Prøv avisen
Interview

Nyudnævnt professor: Kirkelige ledere undlader at tale specifikt om kristenforfølgelser

54-årige Christof Sauer er netop blevet ansat som professor i religionsfrihed og kristenforfølgelse ved den teologiske uddannelsesinstitution Freie Theologische Hochschule i Giessen nord for Frankfurt. – Foto: Freie Theologische Hochschule

Kirkelige ledere har for lidt fokus på forfulgte kristne, mens politikere glemmer at forsvare andre troendes religionsfrihed, siger nyudnævnt tysk teologiprofessor i kristenforfølgelse og religionsfrihed

Det er en politisk varm kartoffel, tyskeren Christof Sauer netop er blevet professor i, og det ved han godt. Den 54-årige teolog med en doktorgrad i missiologi er nemlig efter eget udsagn blevet Europas første professor i religionsfrihed og kristenforfølgelse. Et emne, der ofte får politikere, kirkefolk og forskere til at skændes. For eksempel har der i Kristeligt Dagblad været debat om signalværdien i en forventet nyoprettet afdeling i Udenrigsministeriet, der skal bekæmpe forfølgelse af religiøse minoriteter.

”Debatten om kristenforfølgelser er underlig at følge i hele Europa. Biskopper og andre kirkelige ledere taler om religionsfrihed og menneskerettigheder for alle, men undgår at tale specifikt om kristne. Mange politikere taler omvendt specifikt om, at vi skal hjælpe de kristne, men glemmer at forsvare alles ret til religionsfrihed. Der er meget diskussion om problemet, og derfor er det vigtigt med en kritisk refleksion fra akademisk side, så vi bedre kan forstå dette komplekse emne,” siger Christof Sauer, som i øvrigt ikke mener, at det er specielt kontroversielt, at Danmark har sat øget fokus på kristenforfølgelse.

”Menneskerettighederne hører til i udenrigspolitik, og derfor virker det i mine øjne meget naturligt, at Danmark opretter en afdeling i Udenrigsministeriet, der skal arbejde med at bekæmpe forfølgelse af religiøse mindretal. Ethvert land, der er bundet af FN’s Menneskerettighedskonvention, er forpligtet på at arbejde for trosfrihed overalt, hvad enten det gælder for kristne, rohingyaer eller yazidier.”

Det er den teologiske uddannelsesinstitution Freie Theologische Hochschule (FTH) i Giessen nord for Frankfurt, der har oprettet professoratet. FTH er en statsstøttet såkaldt konfessionel, teologisk-konservativ institution, der har ligheder med Menighedsfakultetet i Aarhus.

Her får Christof Sauer kontor og vil arbejde som den, så vidt vides, første teologiske professor i Europa, der skal beskæftige sig eksklusivt med dette emne. Og det er afgørende, at teologer i højere grad begynder at udforske problemet med kristenforfølgelse, mener han.

”Den viden, vi i dag har om emnet, kommer primært fra sekulære videnskaber, hvor man mener, at forfølgelse sker på grund af nærmest alle faktorer bortset fra religion. Teologer forstår, at religion er en enorm drivkraft hos mennesker. Kristne bliver forfulgt, fordi de har skiftet religion, og fordi de tror på Kristus. Det kan man ikke komme uden om. På den anden side må kristne ikke glemme, at der er andre faktorer som kamp om territorier og kulturelle konflikter, der spiller ind.”

Siden 2014 har Christof Sauer været professor i missiologi ved Evangelisk Teologisk Fakultet i Leuven i Belgien. Her har han arbejdet med emnet og gennemført forskellige feltstudier i områder, hvor religiøse minoriteter bliver forfulgt.

Gennem disse studier har han opdaget, hvad han kalder et hav af underbelyste problemer forbundet med forfølgelse af religiøse mindretal. For eksempel at kvinder i højere grad lider under forfølgelserne.

”Kvinder er udsat for dobbelt fare. De er truet, fordi de er kristne, og de er truet, fordi de er kvinder. Der er flere eksempler på, at ekstremister har voldtaget kvinder for at vanære dem, når de er gået efter kristne mindretal. Derudover lever de i patriarkalske samfund, hvor de er sårbare inden for hjemmets fire vægge. I særlig grad når hele familien er presset på grund af religiøs forfølgelse.”

Professoratet begyndte den 1. november.