Efterlønsindgreb var løftebrud

Tidligere by- og boligminister Jytte Andersen (S) erkender, at det var løftebrud, da den daværende regering i 1999 vedtog efterlønsreformen

Socialdemokratiets formand, Poul Nyrup Rasmussen, kan i dag fejre ti års jubilæum - men som bekendt uden den statsministerpost, han og Socialdemokratiet mistede ved katastrofevalget i november.

Tidligere by- og boligminister samt arbejdsminister Jytte Andersen (S) er ikke i tvivl om, at en væsentlig årsag til nederlaget var Nyrups garanti ved valget i 1998 om ikke at røre ved efterlønnen. En garanti, som få måneder senere blev droppet, da regeringen sammen med den borgerlige opposition reformerede hele efterlønssystemet.

- Indgrebet i efterlønnen var en alvorlig ting, og det blev slet ikke formidlet ordentligt. Der var givet et løfte om ikke at røre ved efterlønnen, men der blev jo ændret på den, så det var et løftebrud, ingen tvivl om det, siger Jytte Andersen.

Hun mener også, at Socialdemokratiet kunne have forklaret indgrebet bedre, end det blev gjort. Man kunne for eksempel have fortalt vælgerne, at en reform af efterlønsordningen var en betingelse for, at regeringssamarbejdet med Det radikale Venstre overhovedet kunne fortsættes.

- Da først efterlønnen var kommet på den politiske dagsorden, var der ikke noget at diskuttere. Systemet ville blive ændret under alle omstændigheder, siger Jytte Andersen.

Hun erkender dog samtidig, at bedre forklaringer om efterlønsindgrebet ikke i sig selv kunne have ændret resultatet af folketingsvalget i november.

hoffmann@kristeligt-dagblad.dk

Side 7