Eksperter: God integration handler om mere end religion

Kristne indvandrere er ikke nødvendigvis bedre til at integrere sig end muslimer, mener eksperter

Eksperter peger på kulturel og social-økonomisk baggrund snarere end religion som pejlemærke for, om et menneske får en nem eller svær integration i Danmark.
Eksperter peger på kulturel og social-økonomisk baggrund snarere end religion som pejlemærke for, om et menneske får en nem eller svær integration i Danmark. Foto: Keld Navntoft.

Kristne indvandrere og flygtninge, der kommer til Danmark, har trosretning, mange helligdage og ofte en europæisk baggrund med sig, når de skal integreres i Danmark. Men betyder det, at det er nemmere at integrere kristne end muslimske indvandrere og flygtninge?

Kristeligt Dagblad afdækkede mandag, at der om føje år vil være flere kristne indvandrere og efterkommere i Danmark end muslimer. I dag er der 226.600 kristne indvandrere mod 244.100 muslimer. Eksperter argumenterede her for, at kristne indvandrere ofte er lettere at integrere end muslimske. Men sådan er det ikke nødvendigvis, mener kultursociolog og ph.d. Mehmet Ümit Necef fra Syddansk Universitet.

LÆS OGSÅ: Kristne nydanskere integreres nemmere end muslimer

Mehmet Ümit Necef bruger sin kriminalitetsforskning om etniske minoriteter som et parameter for vellykket integration.

Unge palæstinensiske mænd er de mest kriminelle, og dermed ikke særlig integrerbare, siger han.

Men det stikker ud, at serbisk-ortodokse mænd er mere kriminelle end de bosniske muslimer som er lidt mere kriminelle end danskere. Bosnierne har et kriminalitetsindeks på 131 danskernes er 100 mens serberne fra det tidligere Jugoslavien har et indeks på 242. Bosnierne har derfor bedre potentiale for integration end serberne. Så det er ikke et entydigt billede, siger Mehmet Ümit Necef.

Både han og integrationskonsulent Ahmet Demir peger på kulturel og social-økonomisk baggrund som pejlemærke for, om et menneske får en nem eller svær integration i Danmark.

Hvis en uuddannet muslim kommer fra dårlige kår og sociale forhold, så er det næsten sikkert, at han ikke integreres særlig godt. Er det derimod en muslim fra en uddannet, velfungerende familie, smitter det også af på det enkelte familiemedlem. En god integration afhænger af din baggrund, siger Ahmet Demir.

Integrationskonsulent Esma Birdi, som er selvstændig, er inde på samme spor.

Indvandrere fra storbyer uanset religion eller geografi vil være nemmere at integrere end indvandrere fra landdistrikter, siger hun.

LÆS OGSÅ: Kristne indvandrere overgår snart antallet af muslimske

Men mange af de kristne indvandrere som bulgarer, polakker og rumænere ligner for manges vedkommende danskere, og det gør integrationen nemmere, fordi de ikke udsættes på samme måde i den offentlige debat, som muslimer fra Tyrkiet og Mellemøsten gør det, siger hun.

Og så, tilføjer Esma Birdi, er der nogle katolske familier, der taler på en måde om deres tro, så man nærmest ikke kan høre forskel på, om de er kristne eller muslimer.

Til gengæld minder hun om, at romaerne i Danmark er kristne og nærmest uintegrerbare.

De har stort set samme værdikompleks som muslimerne blandt andet i form af arrangerede ægteskaber. Nogle muslimer har en høj kriminalitetsrate, og det har romaer også.

Mogens Mogensen, ph.d. i interkulturelle studier, siger, at det på overfladen er nemmere for kristne indvandrere at integrere sig, fordi der er et netværk af kirkesamfund, der byder dem velkommen.

En baptist fra Burundi kan sagtens finde en baptistkirke i Danmark og på den måde skaffe sig et netværk. Integration handler om relationer, og dem får mange kristne indvandrere foræret, siger han.

Mogens Mogensen minder samtidig om, at danskere generelt har en meget kort hukommelse. Salmedigter N.F.S. Grundtvig var i forbindelse med grundlovsarbejdet dybt bekymret for, om katolikkerne ville gå i procession i gaderne, når religionsfriheden blev en realitet.

Og i min barndom blev det indprentet os, at vi ikke måtte kissemisse med katolikker, fordi et eventuelt barn så ville være fortabt. Vi har i Danmark altid haft fjendebilleder: jøder, katolikker, muslimer, svenskere, polakker og kommunister. Vi falder meget let ind i, at der er nogen eller noget, der truer os. Og jeg er sikker på, at hvis alle muslimer forlader landet, så finder vi nogle andre at frygte, siger han og tilføjer, at det at være kristen ikke er en garanti for en god integration.

Det afhænger af social baggrund, og hvad man kommer med. Herrnhutterne Brødremenigheden i Christiansfeld blev budt velkommen, fordi de var gode håndværkere. Også gæstearbejderne fra Tyrkiet og Østeuropa, der kom til Danmark i 1960erne, tog vi godt imod, fordi vi havde brug for dem.

Mogensen mener ikke, at man skal overdrive religionens betydning for integrationen. Der kommer også mange konservative kristne til, som måske ikke er så integrerbare.

For eksempel afrikanske kristne med en holdning til homoseksualitet, som de fleste af os ikke finder pyntelig.