Prøv avisen

Engelsk kirke baner vej for kvindelige biskopper

Om et år kan den anglikanske Church of England have sin første kvindelige biskop. Det vurderer biskop James Langstaff fra Rochester efter en afstemning på den netop overståede synode, kirkens lovgivende forsamling. Foto: ANDY RAIN/ Denmark

Kritkere mener, at Church of England tilsidesætter normal procedure for at haste beslutning om kvindelige biskopper igennem

Om et år kan den anglikanske Church of England have sin første kvindelige biskop.

Det vurderer biskop James Langstaff fra Rochester efter en afstemning på den netop overståede synode, kirkens lovgivende forsamling.

Alt det formelle lovgivningsmæssige er nu på plads. Vi har en resolution, hvor det fremover er biskopperne, som skal løse uenigheder, hvis nogle ikke vil referere til en kvindelig biskop. Forslaget kan dermed sendes til endelig beslutning på kirkens lovgivende forsamling til juni, siger han.

I modsætning til folkekirken i Danmark er det Church of England selv, der vedtager sin egen lovgivning. Men fordi den er en statskirke for England, skal kirkens egen lovgivning efterfølgende godkendes i det britiske parlament. Mange i parlamentet er kritiske over for, hvad de ser som kirkens manglende evne til at bringe Church of England på omdrejningshøjde med det britiske samfund.

LÆS OGSÅ: Engelske præster ønsker afslappede regler for påklædning

Det er netop et år siden, at et blokerende mindretal på blot seks lægmedlemmer i kirkens lovgivende synode modsatte sig bestræbelserne på at indføre kvindelige biskopper i Church of England.

Biskop James Langstaff erkender, at der ikke er en garanti for, at mindretallet nu er overbevist.

Men han er forhåbningsfuld, idet en af de konservative fløje i kirken, de katolsk orienterede, synes at være mere trygge ved, hvordan forslaget nu ser ud. Derimod er modstanden stadig hård fra den konservative evangelikale fløj.

Church of Englands nye ærkebiskop, Justin Welby, har sat sin indflydelse og prestige ind på at få processen mod kvindelige biskopper tilbage på sporet, og den sidste høring frem til sommer er skåret ned fra seks til tre måneder. For kritikerne svarer det til at haste beslutningen igennem, og de føler, at mindretallet, som ikke kan acceptere kvindelige biskopper, bliver løbet over ende.

Vi ved, at 25 procent af medlemmerne af kirken ikke ønsker kvindelige biskopper, siger lægmedlem af kirkens lovgivende forsamling Susannah Leafe, der tillige er direktør for Reform, som repræsenterer de konservativt orienterede evangelikale i Church of England.

De er en stor minoritet, og de vil forsvinde fra kirken, selvom vi får at vide, at denne lovgivningspakke skal få kirken til at blomstre.

På den anden fløj står lægmedlemmet Christina Rees fra St. Alban nord for London:

Vi ved, at det er den overvældende overbevisning i kirken, at vi skal have kvinder som biskopper. Mange har sagt, at vi skal have den beslutning overstået, så vi kan komme i gang med kirkens egentlige opgave, som er mission. Men jeg tror, at den største missionerende gerning er at gå videre med beslutningen om kvindelige biskopper, siger Christina Rees og henviser til, at debatten om kvindelige biskopper har overskygget alle andre diskussioner i Church of England de seneste mange år.