Prøv avisen

Effekten af ateistkampagne er ebbet ud

Hos Ateistisk Selskab har man også noteret sig, at effekten ved kampagnen er ved at løje af. Men det store antal udmeldelser af folkekirken i kølvandet på sidste års kampagne har givet foreningen mod på at forsøge sig igen, siger formand Anders Stjernholm. Foto: Miriam Dalsgaard/Polfoto

Antallet af udmeldelser af folkekirken er faldet i årets andet kvartal, viser nye tal fra Danmarks Statistik. En ny udmeldelseskampagne bliver lanceret, når pengene er der, siger formanden for Ateistisk Selskab

Meget tyder på, at et sandt annus horribilis er ved at lakke mod enden for folkekirken.

Rædselsåret begyndte, da Ateistisk Selskab i begyndelsen af 2016 lancerede en kampagne med store busreklamer for at få passive medlemmer af folkekirken til at melde sig ud. Kort tid efter oplevede kirken sin største medlemsflugt i nyere tid, og niveauet for udmeldelser forblev højt, selv efter at ateisternes kampagne var slut.

Men for første gang siden de store busreklamer rullede gennem gaderne, er antallet af udmeldelser nu stort set tilbage ved sit sædvanlige niveau. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I alt har 3420 personer meldt sig ud af folkekirken i årets andet kvartal, hvilket svarer til gennemsnitsniveauet for de seneste 10 år.

Faldet skyldes, at folkekirken ikke har fyldt meget i den offentlige debat på det seneste, siger Brian Arly Jacobsen, lektor i religionssociologi ved Københavns Universitet.

”En udmeldelse af folkekirken er sjældent noget, der bare sker. Det er et resultat af længere tids overvejelser, som til sidst bliver udløst af en anstødssten som for eksempel ateisternes kampagne eller kontroversielle diskussioner såsom vielser af to af samme køn,” siger han og forklarer, at der har været relativt stille om folkekirken på det seneste.

Det betyder, at færre, der går med overvejelser om at melde sig ud, får det sidste skub til at gøre alvor ud af sine tanker. Og af samme grund mister Ateistisk Selskabs kampagne sin effekt, når der ikke længere er synlighed om den, forklarer han.

Brian Arly Jacobsen understreger, at de få tusinde udmeldelser ikke ændrer meget ved folkekirkens medlemssituation. Den store medlemsudfordring for kirken ligger derimod i at få flere forældre til at døbe deres børn. Derfor er folkekirkens medlemstal også dalende, på trods af at færre har meldt sig ud af kirken det seneste kvartal.

I alt havde folkekirken 4.352.610 medlemmer i midten af 2017. Det svarer til 75,6 procent af befolkningen, hvilket er et fald på over 10 procentpoint i forhold til for 20 år siden.

Og intet tyder på, at den tendens bliver brudt foreløbig, siger Rolf Lyneborg Lund, der skriver ph.d.- afhandling ved institut for sociologi og socialt arbejde på Aalborg Universitet og blandt andet beskæftiger sig med medlemskab af folkekirken og registrerer data for udmeldelser.

”Selvom Ateistisk Selskabs kampagne ikke længere ser ud til at have en effekt, er der stadig kun én tendens, der gør sig gældende for folkekirken, og det er, at dens medlemstal daler. Der er ikke noget, der signalerer, at det skulle ændre sig,” siger han.

Hos Ateistisk Selskab har man også noteret sig, at effekten ved kampagnen er ved at løje af. Men det store antal udmeldelser af folkekirken i kølvandet på sidste års kampagne har givet foreningen mod på at forsøge sig igen, siger formand Anders Stjernholm.

”Vi ser ikke vores kampagne som en enkeltstående begivenhed,” siger han op understreger, at deres hjemmeside udmeldelse.dk for eksempel er en varig tjeneste.

”Vi har masser af nye idéer til markedsføring, men desværre er vores budget begrænset. Når økonomien igen er til det, vil vi bestemt gøre opmærksom på hjemmesiden igen,” siger han uden dog at ville afsløre, hvad foreningen har i støbeskeen.

Udsigterne til en ny udmeldelseskampagne rejser en stor udfordring for kirken, mener Thomas Reinholdt Rasmussen, provst i Hjørring Provsti i Nordjylland.

”Vi kan ikke stille meget op over for, at nogen vælger at melde sig ud af kirken. Men vi kan sikre, at de i det mindste gør det på oplyst grundlag,” siger han og forklarer, at han ofte har oplevet, at folk har meldt sig ud af kirken med et forkert billede af, hvad kirken står for.

”Derfor må vi gøre vores arbejde bedre og blive tydeligere om, hvad kirken er, hvad den står for, og ikke mindst hvad den ikke står for.”