Biskop søges til landligt stift med udfordringer

Det vil kræve både idéer, visioner og inspiration til menigheder og præster at få succes i et område af Danmark, der næsten er et stort landområde, siger iagttagere om Lolland-Falsters Stift, hvor der i 2017 skal vælges ny biskop

Lolland-Falster er præget af de udfordringer, kirken på landet står over for, og det vil være afgørende for folkekirkens udvikling i stiftet også fremover. Med den befolkningsmæssige og geografiske situation som baggrund vil den nye biskops dagsorden være at få revitaliseret det folkelige arbejde og finde nye måder at være kirke på, siger forhenværende teologiprofessor Viggo Mortensen, der selv bor på en ø i Det Sydfynske Øhav, Ærø. På billedet ses Gundslev Kirke nord for Nykøbing Falster.
Lolland-Falster er præget af de udfordringer, kirken på landet står over for, og det vil være afgørende for folkekirkens udvikling i stiftet også fremover. Med den befolkningsmæssige og geografiske situation som baggrund vil den nye biskops dagsorden være at få revitaliseret det folkelige arbejde og finde nye måder at være kirke på, siger forhenværende teologiprofessor Viggo Mortensen, der selv bor på en ø i Det Sydfynske Øhav, Ærø. På billedet ses Gundslev Kirke nord for Nykøbing Falster. Foto: Peter Kristensen.

Den nye biskop i Lolland-Falsters Stift skal have visioner og nye idéer med sig. Men det er klogest, hvis de bliver liggende i baglommen, indtil biskoppen har hilst på alle i det lille stift med kun lidt over 85.000 medlemmer. Den opfordring kommer fra iagttagere af folkekirken.

Stiftet er specielt ved ikke at være større end et stort provsti. Der er arbejdet med succes på at nedbringe antallet af messefald, og der er ingen præstemangel. Medlemsprocenten er 82,4 og dåbsprocenten 73, så selvom landsdelen måske har et dårligt rygte, så gælder det ikke kirkelivet i folkekirkens mest udprægede landstift.

”Selvom vi ligger i en position, der kaldes Udkantsdanmark, så er det ikke bare en dårlig ting,” siger Jesper Bacher, der har været sognepræst i Tirsted-Vejleby på Sydlolland siden 1999.

”De svære vilkår skærper sansen for fællesskabets nødvendighed og frivillighedens styrke. Når man som stift og landsdel ikke ligefrem vader i penge, må man være opfindsom og tage hænderne op af lommen og gøre et stykke arbejde. Der er en særlig egenart og opbakning til folkekirken i stiftet, fordi man har været vant til at tage hånd om tingene selv,” siger Jesper Bacher.

”Biskoppen må være god til at optræde i helt folkelige sammenhænge uden at opgive eller nedtone sit kirkelige ståsted og lærens troværdige ord. I Lolland-Falsters Stift fylder biskoppen nok mere end i andre stifter og bliver brugt i mange forskellige sammenhænge. Derfor skal en ny biskop lytte sig ind til den folkelige egenart og i al ydmyghed ikke tale hen over hovedet på folk. Derfor vil jeg anbefale, at biskoppen hurtigt kommer rundt på visitats i alle sognene, for der er ikke flere, end at alle kan forvente et besøg,” siger Jesper Bacher.

Forhenværende teologiprofessor Viggo Mortensen bor selv på en ø i Det Sydfynske Øhav, Ærø

”Folkekirken er i krise, og den krise rammer på forskellig vis i folkekirkens stifter. Lolland-Falster er præget af de udfordringer, kirken på landet står over for, og det vil være afgørende for folkekirkens udvikling i stiftet også fremover. Med den befolkningsmæssige og geografiske situation som baggrund vil den nye biskops dagsorden være at få revitaliseret det folkelige arbejde og finde nye måder at være kirke på. Når flere og flere administrative opgaver ligger i provstiet, træder biskoppens rolle som tilsynsfører og teologisk inspirator og ressourceperson for sogne og præster tydeligere frem,” siger Viggo Mortensen, som mener, at landsdelen sagtens kan gå hen og få fremgang.

”Diagnosen er klar for enhver, men bodemidlet er ikke entydigt. Det er ikke let at håndtere udkantsproblematikken hverken folkeligt eller kirkeligt. En kommende biskop kunne sætte sig som mål at gøre kirken til et aktiv i bosætningspolitikken, så folk får lyst til at flytte til Lolland-Falster også for at gå i kirke her, fordi det er sjovere her end andre steder,” siger Viggo Mortensen.

Hans Raun Iversen , lektor på afdeling for systematisk teologi på Københavns Universitet, mener også, at den kommende biskop skal ud og arbejde i de enkelte sogne for at inspirere til endnu flere fælles initiativer.

”Biskoppen må gerne have nye idéer med sig. Men det er klogest, hvis de bliver liggende i baglommen et stykke tid. Det er godt at stikke fingeren dybt i jorden for at fornemme stemningen og opbygge den nødvendige tillid. Landstiftet Lolland-Falster er en form for eksperimentarium, fordi problemstillingen er så tydelig,” siger Hans Raun Iversen med henvisning til udkantsproblematikken og understreger, at løsningerne samtidig også bliver tydeligere.

”Somme tider skal der så lidt til for at afdramatisere en katastrofe, hvis man gider tænke sig om. I Lolland-Falsters Stift er der ingen præstemangel, fordi stiftet trofast år efter år har inviteret teologistuderende derned for at vise dem, at det ikke er farligt at være præst dernede, tværtimod,” siger Hans Raun Iversen.

Sognepræst i Dannemare Sogn Henrik Gade Jensen, er en af dem, der er kommet til stiftet for ikke så længe siden.

”Jeg har været utrolig tilfreds med at være præst her. Stiftet er på størrelse med et stort provsti, så biskoppen er meget tættere på end i andre stifter. Det er et stift med et meget fint kollegialt forhold blandt præsterne, men det er ikke kendetegnet ved de store kirkelige bevægelser. Derimod er der en god stemning, og den skal en ny biskop bestræbe sig på at bevare,” siger Henrik Gade Jensen.

Sognepræst i Herfølge Sogn Helge Baden Nielsen stillede op som bispekandidat mod Steen Skovsgaard.

”Den nye biskop i stiftet skal ud og inspirere sognene til øget samarbejde og komme med idéer andre steder fra. Biskoppen skal se mulighederne i et samarbejde, hvor sognene ikke nødvendigvis lægges sammen, men hvor alle ikke behøver at kunne det hele eller det samme. Det er vigtigt for biskoppen at inddrage brugerne af stiftets kirkeliv for at høre, hvad deres ønsker er, så de på den måde kan være med til at forme det fremtidige kirkeliv. For mig at se er det en måde at tænke ledelse ind i folkekirken på,” siger Helge Baden Nielsen.