Prøv avisen

Forsker i strafferet: Embedet fik indflydelse på høj straf til tidligere præst

Når straffen blev så høj, skyldtes det ifølge landsretten navnlig antallet af seksuelle krænkelser begået over en årrække samt sagens grovhed og karakter. Og under det sidstnævnte har præsteembedet spillet en væsentlig rolle. Det siger Hanne Hedtoft, der forsker i strafferet på Aalborg Universitet. Foto: Arkivfoto

Ankesag mod den tidligere sognepræst i Tømmerup er endt med en uændret høj fængselsstraf på 10 år. Misbrug af præsteembedet har haft betydning for den hårde straf, siger ekspert

Den nu tidligere sognepræst i Tømmerup ved Kalundborg skal ikke have mildnet straffen for sine mange overgreb på mindreårige.

Det stod klart, da der i Østre Landsret i København i går blev sat endeligt punktum i ankesagen mod den nu tidligere præst Dan Peschack. Her stadfæstede dommere og nævninge byrettens dom fra november på 10 års fængsel for flere seksuelle overgreb mod otte børn og unge.

Dermed modtager Dan Peschack en fængselsstraf på niveau med fædrene i Tønder- og Brønderslev-sagen, der begge blev dømt for grove seksuelle overgreb på deres egne børn. Straffen er samtidig langt højere end de fire og et halvt til fem år, som forsvarer Ulrik Sjølin Pedersen havde ønsket, hvilket advokaten pointerede i retten ved at fremhæve flere sager, hvor børn var blevet udsat for grovere overgreb begået af voksne.

Når straffen blev så høj, skyldtes det ifølge landsretten navnlig antallet af seksuelle krænkelser begået over en årrække samt sagens grovhed og karakter. Og under det sidstnævnte har præsteembedet spillet en væsentlig rolle. Det siger Hanne Hedtoft, der forsker i strafferet på Aalborg Universitet.

”Når man fastsætter en straf, ser man på overtrædelsernes grovhed og på oplysninger om gerningsmanden. Det er her, alle konkrete omstændigheder, der tæller som skærpende eller formildende, kommer ind. Og en skærpende omstændighed er, at det er begået i forbindelse med misbrug af stilling og af særlige tillidsforhold,” siger hun og tilføjer, at der blandt andet lægges vægt på, om gerningsmanden misbruger et særligt tillidsforhold ved at gøre skade på et barn, der er overladt i vedkommendes varetægt.

”Man har selvfølgelig en vis forventning til sin nabo, hvis man beder vedkommende holde øje med sit barn, men der er en særlig forventning til et menneske, der arbejder som fodboldtræner, spejderleder eller præst. Generelt findes der mange eksempler på, at straffe er blevet dømt hårdere på grund af den dømtes misbrug af sin stilling. Så det har helt sikkert også betydet noget i denne sag,” siger hun og tilføjer, at de seneste års politiske krav om hårdere straffe også kan have spillet ind på straffen.

I ankesagen har anklager Helene Brædder også gjort meget ud af det faktum, at Dan Peschack var mange af de krænkede børns præst, at han fik kontakt med dem via konfirmandforberedelsen, og at forældre lod deres børn overnatte hos ham og tage på ferier med ham, fordi han ”jo var præsten”.

Og præsteembedet blev også nævnt som den første omstændighed, da hun i går skulle forklare, hvorfor hun mente, at Dan Peschack burde idømmes mindst 12 års fængsel.

”Det er præsten, som man kan gå til, når man føler sig særligt sårbar, når livet gør ondt, og når man har brug for tryghed og støtte. Hvis man misbruger sin stilling som præst som her, så mener jeg, der er fuld understøttelse for at sige, at der er skærpende omstændigheder til en straf på over 12 år,” sagde hun i retten inden domafsigelsen.

Da Dan Peschack er kendt skyldig i at misbruge sit embede, valgte landsretten også at fastholde dommen fra november om, at han ikke må virke som præst. Dette skyldtes risikoen for misbrug af stillingen i fremtiden.

Forsvarer Ulrik Sjølin Pedersen havde ellers forsøgt at fjerne det forbud, da Dan Peschack ønsker at komme til at arbejde som præst for eksempelvis hjemløse eller andre, der har brug for hjælp.

Dan Peschack havde anket dommen fra november, da han ønskede en kortere straf og frifindelse fra nogle af sagens grovere forhold om blandt andet samleje. Ved de forhold, som Dan Peschack ønskede frifindelse i, vægtede både byretten og landsretten dog de unges forklaringer højere end præstens, hvorfor der kun blev tale om få frifindelser i ankesagen. Ved forholdene angående sagens to yngste ofre, blev Dan Peschack frifundet for at have udnyttet sin psykiske overlegenhed ved brug af tvang eller trusler til samleje. Derudover blev han frifundet for anklagen om at have produceret en sexfilm med en af de krænkede med det formål at sælge den.