Prøv avisen

Efter kritik: Folkekirken får mere indflydelse på egen it

Ansatte i folkekirken skal fremover inddrages mere i de it-beslutninger, som vedrører store dele af deres arbejde, lyder det fra Kirkeministeriet. Men ministeriet har glemt præsterne i deres nye initiativer, siger provst

Personregistrering, sagsbehandling, borgerhenvendelser, løn og hjemmesider til deling af interne dokumenter i folkekirken. På alle de områder har folkekirkens cirka 4300 ansatte i mange år været afhængige af en knap 40-mand stor afdeling i Kirkeministeriet: Folkekirkens It.

Hidtil har brugerne af it-systemerne i folkekirken haft begrænset indflydelse på, hvad de fik af it-systemer og viden om systemernes sikkerhed.

Men det ændrer sig nu. Kirkeministeriet har netop offentliggjort en række initiativer, som skal give folkekirken større indflydelse på it-beslutninger.

”Der bruges omkring 100 millioner kroner på Folkekirkens It årligt, hvilket er en meget stor andel af folkekirkens frie midler fra Folkekirkens Fællesfond. Derfor er det naturligt at give folkekirken et større indblik i og indflydelse på, hvordan pengene bruges,” siger departementschef i Kirkeministeriet Christian Dons Christensen.

Mere præcist udskiftes den nuværende it-styregruppe, der består af repræsentanter fra folkekirken, med en it-følgegruppe, som får et klarere mandat og flere møder. Gruppen skal bestå af folkekirkens centrale aktører på økonomiområdet, heriblandt provster, stiftskontorchefer, en biskop og en repræsentant fra Landsforeningen af Menighedsråd. Derudover laves der brugergrupper, hvor blandt andre præster og kordegne kan tages med på råd.

Ændringerne kommer efter kritik fra flere politikere for manglende inddragelse af folkekirken, og efter at en rapport bestilt af Kirkeministeriet tidligere på året også anbefalede mere gennemsigtighed og brugerinddragelse i Folkekirkens It. Konsulentfirmaet bag analysen anbefalede også etableringen af en folkekirkelig bestyrelse til at stå for ansvaret for Folkekirkens It. Dette har ifølge Christian Dons Christensen ikke været muligt, da det vil kræve en lovændring at flytte ansvaret fra kirkeministeren til en bestyrelse.