Et ægteskab kan kun være mellem én mand og én kvinde

For lektor i Ny Testamente Torben Kjær fra Dansk BibelInstitut er det ligegyldigt, om kirkeministeren kalder det et ægteskab for homoseksuelle eller for et registreret partnerskab. Bibelsk bliver det aldrig

Fotobyline:Tegning: Peter M. Jensen
Fotobyline:Tegning: Peter M. Jensen

Lektor Torben Kjær erkender, at Jesus aldrig eksplicit har sagt noget som helst om homoseksualitet. Ikke desto mindre mener lektoren i Ny Testamente på Dansk Bibel-Institut, at Jesus alligevel spiller på hans banehalvdel.

LÆS OGSÅ:"Bibelsk samliv ville i vore dage være voldtægt"

Jesus fik et spørgsmål om skilsmisse, og derfor er jeg sikker på, at han talte om ægteskab. Et ægteskab, som han i min opfattelse ophøjede til en del af skabelsesordningen, fordi han brugte ordene fra Det Gamle Testamente.

Ifølge Matthæusevangeliet kapitel 19 sagde Jesus: Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.

Artiklen fortsætter under annoncen

Torben Kjær understreger, at en skabelsesordning modsat mange andre bibelsteder er uafhængig af tid, sted og kultur.

Det er udsigten til vielse af homoseksuelle i kirkerne, der har affødt interviewet med Torben Kjær, for når folkekirkens biskopper nu skal i gang med et ritual for vielse af homoseksuelle, hvad siger kirkens vigtigste bog, Bibelen, så om den sag?

Der er total enighed mellem Det Gamle og Det Nye Testamente om at fordømme homoseksualitet, siger han.

I Det Gamle Testamente er det hovedsageligt i Mosebøgerne, man finder udsagnene om dødsstraf for mænd, der ligger med mænd, og at homoseksualitet er en vederstyggelighed.

Men selvom Det Gamle Testamente teologisk regnes for klangbunden til Det Nye Testamente, så kan man ifølge Torben Kjær godt regne med, at fordømmelsen holder, selvom selve Moseloven undtagen De 10 Bud er afskaffet i Det Nye Testamente.

Det er som nævnt ikke Jesus, der udtaler ord om homoseksuelle. Det er Paulus. Men vi ved ikke, om Paulus har mødt Jesus, siger Torben Kjær.

Og det er i Paulus breve til henholdsvis Korintherne, Timotheus og i Romerbrevet, at han udleder samme substans som i Moseloven.

Jesus blev ifølge bibelhistorien korsfæstet omkring 30 år, og det vides ikke, hvornår Paulus blev født, han døde omkring år 63. Men hans omvendelseserfaring var, at han blev kaldet af Jesus som endnu en apostel.

Derfor er Paulus ord også Jesu ord. Paulus har fuldmagt til at tale og skrive på Jesu vegne, siger Torben Kjær.

Men der er også en lidt anden baggrund for Paulus ord om mænd, der ligger med mænd end den gammeltestamentlige.

I den græske tradition, som Paulus kendte, var det almindeligt, at ældre mænd oplærte meget unge mænd, blandt andet via homoseksualitet, som efter den tankegang bragte dem nærmere til guderne.

På græsk bruger man ordet malakoi, som betyder forskellige ting, men også var et fast udtryk for den passive part i et homoseksuelt forhold. Et andet græsk udtryk betyder, at en mand har samleje med en mand. Så han fordømmer på den måde både den aktive og den passive part i forholdet. siger Torben Kjær.

Han erkender, at homoseksualitet i dag har en anden karakter, men han ser ikke, at man i Bibelen kan finde et sted, hvor homoseksualitet kan få en kristen begrundelse.

I Det Nye Testamente er der ikke tale om samme straffesystem, men Paulus lader i Romerbrevet forstå, at forskellige synder gør, at man prisgives sin synd. Mennesket får lov at gøre, hvad det vil, men Gud trækker sig bort fra det. Og også Paulus går tilbage til Det Gamle Testamente, når han skriver, at det naturlige er Guds lov.

Der er altså i Torben Kjærs øjne ingen fortolkningsmuligheder i Bibelen for et ægteskab mellem homoseksuelle.

Jeg betragter de dele af Bibelen som Guds ord, og dem er vi forpligtet på, siger han.

Og ægteskabet, det er stadfæstet af Jesus, med henvisning til Mosebøgerne, som en offentlig ordning mellem én mand og én kvinde, og igen stadfæstet af Paulus.

For Torben Kjær ændrer det intet i hans teologi, hvad en vielse af homoseksuelle i kirkerne skal hedde.

Uanset om det er et ægteskab, et registreret partnerskab eller noget tredje, så bliver det ikke i overenstemmelse med Bibelen.