Egyptisk kirkeleder: Europæere kan lære åndelig dimension af os

Den vestlige kristendom mangler de vitaminer, som den østlige er leveringsdygtig i, siger de egyptiske kristnes leder, pave Tawadros II af Alexandria, som netop har besøgt Danmark

Pave Tawadros II talte i sin prædiken om, at kristne skulle leve som martyrer, men det behøvede ikke at betyde martyrdøden, betonede han. Billedet er fra særgudstjenesten lørdag aften i den koptiske kirke nær København.
Pave Tawadros II talte i sin prædiken om, at kristne skulle leve som martyrer, men det behøvede ikke at betyde martyrdøden, betonede han. Billedet er fra særgudstjenesten lørdag aften i den koptiske kirke nær København. .

For at komme i nærheden af de egyptiske kristnes leder, pave Tawadros II af Alexandria, må man stå i kø. Og det gør de herboende koptere gerne i den koptiske kirke i Taastrup uden for København. De står forventningsfulde i lange køer for at få gaver af ham, for at få velsignelser af ham og for at blive fotograferet med ham.

For det er en stor dag for kopterne. På denne søndag er overhovedet for 10 til 20 millioner trosfæller verden over på besøg i den lille kirke, hvor der messes på arabisk, bedes på koptisk og udsendes røgelse i mængder, der næsten dækker de mange farverige ikoner til.

I ventetiden i køerne kan man høre historier om de genvordigheder, som de koptiske kristne må leve med. Den 12. februar henrettede Islamisk Stat 21 koptere i orange dragter på stranden i Libyen. Og de seneste mange år har budt på mange lokale kirkeafbrændinger i Egypten.

”Hvor skal de kristne være?”, spørger en koptisk kvinde i køen med henvisning til, at kristne i Mellemøsten lever under svære vilkår i disse år, men heller ikke kan undslippe trusler i Danmark.

Men når man får foretræde for ”Hans hellighed, pave Tawadros II af Alexandria”, er de kristnes vanskeligheder i Egypten svære at tale om. Han understreger, at muslimer og kristne har det godt sammen, og at et aktuelt lovforslag forhåbentlig vil få løst det problem, at kopterne har svært ved at få tilladelse til at bygge kirker i Egypten.

Tilsvarende siger han, at det ”forudsætter visdom”, hvis danskerne vil tale om problemet i Egypten.

”Som det fremgår af Bibelen: Hvis du hjælper med højre hånd, så lad ikke din venstre hånd vide, hvad din højre hånd hjælper med. Hvis man agter at hjælpe, skal man ikke nødvendigvis tale højt om det,” siger han.

Til Kristeligt Dagblad. H.H. Pave Tawadros II i Danmark. Gudstjeneste i Den koptiske Kirke i Taastrup
Til Kristeligt Dagblad. H.H. Pave Tawadros II i Danmark. Gudstjeneste i Den koptiske Kirke i Taastrup

Hvad synes De så om, at den danske regering har sat spørgsmålet om kristenforfølgelser ind i regeringsgrundlaget?

”Jeg har ingen kommentarer til den danske regerings politik.”Klarere bliver han, da talen falder på europæisk kristendom, som han er bekymret for.Hvad kan Vestens kirker lære af koptisk kristendom?

”Europæerne kan lære den åndelige dimension. Den egyptiske kirke har historisk en meget åndelig dimension. Og de kan lære at være vidne for Kristus. Enhver kristen i Egypten skal være vidne for Kristus. I kan lære at leve i kloster og have et munkeliv. Det er de vigtigste pointer til jer fra den koptiske kristendom.”

I egenskab af tidligere munk har De levet under meget beskedne forhold. Hvad betyder det i Deres øjne for vestlig kristendom, at den europæiske kultur er så materialistisk? I Danmarks kirker drøftes det af og til, om man skal købe designerstole til tusindvis af kroner.

”Materialisme er modsætningen til åndelig adfærd. Mennesket er både legeme og sjæl. Og sjælen har brug for den åndelige adfærd.

Et menneske går på to ben, både det materielle og det åndelige. Mennesket er både et jordisk og himmelsk væsen. Vi kan ikke gå på et ben, men skal finde balancen mellem de to. Og det er kirkens opgave at skabe balance mellem de to. Der må ikke være blodmangel i det åndelige. Den sygdom har Vesten. Og derfor har den brug for vitaminer og kosttilskud. Vitaminerne findes i den østlige kristendom.”

Hvordan kan Vestens kirker hjælpe kristne i Egypten?

”For det første er det en forudsætning, at Vestens kirker har troens dimensioner. For det andet skal vi forstærke kærlighedsrelationerne mellem kirker over hele verden. For det tredje skal vi arbejde sammen om de menneskelige spørgsmål.

De danske kristne kan bede for kristne i Egypten. De kan forsvare os lokalt og internationalt. De kan give til hjælpeprojekter, og her bør de særligt udvise interesse for de unge og børnene i Mellemøsten, så disse ikke vokser op med psykiske sygdomme på grund af alt det, de oplever.”

Til Kristeligt Dagblad. H.H. Pave Tawadros II i Danmark. Gudstjeneste i Den koptiske Kirke i Taastrup
Til Kristeligt Dagblad. H.H. Pave Tawadros II i Danmark. Gudstjeneste i Den koptiske Kirke i Taastrup

De har tidligere sagt, at kristendom handler om hjertets renhed. Hvad betyder det billede?

”Hjertet er livets motor. Og synd forurener hjertet. For eksempel er der meget regn her hos jer, når man kører bil. Man har brug for vinduesviskere for at rense ruderne. På samme måde har vi hele tiden brug for at omvende os, altså at stoppe med de synder, vi plejer at begå. I Matthæusevangeliet står der: 'Salige er de rene i hjertet, for de skal se Gud'.”

I Bibelen står der også, at vi skal elske vores fjende. Hvordan gør man det, når man har Islamisk Stat som fjende?

”Jesus Kristus talte om de personlige relationer, fra menneske til menneske. Man må ikke lade hadet vokse i sit hjerte. Men Islamisk Stat er noget andet. Her er der tale om politiske relationer mellem lande og grupper. Den type konflikter er noget helt andet. Gud har givet os en hjerne til med visdom at tage forskellige beslutninger i forskellige situationer.”