Er nadveren til at forstå for kirkegængere?

Folkekirkens nadverritual er de seneste dage kommet til debat, efter at Himmelev Kirke i Roskilde har kritiseret det for at være kryptisk og uforståeligt for almindelige mennesker. Kristeligt Dagblad har spurgt tre kirkegængere, hvordan de forstår ritualet

Fra venstre: Hanne Møller, Dina Vejling og Morten Birkmose. Foto: Privatfotos

Hanne Møller, 67 år, pensionist, kirkegænger i Tvilum Kirke nordøst for Silkeborg

Oplever du nadverritualet som forståeligt?

Det gør jeg nok ikke. Nadveren skal forstås som en renselse af vores synder, og det er svært at få gjort helt logisk og forståeligt. Som jeg ser det, er nadveren blevet noget, som alle bare deltager i uden at tænke så meget over hvorfor. Det, tror jeg ikke, er meningen, og derfor kunne det være en god idé at få det gjort mere forståeligt. Så kan folk i højere grad tage stilling til, om de vil deltage i den.

Hvad forstår du ved præstens ord ved nadveren om, at dette er Jesu Kristi legeme og blod?

Jeg forstår det sådan, at det skal sættes sammen med påskens beretninger om Skærtorsdag og Langfredag. At det er Kristi legeme og Kristi blod som vi får del i for at have fællesskab med ham og få renset vores synder.

Er det vigtigt, at man kan forstå nadverritualet?

Det, tror jeg faktisk, er meget vigtigt. Det er en indstilling hos den brede befolkning, at vi gerne vil forstå alting. Så hvis folkekirken ikke skal miste flere medlemmer, er det vigtigt, at ritualerne bliver gjort forståelige. Jeg tror ikke, at nadverritualet er logisk og til at forstå for den gennemsnitlige kirkegænger.

Dina Vejling, 44 år, selvstændig forretningsdrivende, kirkegænger i Odense Domkirke

Oplever du nadverritualet som forståeligt?

Jeg begyndte først at gå til gudstjeneste for cirka fem år siden og har tidligere slet ikke beskæftiget mig med kirken. Selvom jeg gradvist får en klarere fornemmelse af, hvad nadveren handler om, forstår jeg stadig dybest set ikke indholdet. Og det synes jeg faktisk er befriende. Vi lever i et samfund, hvor vi prøver at forstå og kontrollere alt. Men her er der noget, jeg ikke behøver forstå fuldt ud. I stedet kan jeg ydmygt indføje mig i et ritual, man har udført i jeg ved ikke hvor mange år.

Hvad forstår du ved præstens ord ved nadveren om, at dette er Jesu Kristi legeme og blod?

Det kan jeg ikke svare på endnu. Dermed ikke sagt, at man lige så godt kunne sige alt muligt andet ved nadveren. Men for mig er nadveren et samlet ritual, der giver mening i sin helhed, uden jeg kan forklare, hvad alle de enkelte dele betyder. Jeg synes, at nadveren i sin helhed er både livgivende og smuk at deltage i. Det er som en folkevandring op til alteret, hvor vi knæler sammen på tværs af profession og alle de andre skel, der ellers er mellem os. Hvor i samfundet oplever man ellers det?

Grundlæggende kan jeg ikke se behovet for, at nadveren skal forandres og gøres mere forståelig, så alle kan forstå det hele lige fra starten.

Morten Birkmose, 27 år, kirkegænger i Sankt Pauls Kirke i Aarhus

Oplever du nadverritualet som forståeligt?

Jeg har gået i kirke hele mit liv, og derfor er nadveren både genkendelig og forståelig for mig. Jeg har nok vænnet mig til ordlyden. Det er et højstemt sprog, der sætter en ramme om den mystiske sammenkobling, der sker imellem Jesus og mig. Nadveren er selvfølgelig kompliceret, men jeg synes samtidig, den bliver konkret og jordnær ved, at jeg modtager vin og brød.

Hvad forstår du ved præstens ord ved nadveren om, at dette er Jesu Kristi legeme og blod?

I og med jeg er vokset op med kirkegang, tænker jeg sjældent så meget over de enkelte formuleringer. Men ordene understreger, at jeg i nadveren bliver sammenkoblet med Jesus og hans tilgivelse.

Er det vigtigt, at man kan forstå nadverritualet?

Nej, det er ikke vigtigt, at man forstår ritualet ord for ord, men man skal kunne forstå, hvorfor vi holder nadver. Der må gerne være en vis mystik over nadveren. Jeg holder meget af det højkirkelige og kan godt lide, at tingene har en vis forbindelse til historien. Nadverritualet formår at række tilbage i tiden og peger samtidig hen mod selve indholdet i nadveren. Så personlig har jeg ikke noget behov for, at det bliver ændret, men kan da godt forstå, at det virke sært og fremmed, hvis man kun kommer i kirken hver femte år til en barnedåb.