Præsident for tyske kirkedage: En gang imellem kan man også bare ignorere AfD

Man skal ikke invitere racister til kirkedage, forklarer Christina aus der Au, præsident for Evangeliske Kirkedage i Tyskland. Arrangørerne udgiver en erklæring om, hvem der kan komme

AfD-formand Frauke Petry har mikrofonen på en scene i Hannover. Men den får hun ikke på de protestantiske kirkedage i 2017, fortæller arrangørerne, for hun har udtalt sig på en måde, som man ikke ønsker at give en platform.
AfD-formand Frauke Petry har mikrofonen på en scene i Hannover. Men den får hun ikke på de protestantiske kirkedage i 2017, fortæller arrangørerne, for hun har udtalt sig på en måde, som man ikke ønsker at give en platform. . Foto: Sebastian Gollnow/Polfoto.

Christina aus der Au, ville Luther have talt med det indvandringskritiske parti AfD?

"Han ville sikkert have skrevet et bramfrit brev til partiet. Det er en kendsgerning, at Luther aldrig gik af vejen for konfrontation."

Når man tænker på Luthers drastiske behandling af sine modstandere, er det meget mildt formuleret. Han kaldte for eksempel doktor Eck for en lort.

"Ja, han gik til den. Men det var en anden tid."

Hvordan omgås den protestantiske kirke i vore dage folk, som i kirkens øjne er helt galt afmarcheret?

"Protestantismen er pluralistisk. Allerede reformatorerne Martin Luther og Ulrich Zwingli diskuterede heftigt med hinanden. Det er fatalt, hvis kun den ene side ønsker at nå til en forståelse, mens den anden side polemiserer og polariserer."

Tyske Evangeliske Kirkedage i 2017, som De står i spidsen for, har netop offentliggjort en beslutning, som forklarer, hvordan man vil omgås populister. Hvad står der i den?

"Vi inviterer folk til at holde foredrag og deltage i diskussioner, hvis de er fagligt kompetente og ikke repræsenterer menneskefjendske synspunkter, eller på anden vis er imod kirkedagenes værdier."

Kirkedage udelukker altså ikke AfD?

"Nej, det gør vi ikke. Vi ønsker principielt ikke at holde nogen udenfor, uanset partitilhørsforhold."

Hvorfor så denne erklæring?

"Vi befinder os midt i planlægningen af arrangementerne i maj 2017 og har behov for at skabe klarhed, indadtil og udadtil. Altså har vi endnu en gang eksplicit bekræftet, hvad kirkedage i årtier har stået for."

De omtaler ikke AfD. Hvorfor ikke?

"Fordi diskussionen allerede kører på de høje nagler. Vi skal ikke reformulere vores principper på grund af et nyt parti."

Katolikkernes kirkedage udelukkede AfD fra at deltage. Det skabte ballade. Vil Tyske Evangeliske Kirkedage invitere AfD?

"Som sagt; vi inviterer personer til at tale om et emne på grund af deres kompetence. Og vi har nu som før tillid til, at de grupper, der står for forberedelsen af Kirkedagene, træffer fornuftige beslutninger – ikke om partier, men om personer."

Har den store tilslutning til AfD ved de seneste delstatsvalg været udslagsgivende for erklæringen?

"Nej."

Overvejede De at udelukke partiet?

"Ja, det ville have været en mulighed at lægge afstand til AfD’s populisme ved at udelukke partiet fra deltagelse. Men racistiske og diskriminerende udtalelser begrænser sig ikke til bestemte partier."

Hvilke holdninger anser De for uacceptable?

"Når medierne over én kam omtales som løgnepressen, når der skal skydes på flygtende børn ved grænseovergangen, når love om gender-mainstreaming tages ud af deres sammenhæng, når der tales om forskellige reproduktionsstrategier i Afrika og Europa, for eksempel."

Hvis populister med Aftenland-synspunkter deltog i Kirkedage, ville det skabe stor ravage.

"Mener De, at Kirkedagene er for fredsommelige? Jeg kan garantere Dem, at vi vil tage vores diskussioner. Men vi vil ikke lade populister missionere."

Hvilken populistisk position provokerer Dem?

"Paroler, som misbruger kristendommen til at tale nedsættende om andre."

Hvad siger De til CSU’s krav om at give kristne indvandrere fortrinsret?

"Hvis det skal betyde, at muslimske krigsflygtninge ikke fortjener at få asyl, er det uacceptabelt."

Er ”aftenlandet” et populistisk begreb?

"Ja, når det bruges normativt som afgrænsning."

Har de, der ikke anser sig for at være populistiske, et medansvar for populisternes succes?

"Hvem sigter De til? Dem, der differentierer, som siger, at vi må udholde pluraliteten, som afviser at lade flygtninge drukne ved Europas ydergrænser? Som i tvivlstilfælde vælger menneskeligheden? Hvis det er at bære et ”medansvar”, så er målestokken forkert. Det simple svar trænger altid hurtigere igennem. Kirkedage er der for at forebygge enhver form for populisme. Jeg tror på kraften i den personlige samtale. En skarp duel på ord i det offentlige rum er ikke særlig formålstjenlig."

Var det derfor, De ikke ønskede at lade Dem interviewe sammen med en repræsentant for AfD?

"I så fald skulle det have været én, der også var racist. Det er ham eller hende, kirkedagenes erklæring er rettet mod."

Anser De ikke AfD’s formand, Frauke Petry, for at være racistisk?

"Hun har i hvert fald udtalt sig på en måde, som vi ikke ønsker at give en platform."

Kan De give os et eksempel?

"Da hun legede med tanken om at bruge våbenmagt til at forhindre mennesker i at komme over grænsen, hvis det blev nødvendigt."

Hvorfor har AfD så stor succes med at udtale sig i hårde vendinger om islam?

"Fordi det altid er let at gøre den, man ikke rigtig kender, til syndebuk. Jeg giver intet for en frontstilling mellem kristne og muslimer. Europa har en lang tradition for at udgrænse i sandhedens navn. Men det drejer sig ikke om religion, det drejer sig om at anerkende den demokratiske grundorden. Det gælder for kristne, akkurat som for muslimer og for alle andre mennesker i Tyskland. På den anden side er jeg modstander af den ukritiske, godtroende multikulturalisme, ligesom jeg anser det for et problem, når man viger tilbage for at forpligte repræsentanter for trosretninger til at acceptere adskillelsen af religion og politik."

Hvad kan Tyskland lære af Deres fædreland Schweiz i omgangen med populister?

"Hos os er populisterne spundet ind i regeringsarbejdet. De ligger ikke i baghold, men sidder med ved forhandlingsbordet. Og så må man vise, præcis hvor de overskrider demokratiets grænser, så borgerne kan sige: Det går for vidt! Derimod finder jeg det schweiziske forbud mod at bygge nye moskéer med minaret foruroligende. Her har populister haft succes."

Var det modigt af de tyske katolikkers centralkomité ikke at give efter for kritikken, da den blev kritiseret for at udelukke AfD fra at deltage?

"Hvis man er sikker i sin sag, skal man ikke give efter."

Katolikkernes udelukkelse af AfD skaffede partiet meget opmærksomhed.

"Vi protestanter vil sikkert også blive kritiseret. Men en gang imellem kan man også bare ignorere AfD."

Det bliver i stigende grad vanskeligt med de høje valgresultater. Ville det ikke være dejligt, hvis protestanterne også engang kunne slå populisterne i en åben diskussion på argumenter?

"Jeg kan forestille mig, at det ville glæde aviserne meget!"

Hvis bare Luther vinder, dét må vel være hovedsagen?

"Jeg er ikke interesseret i, at Luther vinder – sagen skal vinde! Og det er ikke helt let med Luthers stærke sprogbrug."

Er moderne protestanter overhovedet i stand til at larme lige så meget som Luther?

"Hvad skulle det nytte? Jeg vil foretrække, at protestanter kommer i dialog med katolikker og muslimer og jøder på en sådan måde, at det hjælper alle videre."

Hvorfor vil De kun tale med Dem, som De principielt er enig med?

"Der er mange emner, der er stærkt omdiskuterede blandt demokrater. Og vi vil ikke i første række omvende racister. Vi vil ikke bide os fast i hinanden."

Hvilket Luther-ord hjælper mod populister?

"Hans definition af synderen: Den, der kun ser sig selv, er indkroget i sig selv. Præcis sådan er højrepopulisterne. De spørger ængsteligt: Hvad sker der med mig, mit folk, min tankemåde, min religion? Luther siger: Den angst er vi befriet for."