Prøv avisen

Elektroniske kalkmalerier i kirke

Adventskirken i Vanløse skifter alterudsmykning ud med videoinstallation

»Elektroniske kalkmalerier«, sådan sammenfatter videokunster Kristian Sver-drup sit nyeste projekt i Adventskirken i Vanløse ved København. Tre videobilleder projiceret op på kirkens bare, hvide vægge i fire meters højde kommer frem til den 1. marts til at erstatte den nuværende altertavle og kommer med sit eget moderne bud på et kalkmaleri.

Ifølge arrangørerne er det første gang, videokunst er blevet lukket ind i et fungerende kirkerum og brugt som kirkekunst.

- Videokunst er normalt kun noget særlige kunstinteresserede ser på udstillinger, men med dette projekt bliver det også tilgængeligt for menigheden, siger initiativtager, organist Peter Jensby Jensen, der ser Kristian Sverdrups installation som en udfordrende måde at udtrykke grundlæggende kristne symboler på.

Kristian Sverdrup arbejder med lys, farve og form i bevægelse og har kaldt videoinstallationen »Viva la Luce«, på dansk »Leve lyset«.

Derfor er det oplagt, at Johannesevangeliets indledning danner udstillingens tankegods: »Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke« (Johannesevangeliet, kapitel 1, vers 5).

Mens teknikere stiller an med kabler og hejseværk til åbningen, forklarer Kristian Sverdrup:

- Installationen er en slags grundforskning. Det bliver spændende at se, om det kan lade sig gøre at indføre videokunst i kirkerummet. Det er jo i sig selv utraditionelt at forestille sig en videoinstallation med billeder og farver i bevægelse under en gudstjeneste.

- Det er et stort skridt at kombinere en kunstgren, som, selv om den har mere end 20 år bag sig, stadig ikke er accepteret i brede kredse som kunst, med kirken, som bærer af en gammel tradition, siger Kristian Sverdrup.

Da han første gang kom ind i Adventskirken i Vanløse, blev han overvældet af rummets størrelse.

- Tidligere har jeg udstillet på mindre gallerier, så da jeg først var kommet mig over chokket, var der jo ikke andet end at gå i gang.

Kristian Sverdrup kan sagtens forestille sig sin videokunst som permanent kirkeudsmykning, han er dog lettet over, at Adventskirken, der er fra 1944, er så ren i sin arkitektur.

- Rummet er nyt og uden for mange krummelurer, det har gjort det lettere at forholde sig til. Det ville være svært at lave en videoinstallation i et rokokorum for eksempel.

Udstillingen er et led i et samlet kunst- og kulturprojekt, hvor Adventskirken laver en række arrangementer, som akkompagnerer videoinstallationen, så »Leve Lyset« bliver belyst ud fra såvel billede, musik, ord og andagt. Udstillingen er blevet til med støtte fra Kulturministeriets nu nedlagte Udviklingsfond.

Programmet for projektet ser således ud:

I aften klokken 22.00: Andagt. Tirsdag 26. februar klokken 22.00: Andagt. Onsdag 27. februar klokken 20.00: Lysets fest. Skabelsesberetningen læses op af skuespillerinde Chili Turll i følgeskab af meditativ jazz-musik. Torsdag 28. februar klokken 22.00: Andagt. Fredag 1. marts klokken 20.00: Hildegard von Bingen - Middelalderens profetinde.

bjornkristeligt-dagblad.dk