En bøn for hele kroppen

BØN OG ISLAM I dag og i morgen holder foreningen Muslimer i Dialog et seminar om bøn og skaber i islam. Her svarer en af semi-narets oplægsholdere, den islamisk lærde sheikh Amir Naveed fra Canada, på fem spørgsmål om bønnens betydning i islam

-- Bønnen er en af de mest centrale handlinger i islam, fastslår den islamisk lærde sheikh Amir Naveed. -- Foto: Kristian Djurhuus.
-- Bønnen er en af de mest centrale handlinger i islam, fastslår den islamisk lærde sheikh Amir Naveed. -- Foto: Kristian Djurhuus. Foto: arkiv

Hvorfor beder muslimer fem gange om dagen?

– Gud har skabt mange skabninger, også dem, vi kalder de ukendte eller ånder. Ånderne, som mennesket ikke kan se, er blandt andet aktive de fem gange om dagen, hvor muslimerne beder. Vi beder derfor Gud om beskyttelse for de ukendte skabninger ved solopgang, om formiddagen, om eftermiddagen, om aftenen og om natten.

Men for hver bøn er der knyttet et særligt tema. Eksempelvis handler morgenbønnen om tilgivelse for nattens hændelser. Det kan være et mareridt eller andet ondt, som vi gerne vil have tilgivelse for.

Samtidig kan man bede for, hvad man ønsker. Hvis man har problemer af økonomisk art eller personlige problemer, så kan man bede til Gud om hjælp. Han er den bedste psykolog, der findes. Han er vores skaber, og derfor er han også den bedste til at lede én på rette vej, hvis vi er kommet ud af kurs. Vi får svar på alt, når vi husker, at vi er sat her på jorden af Ham.

Bønnen er til for at holde den mentale, den åndelige og den fysiske side af mennesket intakt. Den fysiske aktivitet i bønnen er en del af meningen med den. Om morgenen er den relativ kort, fordi man vågner på tom mave. Formiddagsbønnen er lidt længere, og sådan er bønnen tilrettelagt forskelligt for at imødekomme både det mentale, det åndelige og det fysiske.

Hvorfor lægger man sig på knæ

med panden i gulvet og vendt mod Mekka?

– Stillingen er en total underkastelse for Gud, og det er Ham, der har givet os stillingen. Samtidig er den fysiske følge, at der kommer frisk blod til hjernen og øjnene. Hjertet skal derfor være placeret over hovedet, så det kan pumpe nyt blod til den helt centrale del af kroppen. Enhver bevægelse i hele bønnen har en funktion, også de dele af den, hvor vi står oprejst. Ingen legemsdele på kroppen er under bønnen placeret uden en hensigt. Arme, ben – alt har en betydning for kroppens tilstand.

Vi vender os mod Mekka for at vise Gud, at vi hjælper Ham med at skabe enhed og sammenhold mellem muslimer verden over. Samtidig giver det en øget koncentration at vende sig mod Skaberen. Befinder man sig et sted, hvor man ikke kan placere, i hvilken retning Mekka ligger, så skal man blot vende sig i den retning, der føles bedst.

Hvad er det centrale indhold i bønnen i islam?

– Det er vigtigt, at bønnen indeholder de tre ben: det mentale ben, det åndelige og det fysiske. Man får gavn af bønnen på alle tre områder. Bønnen kan helbrede os. Den kan helbrede syge mennesker, mennesker med sociale eller psykiske problemer eller mennesker, der ønsker at få hjælp til at blive ledt hen på den gode sti. Den er med til at kontrollere onde tanker. Vi beder Skaberen om tilgivelse og befrielse. Bønnen minder os om, hvorfor vi er her. Vi er Guds udsendte ambassadører, og vi har et ansvar. Vi er ikke blot sat på jorden for at spise, sove, drikke og gå på arbejde. Ved bøn husker vi vor Skaber.

Hvad er det vigtigste, muslimer kan bede om?

– Det vigtigste, vi kan gøre under bønnen er at prise Herren og vor Skaber – altså Gud. Han er Gud for alle verdener. Han giver dig, alt du behøver. Man kan sammenligne det med, når man skal installere et nyt program i computeren. På et tidspunkt bliver man bedt om at godkende licensen for programmet, før det kan køre. Bønnen er på sin vis det samme. Uden bønnen er livet ikke det samme. Den er med til at holde livet i gang, og man beder Gud om hjælp til at blive ledt ind på det rigtige spor. Man beder også på andres vegne. På dine forældres, dine søskendes og dine venners vegne. På den måde er islam ikke en selvisk religion. Den inkluderer alle.

Hvor central er bønnen i islam i forhold til andre islamiske handlinger?

– Bønnen er en af de mest centrale handlinger. Som sagt er det gennem bønnen, at balancen mellem den mentale, den åndelige og den fysiske tilstand opretholdes, og du er nødt til at have et godt helbred på alle de tre punkter for at kunne udøve andre handlinger. Derfor er bønnen central.

duus@kristeligt-dagblad.dk