Prøv avisen

En korsfæstet teenager

Jens Galschiøt er forberedt på, at fundamentalistiske kristne vil protestere over hans provokerende skulptur af den korsfæstede gravide teenager. "I Guds navn -- til minde om fundamentalismens ofre" sætter fokus på den kristne højrefløjs kamp mod kondomer og prævention. -- Foto: Scanpix.

Kunst: Den kontroversielle kunstner Jens Galschiøt går til kamp mod kristen fundamentalisme, den amerikanske præsident og paven

En korsfæstet gravid teenager, hvis skrøbelige legeme er naglet til korset med store uhyggelige jernspigre. En skulptur i legemsstørrelse af lidelsen i al dens gru og rædsel, men også et politisk våben, og kunstneren bag værket – Jens Galschiøt – er på forhånd forberedt på, at hans næste internationale politiske, og i denne omgang også religiøse, aktion kan afføde stærke protester og blasfemianklager fra konservative og fundamentalistiske kristne.

– Den risiko anser jeg for ret sandsynlig, måske kommer der endda protester fra selveste paven og den amerikanske præsident George W. Bush, men så må statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) jo på banen og forsvare min ytringsfrihed, ligesom han gjorde det i sagen om Muhammed-tegningerne.

Den 53-årige Galschiøt tager imod i sit store og travle værksted ved Odense, hvis indgang vogtes af "Min indre svinehund" – en afstøbning af Galschiøts første politiske skulptur, som i hemmelighed blev opsat i en række af Europas største byer. Affødt af borgerkrigens rædsler i Eksjugoslavien skulle den minde os om, hvor let vi giver køb på de mest elementære humanistiske principper. Ved siden af står nogle af de udmarvede figurer fra "Hungermarchen", en direkte og usmykket konfrontation med fattigdommens og sultens konsekvenser.

De er her alle sammen, Gal-schiøts samfundsmæssigt og menneskeligt dybt engagerede skulpturer – "Skamstøtten", "Balanceakten", "Guldkalven", "Budbringeren" – som siden begyndelsen af 1990'erne har gjort ham til en af Danmarks mest kontroversielle kunstnere. En kunstner, der konsekvent befinder sig på ofrets side og er kendt verden over. For Galschiøt samarbejder i et internationalt netværk af ngo'ere, de ikke-statslige menneskerettigheds- og miljøorganisationer med videre. Deriblandt også kristne, som i forbindelse med "Hungermarchen", og han har for Folkekirkens Nødhjælp skabt sin helt egen udgave af "Livets træ" – lystræer til kirker – hvis grene er åbne og modtagende hænder.

– For mig er kristendommen et symbol på at give, men i øvrigt har jeg for mange år siden meldt mig ud af folkekirken, kommenterer Galschiøt.

– Det gjorde jeg allerede i 1970'erne, fordi jeg syntes den var bornert, småborgerlig og konform.

Siden har han arbejdet sammen med præster og teologistuderende og fået et mere nuanceret syn på kristendom og kirke.

– Men hvad jeg tror på, ved jeg ikke. Det nærmeste jeg kan komme det, er barmhjertigheden, men den har kristendommen jo ikke patent på.

Alligevel har han i sin kunst jævnligt hentet stor inspiration i Bibelens beretninger, ikke mindst i den gammeltestamentlige bibelhistorie.

Den nye skulptur af den korsfæstede gravide teenager, der endnu er under udarbejdelse, skal bruges i en aktion, som sættes i værk i løbet af de næste tre-fire måneder. Afstøbninger af skulpturen vil blive sendt til George W. Bushs hjemstat, Texas i USA, og til Vatikanet i protest mod konservative og fundamentalistiske kristnes ihærdige forsøg på at forbyde kondomer og prævention til fordel for kyskhed og afholdenhed.

Den katolske kirke har netop understreget sin modstand ved at genoptrykke et dokument om kirkens forbud mod kondomer, og i USA har kyskhedsfortalerne med George W. Bush fået politisk vind i sejlene. Amerikanske teenagere er begyndt at bære sølvring som tegn på, at de vil afholde sig fra sex før ægteskabet. Samtidig gennemsyrer de konservative religiøse værdier, der ligger bag kyskhedstankegangen, nu den amerikanske bistandspolitik, hvor en stadig større del af bevillingerne til at bekæmpe hiv og aids i dag reserveres til "ingen sex"-programmer.

– Derved oplever vi en global effekt, hvor paven og Bush og hele den amerikanske højrefløj forsøger at presse klinikkerne i Afrika til ikke længere at lære afrikanerne at bruge kondomer og prævention. For kondomer opfordrer bare de unge til promiskuitet, siger man, men da det er mennesker, det her handler om, og ikke maskiner, har denne politik i virkelighedens verden nogle kolossalt uhyggelige konsekvenser i Afrika. Det ser vi blandt andet i Uganda, hvor antallet af aids-tilfælde er fordoblet det seneste år på grund af presset fra Bush og paven. Dem, der betaler prisen, er først og fremmest de unge kvinder.

– Det her handler for mig om, at jeg ikke mener, man har ret til at forholde mennesker viden omkring prævention eller muligheder for at benytte sig af det. Hvis nogen så alligevel vælger at gemme deres dyd, er det okay for mig, men det er et personligt valg, som kun den enkelte kan tage.

Overskriften for kampagnen bliver "In the name of God": "I Guds navn – til minde om fundamentalismens ofre". Galschiøt understreger, at selvom kampagnen først og fremmest retter sig mod de stærke fundamentalistiske og politiske højrekræfter ude i verden, så har den også brod mod almindelige folkekirke-kristne i Danmark.

– De er jo medlem af den samme kristendom og bliver derved taget til indtægt for synspunkterne. Akkurat som når vi begynder at mistænke enhver lille muslim, fordi nogle ekstremister har kastet bomber et eller andet sted ude i verden.

I det hele taget kan vi ikke undgå at tage del i det fælles ansvar, heller ikke på samfundspolitisk plan, og det er et ansvar, der også rammer kunstneren selv, understreger Galschiøt, der betaler de fleste af udgifterne ved sine happenings ud af egen lomme. Blandt andet ved salg af kvindeskulpturer og smykker, som han også laver.

Som ung var han i Indien med Den Rejsende Højskole, men endte 10 år senere som en desillusioneret socialist.

– Vi havde en smuk og naiv drøm om at få blødheden ind i verden og skabe et paradis her på jorden, men fængslerne blev jo ved med at være fyldte. Efter en socialistisk revolution var det nu blot nogle andre politiske modstandere, der sad der, forklarer han.

Men indignationen og engagementet overlevede og eksploderede i politisk kunst, da borgerkrigen i Eksjugoslavien fik naboer til at slå hinanden ihjel og sendte flygtningestrømme af massevoldtagne muslimske kvinder op gennem Europa. Borgerkrigens rædsler, lige midt i det civiliserede Europa, understregede for Galschiøt, at vores humanisme og civilisation i virkeligheden kun er en tynd lag fernis. Nedenunder lurer den indre svinehund, og han frygter, at Europa er på vej mod et nyt barbari.

– Desværre har jeg ikke de store forventninger til, at det bliver bedre eller hjælper ret meget, det jeg gør. Alligevel er jeg som kunstner og menneske nødt til fortsat at protestere.

steens@kristeligt-dagblad.dk

JENS GALSCHIØT

**Født 1954 i Frederikssund. Billedhugger, galleriejer, foredragsholder. Udlært som kleinsmed på Lindøværftet. Smykkekunstner. Blandt hans mest kendte værker er "Min indre svinehund", "Skamstøtten", "Balanceakten", "Hunger- marchen" og "Guldkalven". Har lavet kors til FDF's landslejr, og har et krucifiks hængende i domkirken i Odense.

Som ung drog Jens Galschiøt med Den Rejsende Højskole til Indien, og endte 10 år senere som en desillusioneret socialist, men borgerkrigen i Eksjugoslavien gjorde ham til politisk kunstner. -- Foto: Scanpix.