Prøv avisen

FDF er klar med bud på nyt logo

Ud over det nytegnede skjold har FDF præsenteret udkast til to tekstbaserede logo-alternativer. De kan bruges sammen med skjoldet eller for sig selv. – Grafik: FDF.

Det klassiske skjold med kors og Dannebrog bevares i udkastet til nyt FDF-logo. Samtidig præsenterer børne- og ungdomsorganisationen to logo-alternativer efter sidste års debat, hvor organisationen blev kritiseret for at kæde ordet ”nationalistisk” sammen med skjoldet

Den kirkelige børne- og ungdomsorganisation FDF kom sidste år i et mediestormvejr, efter at Kristeligt Dagblad skrev, at organisationen planlagde at ændre sit logo i form af et skjold med kors og Dannebrog. I FDF’s egen kommunikation om planerne var ordet ”nationalistisk” kædet sammen med det gamle skjold, blandt andet på grund af en omdiskuteret kendskabsundersøgelse fra FDF. Undersøgelsen havde givet netop dette ord som en svarmulighed på spørgsmålet om, hvordan folk opfattede logoet.

Nu har organisationen præsenteret et udkast til, hvordan dens nye grafiske profil og det nye logo skal se ud. Det klassiske skjold med kors og Dannebrog er kun i mindre omfang blevet ændret. Til gengæld er der udover skjoldet præsenteret to nye tekstbaserede logo-alternativer. Det ene er ”FDF” med store bogstaver, mens det andet er organisationens navn ”Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund”.

Kredsleder i FDF i Kgs. Lyngby ved København og selverklæret konservativ FDF’er Morten Jarlbæk Pedersen var skeptisk, da planerne om en logo-ændring sidste år blev præsenteret. Han har fulgt processen tæt og er endt med at være nogenlunde tilfreds med resultatet.

”Jeg var meget skeptisk og nervøs til at begynde med på grund af den – for at sige det mildt – ikke så forfærdeligt vellykkede kendskabsundersøgelse, hvor et ord som nationalistisk indgik. Jeg og mange andre var bange for, at der var tale om en misforstået frygt for at have kors og Dannebrog i vores logo, og at hovedbestyrelsen derfor ville skille sig af med noget af det mest identitetsbærende i FDF. Men når jeg ser udkastet, synes jeg egentlig, at de er sluppet meget hæderligt fra det,” siger Morten Jarlbæk Pedersen, som er ph.d. i statskundskab og til daglig er chefkonsulent i Moderniseringsstyrelsen.

Den konservative FDF’er har også bemærket de tekstbaserede alternativer til logoet. Men han frygter ikke, at de kommer til at udfase skjoldet.

”Jeg tror, at de fleste vil være meget opmærksomme på at bevare skjoldet som bærende logo set i lyset af det ramaskrig, historierne sidste år bragte med sig. Hvis vi kommer til at se en tendens til, at man i højere grad bruger tekst-logoerne end skjoldet, vil der være mange i FDF, der vil finde det stærkt beklageligt og gøre opmærksomme på det,” siger han.

FDF’s hovedbestyrelse skal drøfte udkastet på et møde i weekenden. Derefter vil det formentlig blive landsmødet i november, der tager stilling til, om de nye forslag skal tages i brug. Det siger hovedbestyrelsesformand Jonas Kolby Laub Kristiansen.

”Vi havde et ønske om at gøre vores identitet mere tydelig i vores grafiske profil. Det er lykkedes, blandt andet ved, at vi har fået den gennemgående lyseblå farve fra vores uniformer ind i logoet, og ved at blive tydeligere som afsender med de tekstbaserede elementer som for eksempel navnetrækket af Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund,” siger han.

De nye tekstbaserede logo-alternativer skal gøre op for, at navnet FDF ikke springer i øjnene, når man ser skjoldet. Derfor kan man bruge de nye alternativer sammen med skjoldet eller eventuelt for sig selv på hjemmesider, bygninger, tøj og så videre, siger formanden.

Nogle vil måske mistænke jer for at præsentere et logo- alternativ for at udfase skjoldet?

”Skjoldet er stadig vores logo, og jeg mærker ingen interesse for at udfase det nogen steder. På vores hjemmeside og på forslag til ny profilbeklædning vil skjoldet stå tydeligt. De nye logoer kan bruges som alternativer, men det er på ingen måde planen, at de skal erstatte skjoldet,” siger han.