Helle arbejder med kreativ forkyndelse: Jeg har lettere ved at ’tale’ om min tro i billeder

Johannes Døberen beskriver et billede af Guds lam i søndagens prædikentekst. Helle Noer kommunikerer også kristendom i billeder – og ser så på sin hånd, hvis hun en dag bliver i tvivl om Gud

Helle Noer arbejder med kristen forkyndelse i sine billeder. – Privatfoto.
Helle Noer arbejder med kristen forkyndelse i sine billeder. – Privatfoto.

Man kan leve fra hånden til munden, siger en gammel talemåde. Man kan også se på sin hånd og blive mindet om, at der findes en Gud og skaber.

Det er i hvert fald, hvad der sker for Helle Noer, når hun slår tankerne til og betragter sine hænder.

”Så er det, jeg tænker, at der må være en Gud. Noget så komplekst som hænder, og det helt ned på celleniveau, kan ikke være opstået ved en tilfældighed. Det hele passer alt for godt sammen.”

Når Helle Noer – konsulent for kreativ forkyndelse i Indre Mission – gribes af tvivl, har hun med andre ord et ”trosbevis” lige ved hånden, og med sine egne hænder maler hun sin tro og tvivl i billeder, som måske kan få andre til at tænke lidt mere på det med Gud.

”Der er mange hænder på mine billeder, og for mig er hånden et godt billede på den handlende Gud, som jeg tror på. Derimod går jeg helst uden om kors, fordi et kors kan lukke kommunikationen. Når folk ser et billede med kors, tænker de måske, at de ikke behøver beskæftige sig mere med det, fordi de ved hvad billedet vil sige. Så der altså ikke rigtig bliver sat nogen overvejelser i gang.”

”Folk siger undertiden: ’Nå, du maler kristne billeder?’. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal svare på, for hvornår er et billede kristent? Men jeg vil gerne gøre mennesker nysgerrige på det med kristendommen. Ligesom de første disciple blev nysgerrige, da de mødte Jesus. De blev så nysgerrige, at de fulgte med denne 30-årige ungkarl hjem og blev hos ham resten af dagen for at snakke sammen. For de havde med Jesus mødt noget, de skulle snakke om.”

Søndagens tekst, som der prædikes over i folkekirken i morgen, er hentet fra Johannesevangeliet og beretter om, hvordan Jesus og de første disciple får kontakt, da Jesus går sig en eftermiddagstur. Evangeliestykket indledes med et vidnesbyrd af Johannes Døberen: ”Se, dér er Guds lam” – nemlig det ”Guds lam, som bærer verdens synd”, som Johannes dagen før havde fortalt om.

I teksten til i morgen bliver begrebet ”Guds lam” uden overgang koblet sammen med tidens messiasforventninger: ”Vi har mødt Messias,” fortæller Andreas til sin bror, Simon Peter. Dermed viser han hen til opfyldelsen af de gammeltestamentlige forjættelser, forklarer Helle Noer:

”Når Johannes siger om Jesus, at han er Guds lam, bruger han et billede, jøderne kan forholde sig til, for i templet i Jerusalem blev der ofret i tusindvis af lam som offer til Gud, og til påske blev der slagtet et lam, når jøderne fejrede udgangen af Egypten. Men nu bliver billedet vendt om. Nu er det Gud selv, og ikke mennesket, der kommer med ofret, og Johannes Døberen er i begyndelsen ikke i tvivl, når han taler om ’Guds lam, som bærer verdens synd’. Men det bliver han jo senere, så han fra fængslet sender bud om, hvorvidt Jesus er ’den, som kommer, eller skal vi vente en anden?’.”

”Det er spørgsmålet, om det virkelig er gået op for dem, at Jesus skal dø som påskelammet for at bringe det i orden, der var blevet ødelagt i forholdet mellem mennesket og Gud, som vi hører om i beretningen om syndefaldet i Det Gamle Testamente. På en måde synes jeg, det er befriende at læse, at Johannes og Peter og de andre ikke bare er skråsikre ’troshelte’, men også kan tvivle og måske direkte misforstå Guds plan. Jeg synes, det er befriende, at Bibelen også har det med, og at vi dermed også kan spejle os i deres tvivl,” siger Helle Noer.

Helle Noer har en naturvidenskabelig uddannelse bag sig og betragter ikke sig selv som kunstner. Hun maler sine billeder for at fortælle om Jesus og den kristne tro, og det er stadig hendes primære private anliggende, selvom hun også arbejder med billederne som en del af Indre Missions forkyndelse.

”Langt de fleste af mine billeder er præget af min tro og tvivl, og jeg synes egentlig, jeg har lettere ved at ’tale’ om min tro i billeder end i ord. Billederne hjælper mig selv med at komme til afklaring. Samtidig tilføjer billedet en ekstra dimension, fordi et billede ofte siger mere end ord, synes jeg. Men hvad folk så får ud af dem, kan jeg ikke vide. Det er sikkert meget forskelligt, men sådan er det jo også med ord. Når jeg har været ude at tale, har jeg sommetider spurgt i en forsamling, hvilke billeder de får i hovedet, når jeg siger ordet ’kaffe’? Det viser sig, at der er mange forskellige associationer. Hvilke billeder skaber et ord som ’Gud’ så ikke i folk? Vi tror, vi tænker ens, men får alle sammen vores forskellige billeder.”

"Guds lam” har i århundreder været et af de yndede motiver i kirken. Helle Noer har også brugt motivet i flere af sine malerier som billedet her, der har titlen ”Kron ham”. – Privatfoto.
"Guds lam” har i århundreder været et af de yndede motiver i kirken. Helle Noer har også brugt motivet i flere af sine malerier som billedet her, der har titlen ”Kron ham”. – Privatfoto.

Helle Noer har også malet en serie med Guds lam, og hun føjer sig hermed til en århundredgammel tradition. For Guds lam har op gennem tiden været et af de mest populære billeder eller symboler på Jesus og hans offer og sejr.

Lammet optræder flere steder i Bibelen, og Guds lam som billede på Jesus eller Kristus, der sejrede over døden ved at give sit liv, blev ikke mindst poulært i middelalderen, hvor det blev brugt som smykke og amulet i guld og sølv. Ofte sammen med et kors eller en korsfane.

Hvad ville du sige, hvis du skulle prædike på søndag?

Fortælle om, hvordan Johannes med sit ”Dér er Guds lam” formår at skabe et billede, som giver genklang hos tilhørerne og gør dem nysgerrige. Det kan ses som en opfordring til os om også i dag at skabe en nysgerrighed omkring kristendommen.

Hvad er for dig det vigtigste af De Ti Bud?

Det første, det om, at ”du må ikke have andre guder end mig”. Hvis vi levede op til det, behøvede vi sådan set ikke de andre, men i de efterfølgende bud får vi præciseret, at forholdet til Gud omfatter forholdet til vore medmennesker. Man kan ikke elske Gud, hvis man hader sin næste.

Hvordan er din ønskegudstjeneste?

Jeg kan godt lide kirkerummets ro og dermed en gudstjeneste, som skaber ro i mit hoved. Derfor ville det for mig være fint med lidt indlagt stilhed i gudstjenesteforløbet, hvor man for eksempel kunne gå hen og tænde et lys eller bare sidde stille. Jeg synes, vi har brug for pauser i vores fortravlede tid.

Hvordan er dit gudsbillede?

Jeg har et billede af Gud som skaberen, og når Gud har skabt det hele, må han også være autoriteten og sandheden, altså en gud som vil os det godt.