Prøv avisen
Interview

En Luther-nørd udgiver kæmpeværk

Der er 9000 sider med Luther-tekster, omsat i A5-format, at læse sig igennem, hvis man skal have det hele med. Finn B. Andersens Luther-serie udgør et helt usædvanligt livsværk. – Foto: Flemming Jeppesen/Fokus

I 20 år støvsugede cand.theol. Finn B. Andersen internettet for Martin Luther-skrifter. Nu udgiver han ene mand 33 bøger med Luther-oversættelser

Ordet ”nørd” forklares som “et slangudtryk for en person med stor interesse for et enkelt eller flere emner”. Engang kunne det opfattes nedsættende, men de tider er forbi, så der er ikke noget nedladende i at udnævne cand.theol. Finn B. Andersen til Danmarks måske største nørd, når det handler om munken og reformatoren Martin Luther (1483-1546).

Nørd eller entusiast. Han bor øverst oppe i en betonbygning i Aarhus Vest og har hovedet fyldt op af Luther, ligesom det meste af reolen er fyldt med Luther-skrifter – nogle i meget gamle udgaver med krøllede bogstaver. Og nu er en hel serie i pæne røde bind kommet til:

33 nye Luther-oversættelser, som Finn B. Andersen ene mand har udgivet på kun en måned, og som har gjort, at han har overhalet hele sidste års reformationsjubilæum målt i hyldemeter. Svarende til ikke færre end 9000 A5-sider. Plus en oversættelse af den tyske reformator Philipp Melanchthon (1497-1560) og biskop Erik Pontoppidans (1698-1764) forklaring til Luthers ”Lille Katekismus”.

Det er et helt livsværk, der er kommet på tryk, efter at den nu 67-årige teolog og pensionist har støvsuget internettet for Luther-skrifter og selv begyndte at oversætte, når han manglede en udgivelse af Luther, der enten aldrig havde været oversat til dansk eller forelå i så gamle udgaver, at de ikke længere kunne skaffes.

“Jeg fandt jo ud af, at der lå en masse Luther-skrifter og -citater rundtomkring på internettet, men mange forskellige steder og i en fuldstændig tilfældig orden. Dem har jeg så samlet og systematiseret og oversat, hvor der manglede. Det hele er kommet sådan lidt hen ad vejen, fordi det var noget, jeg selv er interesseret i og havde brug for,” forklarer han.

Det er alt sammen blevet til nettets største Luther-hjemmeside – lutherdansk.dk – hvor man primært kan finde tekster af Luther på dansk, norsk og svensk, men også engelsk, tysk og andre sprog. Hjemmesiden har omkring 15.000 besøgende om måneden.

På et tidspunkt fik Finn B. Andersen en henvendelse fra Norge om at udgive oversættelserne i bogform.

”Og det kunne så lade sig gøre som ’books on Demand’, hvor bøgerne trykkes i takt med efterspørgslen,” siger han.

Finn B. Andersen har selv forestået arbejdet med bøgernes opsætning og indbinding. Her er det kommet ham til hjælp, at han som ung var i lære som typograf på et bogtrykkeri i Aarhus. Det var dengang, der stadig blev arbejdet med håndsats i bly.

Da Luthers reformation brød løs for 500 år siden, fik den god hjælp af den netop opfundne bogtrykkerkunst. Dengang foregik det også med blysats. I dag er blyet for længst afløst af elektronik. Faktisk har Finn B. Andersen endnu fire-fem bøger stående i sats på sin computer, som måske også bliver udgivet.

På grund af sygdom, depressioner, nåede Finn B. Andersen aldrig at blive færdig med uddannelsen til typograf.

Derfor blev han heller aldrig præst, men har uddannelsen og mangler blot at blive ordineret. I et par år arbejdede han som teologisk og social medarbejder ved Café Parasollen i Viby, hvor han fik brug for sine pastorale erfaringer.

De seneste 20 år har han været på førtidspension, hvilket har givet ham tid og plads til at dyrke interessen for Luther, som slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg og dermed satte gang i en proces, der førte til reformation og brud med den dengang så almægtige katolske kirke.

Interessen for Luther tog sin begyndelse på et par bibelskoleophold hos Luthersk Mission i Hillerød og Indre Mission i Børkop, hvor Finn B. Andersen løb ind i forskellige opfattelser af Luthers syn på dåben og synet på Guds frelsesvilje. To emner, han siden skrev opgave om i sit teologiske studium.

”Det forvirrede mig, at der er forskel på dåbssynet hos Luthersk Mission og Indre Mission samtidig med, at begge parter henviser til Luther. Jeg tænkte, at man da i det mindste måtte kunne finde frem til, hvad Luther selv mente, så det gav jeg mig til at undersøge.”

Det andet væsentlige punkt, synet på Guds frelsesvilje, kom Finn B. Andersen siden i avispolemik om. Med henvisning til Luther og Melanchthon og dermed også Den Augsburgske Bekendelse – et af folkekirkens bekendelsesskrifter – ser han fortabelsen som en reel mulighed, hvis et menneske siger nej til Gud.

”Det ændrer ikke på, at Gud vil frelse, og det var jo i sit arbejde med Paulus’ brev til romerne, at Luther fandt sin afklaring på, hvad der siden blev en rød tråd i hele hans liv og Reformationen: At mennesket ikke retfærdiggøres ved gerninger, men ved tro. Hvilket Luther i sin tyske oversættelse af Bibelen fik ekstra understreget ved et lille indskudt ’alene’, selv om det ikke står i den græske oversættelse: Altså, at vi mennesker alene frelses ved troen på Jesus Kristus, og troen er en gave, ikke en præstation.”

I årene, der er gået, siden Finn B. Andersen begyndte sit mangeårige intense arbejde med studiet af Luther, har han været i Wittenberg et par gange.

”Det var jeg først slet ikke interesseret i. Det var jo hans skrifter og tanker, der interesserede mig, men jeg fandt ud af, at man ikke kunne skille personen Luther og den tid, hvori han havde levet, fra hans skrifter. Luther var jo i høj grad en del af tiden, og de dramatiske begivenheder, han blev involveret i, behandlede han i sit forfatterskab. Han var modig, frygtløs og til tider særdeles skarp, som da han under bondeopstanden i 1525 opfordrede til modstand med ordene: ’Slå dem ned som gale hunde.’ Men som person var han også en meget empatisk mand. Det sidste får man et billede af, når man læser hans breve, som indgår i serien.”

”For mig er noget af det spændende ved Luther og hans tid, at Reformationen jo gav anledning til en nytænkning af hele kristentroen.”

Efterhånden som Reformationen skred frem, var der næsten ikke det emne tilbage, som Luther ikke blandede sig i. I stort og småt. Fra kampen mod afladssystemet, som satte det hele i gang, fra Gud og evighed til praktiske spørgsmål, som ”kan en kristen være soldat” og børneopdragelse og ægteskab – for blot at nævne nogle eksempler. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fremhævede ved reformationsjubilæet i Folketinget sidste år Luthers betydning for danskernes frihedsbegreber i dag, på tværs af 500 år.

Til det siger Finn B. Andersen:

”Selvom man ikke kan tage Luther til direkte indtægt for demokratiet, som vi kender det i dag, så er der alligevel nogle ting, der klart peger i den retning: Luther opfordrede til, at man oprettede skoler for både drenge og piger, og inden for kirken skulle menigheden have en demokratisk ret til både at vælge og afsætte præsten.”