Er Luther noget for konfirmander?

Præster samles i denne uge i Løgumkloster for at drøfte, hvordan Luther kan formidles til konfirmander. Og udenadslære er måske på vej ind i varmen igen

12 præster er taget på kursus i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i Løgumkloster for at få inspiration til, hvordan de kan gøre Luther interessant for 13-14-årige børn, der skal konfirmeres. Arkivfoto.
12 præster er taget på kursus i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i Løgumkloster for at få inspiration til, hvordan de kan gøre Luther interessant for 13-14-årige børn, der skal konfirmeres. Arkivfoto. .

På tavlen er skrevet et enkelt ord med kridt: katekismus. En cirkel er tegnet rundt om ordet af Finn Andsbjerg Larsen, leder af Folkekirkens Konfirmandcenter, og nu er det op til de 12 kvindelige præster i rummet at komme med input og idéer til, hvordan man overhovedet kan bruge Luthers idé om en katekismus til noget i dag. Hvis man altså kan.

Tidligere på dagen har kursisterne netop hørt et oplæg med perspektiv til nutiden om Luthers idé med at skrive en katekismus. En bog, hvor han med enkle ord ville forklare, hvad kristendom er. Til opdragelse og undervisning i den kristne tro, blandt andet gennem udenadslære og repetition.

De 12 præster er taget på kursus i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i Løgumkloster for at få inspiration til, hvordan de kan gøre Luther interessant for 13-14-årige børn, der skal konfirmeres, men måske knap nok ved, hvad tro er for en størrelse, og heller ikke er helt fortrolige med hverken Fadervor, trosbekendelse eller de sakramenter, som Luther beskriver i sin lille katekismus fra 1529.

”Så hvor skal vi starte vores undervisning? Det spørgsmål er vi nødt til at stille os selv, for nutidens børn står et helt andet sted end børn på Luthers tid, hvor alle var fortrolige med kristendommen. Samtidig har vi jo forladt idéen med at terpe og lære udenad, fordi vi forbinder det med den sorte skole, som vi heldigvis har forladt. Men måske er der alligevel noget i den systematiske indlæring, som kan hjælpe nutidens børn til at få et forhold til troen,” siger Finn Andsbjerg Larsen, der sammen med sognepræst Lars Nymark Heilesen står for kurset.

Finn Andsbjerg Larsen har arbejdet med religionspædagogik i flere år og kender derfor præsternes udfordringer med at undervise konfirmander, hvor en tredjedel ikke kan læse, og lige så mange har meget svært ved at forstå de tekster, de får. Han peger derfor på, at præsterne skal huske at tage afsæt i de unges måder at bruge sproget på, men ser også remser og bønner som effektive til at hjælpe børnene på vejen mod en trosforståelse.

”Jeg tror godt, vi kan blive enige om, at ’Den Lille Katekismus’ i sig selv ikke kan bruges som undervisningsmateriale til de unge. Men selve idéen bag hans katekismus er helt på linje med vores opgave, nemlig at bringe konfirmanderne hen til det centrale i kristendommen,” supplerer sognepræst Lars Nymark Heilesen.

”Vi skal fokusere i stoffet, så børnene kan se det elementære og centrale i kristendommen helt tydeligt. Og den opgave vinder vi også selv noget ved personligt. Tænk, hvis man bare i én sætning kunne forklare, hvad dåben er. Hvis jeg nu kunne formulere det i en sætning, der er enkel og forståelig uden at blive banal – som er bibelsk uden at være et bibelcitat, og som samtidig har en eksistentiel betydning, der kan blive ved med at kaste lys fra sig. Det ville da virkelig være en hjælp, også i mine prædikener. At vi ikke har løst den opgave, fremgår med al tydelighed af, at så mange i dag ikke kan svare på, hvad opstandelsen er, men tilsyneladende har meget lettere ved at svare på, hvad reinkarnation er. Det falder for mig at se tilbage på kirken,” siger Lars Nymark Heilesen som optakt til den opgave, der nu venter kursisterne: at lave en katekismus for konfirmander, hvor de med få sætninger får formuleret det allermest fundamentale i kristendommen.

Sognepræst Nete Holm Andersen fra Risbjerg Kirke i København har næsten 20 års erfaring med at arbejde med konfirmander. Og selvom det kun er kursets anden dag, og der venter tre mere, så føler hun allerede, at hun har fået inspiration til at gå nye veje.

”Jeg elsker at have med konfirmander at gøre, og når jeg senere møder dem, spørger jeg altid, hvad de så fik med sig fra min undervisning. Men det er sjældent noget af det, jeg har undervist i. Det er ofte minder om, at de har fået te og har siddet og talt med mig om nogle af deres problemer, hvor jeg måske har hjulpet dem. Og det er selvfølgelig også fint nok. Men jeg vil jo gerne give dem et fundament for troen med sig. I formiddag hørte vi, hvordan man i andre lutherske lande især oplærer børn i Luthers salme ’Herren er min hyrde’, og selvom jeg måske i første omgang var skeptisk over for udenadslære, så er jeg nu overbevist om, at det vil jeg hjem og arbejde videre med,” siger Nete Holm Andersen.

Hun peger på, at vi jo også lærer matematiktabeller udenad, og at metoden derfor er en helt grundlæggende måde at tilegne sig viden på.

”Og med troen er det så en viden, som kan vokse med os og blive ved med at åbne sig for os. Netop det ser jeg som vores opgave, for nok er børnene døbt, men det er præstens opgave at hjælpe troen til at vokse,” siger Nete Holm Andersen.

Katekismusarbejdet er blot en af kursets tilgange til Luther i børnehøjde. Senere på ugen skal deltagerne også præsenteres for nye læsemåder til Bibelen og forsøge at finde frem til fire aktuelle spørgsmål fra Luther, som kunne være spændende at arbejde med, når man er 13 år og måske allermest optaget af, hvem man selv er, og hvorfor ens forældre pludselig begynder at opføre sig så pinligt.

”Det kunne måske være et spørgsmål om, hvorvidt det altid er godt at gøre oprør,” siger Lars Nymark Heilesen med et glimt i øjet.