Prøv avisen

Dronningens antependium til Slotskirken blev indviet

En femårig pige fra den lokale menighed modtog Dronning Margrethe med blomster ved Slotskirken i Wittenberg Foto: Jens Meyer/AP/Polfoto

Dronning Margrethe pegede på de tætte relationer mellem den tyske by Wittenberg og det danske kongehus, da hun søndag talte ved Slotskirkens genindvielse

Danmarks dronning har mange venner i Wittenberg. I hvert fald var ganske mange, unge som ældre, på gaden søndag formiddag for at få et glimt af Dronningen på vej mod byens vartegn: Slotskirken. I fire år har håndværkere arbejdet med at istandsætte den historiske kirke, som reformatoren Martin Luther skrev ind i kirkehistorien, da han i 1517 lod sine 95 teser slå op på døren.

Dronningens kirsebærrøde alterforhæng

I solskinsvejr med høj himmel, som man på disse kanter beskriver som ”kejservejr”, gik Dronningen sammen med Tysklands forbundspræsident Joachim Gauck ind gennem den såkaldte tese-dør til festgudstjeneste. Anledningen til Dronningens besøg var indvielsen af det antependium, Dronningen har lavet til Slotskirken.

Inde i kirken var alterforhænget dækket af et let, hvidt stof, gennem hvilket det kirsebærrøde damask-stof og Dronningens broderier svagt anedes. Hanna Kasparick, som er ledende præst ved Slotskirken i Wittenberg, takkede for gaven. Så blev det lette stof fjernet og Wittenbergs nye rose kom til sin ret i kirken, hvor Reformationen har sin geografiske rod.

Dagens prædikant var Christian Schad, der er præsident i den evangeliske kirke i Tyskland. Med smil i stemmen beskrev han fra prædikestolen Dronningens alterforhæng som kronen på værket i den omfattende restaurering af Reformationens hovedkirke.

Salmesang i Wittenberg

I bedste evangeliske-lutherske stil var gudstjenesten i Wittenberg en salmesangsgudstjeneste. Efter prædiken blev Luthers ”Vor Gud han er så fast en borg” sunget med fyndighed. I forbindelse med restaureringen er Slotskirkens tårn også blevet istandsat og tårnets proklamationen ”Vor Gud han er så fast en borg” står klart gengivet på tysk med gotisk skrift. Taksigelsen var et tema i gudstjensten, som blev understreget i læsninger og salmevalg og understreget i Rinckarts afslutningssalme ”Nu takker alle Gud” sunget på tysk og et enkelt vers på engelsk af en stående menighed.

I forlængelse af gudstjenesten talte delstaten Sachsen-Anhalts ministerpræsident Reiner Haseloff efterfulgt af den tyske forbundspræsident Joachim Gauck.

”Det her er en stor dag, ikke bare for Wittenberg, men for hele Tyskland.”

Gauck understregede vigtigheden af det gode forhold mellem Danmark og Tyskland, som blev tydeligt ved den netop afholdte gudstjeneste. Forbundspræsidentens tale blev afbrudt af en impulsiv klapsalve fra kirkegængerne, da han sagde:

”Venskabet fra det danske folk er en gave til vores folk med vores problematiske historie.”

Dronningens tale

Så var det Dronningens tur til at holde en tale. Løftede man blikket fra Dronningen, kunne man se en statue af professor Johannes Bugenhagen, som Dronningen fremhævede i talen.

”Luthers gode ven og professorkollega, Johannes Bugenhagen, opholdt sig i Danmark i to år og assisterede Kongen ved gennemførelsen af Reformationen. Det var Kongens ønske, at det skulle ske i nøje samarbejde med reformatorerne i Wittenberg. I årene efter Reformationen bevarede Christian den 3. kontakten med Wittenberg. Kongen følte sorg, da han i 1546 modtog underretningen om Martin Luthers død. På baggrund af disse tætte relationer mellem Wittenberg og det danske kongehus på et afgørende tidspunkt i Europas historie er jeg særligt glad for at være tilstede i dag.”

I talen, som blev holdt på formfuldendt tysk, gjorde Dronningen det klart, at hun havde overvejet grundigt, inden hun takkede ja til at skabe et antependium til Slotskirken.

”Det tog nogen tid, før jeg kunne beslutte mig til at acceptere forslaget. Men efter jeg havde besøgt Wittenberg for første gang i maj 2015, tog jeg med glæde imod tilbuddet, dog ikke uden en vis benovelse, for det var og er en stor udfordring,” sagde Dronningen og rettede en tak til de ansatte ved Selskabet for Kirkelige Kunst og stedets leder Lizzi Damgaard.

I sin tale udtrykte Dronningen desuden sorg over tabet af to centrale personligheder, som har været centrale i samarbejdet mellem Wittenberg og Danmark.

”Det er med sorg, vi i dag må undvære to af de ledende personligheder, som har stået bag dette arbejde. I Danmark biskop emeritus Niels Henrik Arendt og i Wittenberg provst Sigfried Kasparick, som begge døde alt for tidligt. Jeg ville gerne, at de havde kunnet opleve dagen i dag. Så meget mere glæder det mig, at leder af Pastoralseminariet, fru Hanna Kasparick, kan være til stede. Hun har fulgt projektet tæt, og jeg takker også hende for hendes støtte. Biskop emeritus Karsten Nissen, som efterfulgte Niels Henrik Arendt i forberedelserne til reformationsfejringen i Danmark, vil jeg også takke for hans hjælp og inspiration.”

Folk fra hele verden samles i Slotskirken

14 procent af borgerne i Wittenberg er medlemmer af den evangeliske lutherske kirke, men vartegnet samler folk fra hele verden.

I forbindelse med reformationsjubilæet regner man med at en million vil besøge kirken. Biskop Henrich Bedford-Strohm, som er formand for Den Evangeliske Kirkes Råd i Tyskland, understregede i sin hilsen, at det var vigtigt, at Slotskirken ikke blev til et museum.

”Verdenskulturarv handler om mere end sten.”

I en kirke, hvor alt stråler, er det ifølge biskop Bedford-Strohm, afgørende, at den ydre glans må blive til en indre glans hos de mennesker, som samles til gudstjeneste. De ord fik lov at stå, mens sangerne fra Haderslev bragte dansk efterår og eftertænksomhed ind i Slotskirken med Grundtvigs ”Nu falmer skoven”.

Den tyske præsident Joachim Gauck og Dronningen forlader Slotskirken. Foto: Polfoto
Antependiet i Slotskirken i Wittenberg prydes af to borter, hvor Dronningen har broderet flammen som motiv. Flammerne er symbol på Helligånden, men Dronningen ser også flammen som et billede på reformatoren Luther og hans virke. Midtermotivet er Luther-rosen, som var Luthers personlige segl. Rosen er et symbol på Kristus. – Foto: Jens Meyer/AP Photo
Dronning Margrethe talte forud for gudstjenesten med biskop Heinrich Bedford-Strohm, formand for Den Evangeliske Kirkes Råd i Tyskland. Foto: Jens Meyer/AP Photo