Eksperter: Spiritualitet kan ikke sættes på formel

Om der er tale om alternativ spiritualitet i forbindelse med yoga, mindfulness og meditation afhænger af tankerne bag, siger kendere

Det er ifølge Ole Skjerbæk Madsen en misforståelse, når man sætter meditation i samme bås som yoga og mindfulness som noget, fra Østen. For meditationen står på skuldrene af en lang kristen tradition. Arkivfoto.
Det er ifølge Ole Skjerbæk Madsen en misforståelse, når man sætter meditation i samme bås som yoga og mindfulness som noget, fra Østen. For meditationen står på skuldrene af en lang kristen tradition. Arkivfoto. . Foto: Leif Tuxen.

I den seneste tid har man i Kristeligt Dagblad kunnet læse om danskernes stigende interesse for det alternative og spirituelle. Man har også kunnet læse, at den danske folkekirke ifølge iagttagere i højere grad end lignende kirker i udlandet er åben over for den spirituelle og alternative verden med dens hyppige yoga- og meditationsarrangementer.

Men yoga og meditiation er ikke nødvendigvis alternativer til kristendommen. Sådan lyder det i dag i et debatindlæg fra præster i Sct. Peders Kirke i Næstved, som netop har meditation og yoga-øvelser i kirken.

”Vi ønsker ikke at tilbyde et alternativ til kristendommens forkyndelse af Jesus Kristus som menneskers frelser.Tværtimod er vores tilbud om meditation i kirken ment som en hjælp til at finde ind til hjertet i den kristne forkyndelse, så den kan vinde betydning i menneskers hverdagsliv. Vi er overbevist om, at dette er et fælles anliggende for de præster og kirker, der lægger hus til lignende aktiviteter rundt om i folkekirkens sogne,” lyder det i debatindlægget.

Spørgsmålet er, om der med yoga og meditationstilbud i kirken og blandt danskerne generelt er tale om alternativt spirituelle aktiviteter fra Østen eller blot fysisk og mental afstresning i en kristen kontekst. Dette kommer an på intentionen bag, mener Ole Skjerbæk Madsen. Han er missionspræst og har i mange år beskæftiget sig med mødet mellem folkekirken og den alternative spiritualitet.

”Det er klart, at når man ser på vestlig yoga, så er intentionen ofte en anden end i den indiske yoga. I Vesten handler det mere om kropspraksisser, som ikke nødvendigvis i sig selv er spirituelle, men da det stammer fra østlig, hinduistisk-buddhistisk tradition, kan det være forbundet med spirituelle tanker,” siger Ole Skjerbæk Madsen og tilføjer, at yoga og mindfulness i kirker foregår med Kristus i centrum.

”Det møder vi for eksempel med ’Yogafaith’ og ’Crossyoga’, som bliver brugt i kirken. Indførelse af spiritualitet med andre rødder kan dog blive problematisk, hvis ikke vi i kirken selv har et rodfæstet forhold til Jesus Kristus forankret i Bibelen og i egen trospraksis,” siger han med henvisning til arrangementer i kirker, der bruger de østlige praksisser i en kristen sammenhæng.

LÆS OGSÅ: Hvad betyder spiritualitet?

Men det er ifølge Ole Skjerbæk Madsen en misforståelse, når man sætter meditation i samme bås som yoga og mindfulness som noget, fra Østen. For meditationen står på skuldrene af en lang kristen tradition.

”Meditation i kristen forstand betyder at tænke over noget og at arbejde med bibelordet. Det er i sig selv en gammel kristen praksis, og når vi bruger ordet meditation om de nye, åndelige praksisser fra eksempelvis zen-buddhismen, så er det, fordi vi finder noget, der har lignet i den klassiske kristendom. Så det, at man har meditation i kirken, betyder ikke, at man har indført en buddhistisk praksis. Det betyder, at man har taget nogle af de gamle kristne meditationsformer op,” forklarer han og tilføjer, at man derfor er nødt til at gå ned i tankerne bag for at finde ud af, om der er tale om en egentlig spirituel eller alternativ praksis i kirkerne.

”Sådan er det også med et begreb som healing. Det kan betyde helbredelse, men det kan også i kristen forstand betyde at blive et helt menneske,” siger han.

Ole Skjerbæk Madsen møder opbakning hos forfatter og salmedigter Iben Krogsdal, der er er tidligere religionsforsker og har skrevet flere bøger om spiritualitet. Ifølge hende kan man ikke stemple yoga eller mindfulness i Danmark som alternativ spiritualitet, da de østlige praksisser har fået så stor udbredelse og diversitet i Danmark.

”Nogle vil mene, at de er en del af deres spiritualitet, der får dem til at komme i kontakt med noget guddommeligt. For andre er det bare afstresningsteknikker,” siger hun og påpeger, at yoga og mindfulness med tiden har ændret sig i danskernes bevidsthed.

”Før i tiden vil jeg mene, at man godt kunne betegne nogle af de selvudviklingsteknikker, der ligger i yoga og mindfulness, som alternative. Men det er blevet så udbredt, at det er svært at sætte et generelt prædikat på,” siger hun.