Prøv avisen

Ekspert: Overpris for begravelser er ulovlig

En kortlægning af begravelsespriser, som Kristeligt Dagblad har foretaget, viser, at 7 ud af 11 kommuner, som driver kirkegård, opkræver såkaldte ”udenbys-tillæg”. Arkivfoto Foto: Christian Lindgren

Flere kommuner har stærkt forhøjede priser på gravsteder, når de begraver en borger, der kommer fra en anden kommune. Når priserne overstiger de reelle omkostninger, er det ulovligt, lyder det fra lektor i forvaltningsret

Det kan blive en særdeles dyr og måske også ulovlig affære, hvis man skal begraves i en anden kommune end ens egen. En kortlægning af begravelsespriser, som Kristeligt Dagblad har foretaget, viser nemlig, at 7 ud af 11 kommuner, som driver kirkegård, opkræver såkaldte ”udenbys-tillæg”.

Det betyder, at prisen på en begravelse kan koste op til 100 procent mere, hvis den afdøde ikke er bosat i den pågældende kommune. Nogle steder overstiger priserne endda de faktiske omkostninger, og så er det ulovligt, siger ekspert.

”Kommuner må kun opkræve gebyrer, der ikke overstiger de faktiske omkostninger forbundet med den ydelse, som gebyret opkræves på. For så er det en skat, og det skal der være en særlig hjemmel til i lovgivningen,” siger Sten Bønsing, lektor ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet.

Eksperten henviser til en udtalelse fra Indenrigsministeriet i 1999 om kommuners ret til at opkræve udenbystillæg. Her konkluderer ministeriet, at kommunerne må forskelsbehandle mellem uden- og indenbysborgere, så længe prisen ikke overstiger de faktiske omkostninger forbundet med ydelsen.

Kommunerne må altså ikke tjene penge på den enkelte ydelse. Kirkegårde drevet af folkekirken forskelsbehandler også, men risikerer ikke at komme på kant med loven, fordi prisen på begravelser udregnes på en anden måde.

Frederiksberg i København er en af de kommuner, der tager sig godt betalt, når den begraver en udenbysborger. Her kan en kisteplads til en afdød fra en anden kommune koste op til 18.665 kroner, mens prisen lyder på 11.270 kroner, hvis den afdøde havde bopæl på Frederiksberg.

Og den prisforskel har intet at gøre med, hvad begravelsen rent faktisk koster kommunen.

”Vi har ikke flere omkostninger ved at begrave en udenbys- end en indenbysborger. Men det er en politisk beslutning, der er taget helt tilbage i 1898, at vi tager dobbelttakst for udenbysborgeres erhvervelse af et gravsted. Det er ikke en service, vi er forpligtet til at yde, men et tilbud,” siger Susanne Viuf, chef for Byliv og Drift i Frederiksberg Kommune.

I Randers Kommune koster begravelsen af en udenbysborger 4716 kroner mere end en indenbysborger. Og det overstiger de faktiske omkostninger, erkender driftschef Frank Poulsen.

”Det ser mærkeligt ud. Det (udenbystillægget, red.) er noget, der er indført for mange år siden, og vi vil nu foreslå, at det bliver fjernet,” siger han.

På Frederiksberg har man trods kritikken ikke tænkt sig at ændre i udenbystillægget:

”Jeg synes, det er helt rimeligt, at vi tager dobbelt takst for udenbysborgere, da vi skal sikre plads på kirkegårdene til vores borgere og deres pårørende,” siger medlem af By- og miljøudvalget Simon Aggesen (K).

I Aarhus, Aalborg, Esbjerg og Hillerød har man også kommunalt drevne kirkegårde. Men her forskelsbehandler man ikke mellem inden- og udenbysborgere. Det ville være spild af ressourcer, lyder det.

”Det handler om, hvor små sko man vil gå i. Vi har også borgere fra Aarhus, der bliver begravet i andre kommuner, så jeg synes, det ville være spild af tid og penge at opkræve tillæg for udenbysborgere, når vores ekstraomkostninger er lig nul,” siger Kim Gulvad Svendsen, afdelingsleder for driftsafdelingen i Center for Byens Anvendelse i Aarhus Kommune.

I Odense har man skelet til Aarhus og er for nylig kommet frem til, at der ikke længere er gode argumenter for at fastholde det udenbystillæg, der i dag afkræves borgere fra andre kommuner. Der er derfor stillet forslag om at afskaffe det.

Mogens Balling er administrerende direktør i Landsforeningen Liv og Død, som arbejder for en værdig afsked med livet. Han kritiserer visse kommuners praksis med at tage overpris.

”Udenbystillæg er ikke noget særlig venligt begreb. Det er helt klart, at forbrugerne må gå ud fra, at prisen på begravelse i en anden end hjemkommunen i hvert fald ikke overstiger de faktiske omkostninger. Alt andet er ikke rimeligt. Det kan jo være, at afdøde har været nødt til at flytte fra kommunen for at komme på plejehjem, men nu gerne vil tilbage for at blive begravet. Det kan være, at de pårørende gerne vil have afdøde på en nærliggende kirkegård, eller helt grotesk kan det være, at afdøde skal begraves på et familiegravsted i en anden kommune,” siger Mogens Balling.