Friskole-formand: Vi forarges, når nogen mener noget, som ikke er fuldstændig politisk korrekt

Debatten kommer ud af proportioner, når politikere og meningsdannere står i kø for at fordømme, at en kristen friskole ikke deltog i en gudstjeneste, fordi præsten var kvinde. Det mener Dansk Friskoleforenings formand Peter Bendix Pedersen

”Vi har i Danmark tradition for frisind, det viser sig blandt andet med religionsfriheden og undervisningsfriheden i Grundloven. Men det lider en krank skæbne i disse år,” mener Peter Bendix Pedersen, der er formand for Dansk Friskoleforening. Foto: Dansk Friskoleforening

Det er faldet mange for brystet, at den kristne friskole Jakobskolen ved Aarhus blev væk fra en julegudstjeneste forestået af en kvindelig præst. Beslutningen tog skolelederen, Kaj Markussen, fordi han vidste, at flere af børnenes forældre ikke bryder sig om kvindelige præster. Skolelederen beklagede i gårsdagens udgave af Morgenavisen Jyllands-Posten sin beslutning, som siden har mødt stor modstand fra en lang række politikere og meningsdannere, heriblandt Dansk Folkepartis Christian Langballe og De Radikales Sofie Carsten Nielsen.

Men uanset hvad man måtte mene om skolens holdning til kvindelige præster, så er debatten, den har medført, ude af proportioner. Det mener Dansk Friskoleforenings formand, Peter Bendix Pedersen.

”Lige så snart der er nogen, der gør eller mener noget, som ikke er fuldstændig politisk korrekt og mainstream, bliver vi forargede og synes, det er forkasteligt. Det er for galt, at nogen tillader sig at mene noget andet end det, som flertallet synes er rigtigt,” siger han.

Jakobskolen er ikke medlem af Dansk Friskoleforening, og formand Peter Bendix Pedersen vil blandt andet derfor ikke udtale sig om indholdet i den konkrete sag. Men han ser den som et udtryk for, at det danske frisind er under gevaldigt pres.

”Vi har i Danmark tradition for frisind, det viser sig blandt andet med religionsfriheden og undervisningsfriheden i Grundloven. Men det lider en krank skæbne i disse år. Frisind indebærer at tage stilling og forsvare sit eget synspunkt, men er samtidig en forpligtelse på at være nysgerrig på og respektere den andens modstridende synspunkt. Det er bemærkelsesværdigt, at ingen af de politikere, der har blandet sig i debatten, har sagt, at de respekterer den givne friskoles ret til at lave skole ud fra den overbevisning, skolen nu engang har,” siger Peter Bendix Pedersen.

Han mener, at man ved at forsøge at ensrette friskolerne giver køb på deres eksistensberettigelse og ret til at lave skole ud fra egen overbevisning.

”Det skyldes religionsfriheden, at vi har grundtvigske, indremissionske og pinsekirkelige frimenigheder i Danmark. Det er også på grund af den, at vi har katolske, jødiske, muslimske og buddhistiske trossamfund. Når vi har den frihed, og når vi samtidig har undervisningsfrihed, skal vi også kunne respektere forskellige trosretninger og synspunkter,” siger Peter Bendix Pedersen.

Hvor går grænsen for, hvad der skal tolereres inden for den frihedstanke, du efterspørger?

”Det er der, jeg må holde fast i frisindet. For grænsen går i princippet først i det øjeblik, hvor der ikke er nogen, der vælger den skole længere. Men det er klart, at enhver friskole jo også skal overholde landets love, og det sætter nogle naturlige begrænsninger for friskolernes handlinger, selvom selv de mest vidtgående holdninger jo derimod i princippet har lov at være der. Og derudover skal grænsen findes i samtalen med hinanden.”