Et menighedsråd med unge medlemmer og visioner

Mange steder vil sogne have yngre mennesker ind i menighedsråd. I Aarhus-forstaden Gellerup er det lykkedes, ikke mindst fordi de insisterer på også at tale visioner og drømme

 ”Vi drømmer jo om at gøre kirken til den bedste kirke, og det synes jeg, at vi holder fast i, selv om vi selvfølgelig også taler drift og budget,” siger rådets formand, Linda Rohr, som var 28 år, da hun blev valgt ind. –
”Vi drømmer jo om at gøre kirken til den bedste kirke, og det synes jeg, at vi holder fast i, selv om vi selvfølgelig også taler drift og budget,” siger rådets formand, Linda Rohr, som var 28 år, da hun blev valgt ind. – Foto: Lars Aarø/Fokus

Grundlovsdag i år fejrede Gellerup Kirke 40 års jubilæum. Med et brag af en fest blev alle de grundlovsdags-arrangementer, der fandt sted i bydelen, samlet på en lille plads foran kirken. Kirken blev på den måde vært for en festlig dag, hvor bydelen fejrede både grundlovsdag og kirkejubilæum, og hvor mange beboere, som aldrig havde sat deres ben i kirken, kom forbi og fik en snak med de trofaste kirkegængere. En af de faste kirkegængere, som var til stede på pladsen den dag, var 30-årige Linda Rohr, som er formand for menighedsrådet.

”Det var en helt fantastisk dag, hvor vi kunne mærke, hvad det er, vi vil som kirke. Vi vil gerne være tydelige og åbne og være en del af livet her i bydelen for alle mennesker – kristne og ikke-kristne. Der kom mange muslimer den dag og spurgte, hvem vi var, og hvad vi lavede, og det var skønt at få mulighed for at tale med dem,” siger Linda Rohr.

”Vi talte om, at vi gerne vil lave sådan en fest hvert år. Det bliver nok lige i overkanten. Men vi kan måske lave det i lidt mindre stil, for vores erfaring er faktisk, at det meste kan lade sig gøre. Der er meget kort fra tanke til handling og fra vision til realitet her i Gellerup, og det er virkelig med til at give arbejdet i menighedsrådet mening,” siger formanden.

Hun tilføjer, at jubilæumsfesten ikke var menigheds- rådets fortjeneste alene. Men det er et eksempel på, hvad rådet tør sætte i gang, fordi rådsmedlemmerne ved, at der er et stort holdt frivillige, som står parate til at tage deres del af ansvaret, og fordi kirkens ansatte bakker op og er åbne for nye projekter.

”Energien i vores kirke og i menighedsrådet er helt vildt god. Det er nok det, der slår mig, når jeg skal forklare, hvorfor jeg orker at beskæftige mig med budgetter og drift og tage del i det ret store ledelsesansvar, som man jo også har som menighedsråd,” siger Linda Rohr, som var 28 år, da hun stillede op til menighedsrådet og blev valgt ind – og siden udpeget til formand.

I menighedsrådet er der seks medlemmer i alderen fra 30 til 40 år og et enkelt medlem, der lige er gået på efterløn. Formodentlig er menighedsrådet i Gellerup det yngste i landet, målt på medlemmernes alder, og det afspejler meget fint sognebørnenes gennemsnitsalder.

Den ene af sognets to præster, Niels Hviid, mener, at succesen med at tiltrække unge især skyldes, at sognet i 2012 kom med i en forsøgsordning, hvor menighedsrådet vælges for to år ad gangen.

”Det gør det overskueligt også for studerende, som måske skal i praktik eller på udlandsophold, at være med. Fire år er for lang tid for dem at binde sig,” siger han.

Også kirkens vision, som er skrevet ned, og hvis tre hovedpunkter står på plakater i alle kirkens rum, er afgørende for, at arbejdet i menighedsrådet er attraktivt, mener han.

”Når vi skal tage beslutninger, gør vi det ud fra vores vision. Vi har hele tiden øje for, hvad vi vil som kirke, og det gør det sjovere og lettere at navigere i alle de mange idéer og muligheder.”

På alle menighedsrådsmøder er der sat 30-45 minutter af til at tale om en sag eller et emne, som rådsmedlemmerne brænder for. Desuden tager det nye menighedsråd og kirkens ansatte på en visionsweekend, hvor man taler om drømme for kirkens fremtid

”Vi drømmer jo om at gøre kirken til den bedste kirke, og det synes jeg, at vi holder fast i, selv om vi selvfølgelig også taler drift og budget,” siger rådets formand, Linda Rohr.

For at aflaste menigheds-rådet varetages alle funktioner, der har at gøre med regnskabs- og bogføring, af Kirkekasserer Vest, som blev stiftet af fire sogne i Aarhus Vestre Provsti i 2008.

Og sidst, men ikke mindst, tager de omkring 100 frivillige et stort ansvar. De er organiseret i grupper, der for eksempel tager sig af diakonale projekter, kirkekaffe, Grøn Kirke og internationale aftener.

Hver gruppe har en tovholder, som hver tredje måned mødes med kirkens ansatte og menighedsrådet i det såkaldte netværk.

”Netværket fungerer som en form for ressource- og tænketank, hvor menighedsrådet kan hente sparring og konkret hjælp. Hvis menighedsrådet er bestyrelsen, er netværket repræsentantskabet. I det hele taget arbejder vi meget med at uddelegere ansvar, så menighedsrådet får nogle bredere skuldre,” siger Niels Hviid.

Og det virker, understreger Linda Rohr:

”Det er en kæmpe hjælp, ikke mindst fordi det betyder, at os i menighedsrådet ikke behøver at sidde med i alle udvalgene.”

I stedet kan rådet tænke langsigtet og arbejde på at gøre visioner til virkelighed. For eksempel er rådet optaget af, hvordan det store byfornyelsesprojekt Helhedsplan Gellerup kan give kirken nye muligheder.

”Et par gamle betonbygninger, hvor der tidligere lå bibliotek og lokalcenter, skal formodentlig rives ned, og vores drøm er, at vi kan købe en del af arealet og indrette et torv, hvor vi kan åbne os mod bydelen og også mod folk udefra. Vi fik en lille forsmag på mulighederne ved jubilæumsfesten, og det gode ved Gellerup er, at vi tror på, at det meste kan lade sig gøre. Det er nok også derfor, at de fleste rådsmedlemmer stiller op igen til det kommende valg,” siger Linda Rohr.J