. Som præst holder man heller ikke den samme juleprædiken år efter år,” siger Kristian Østergaard.

Han efterlyser ikke snævre kirkelige udsendelser eller flere historiske dokumentarer, men programmer om julen sat ind i en kristen, nutidig kontekst.

”Det kunne være interessant med flere samtaleudsendelser om eksempelvis, hvad det kristne budskab betyder for måden at fejre jul på i dag. Med det budget, de har, burde det i hvert fald være muligt at præsentere mere frisk stof,” siger han.

Mikael Arendt Laursen er generalsekretær for KLF, Kirke & Medier, som arbejder for, at kristendom og andet trosstof bliver prioriteret i medierne. Han er overvejende positiv over for DR's dækning, som han kalder en ”fornuftig palet”. Men han savner ligeledes programmer, der giver et levende og nutidigt billede af kristendommens betydning i julen.

”Det kunne være interessant med en mere nærværende og folkelig tilgang, hvor man så, hvordan julen spiller en rolle for mange almindelige troende mennesker. Bortset fra det er mit indtryk, at der overordnet set er god kvalitet i programmerne, som ikke nødvendigvis bliver dårligere, bare fordi det er genudsendelser,” siger Mikael Arendt Laursen.

DR's dækning af julen skal ses i lyset af, at højtiden hovedsageligt fremstilles som en kulturel begivenhed i medierne, hvor der ikke satses på det kristne indhold, men i højere grad på programmer af mere underholdende karakter.

Det mener professor i medievidenskab ved Københavns Universitet Stig Hjarvard, som ikke er overrasket over mængden af kirkeligt og kristent indhold på DR hen over julen.

”Det kirkelige og kristne stof har erfaringsmæssigt lave seertal, så mængden i julen stemmer godt overens med, hvor meget folk ønsker at se. Der er vedvarende kritik fra kirkelige kredse, som ikke mener, at det kirkelige og kristne indhold fylder nok, men man kan med stor sikkerhed konkludere, at efterspørgslen er begrænset.”

Flemming Hedegaard Larsen er redaktør på DR K og ansvarlig for DR's samlede dækning af kirkeligt og kristent indhold i julen.

Han mener, at de har en god og bred dækning på tv-fladen, hvor han fremhæver antallet af gudstjenester og programmet ”Danmark synger julen ind”, som blev sendt første søndag i advent. Han opfatter ikke antallet af genudsendelser som et problem i sig selv.

”Det giver mening for mig, at vi genudsender programmer, som stadig er aktuelle og fortæller nogle gode historier, men det er også en økonomisk prioritering. Vi skal beskæftige os både med de kristne og de folkelige traditioner og lave tilbud, som kan samle hele familien.”

DR har tidligere fået kritik for at udvande public service-begrebet ved at rykke trosstoffet fra hovedkanalen til DR K, hvor stoffet også hovedsageligt er placeret i år. Men det er ikke et forsøg på at gemme det kirkelige og kristne indhold væk, forsikrer Flemming Hedegaard Larsen.

”Ligesom aviserne har et kulturtillæg, så har vi DR K for at samle det ét sted. Det gør det nemt for seerne at finde de programmer, som beskæftiger sig med kultur og historie - herunder kristendom.”