Prøv avisen

Etiopisk luthersk kirke stiller Danmark et ultimatum

Det kan kommer til at betyde problemer i forhold til andre landes biskopper, hvis folkekirken åbner for registreret partnerskab? Foto: INA FASSBENDER NORDFOTO

Hvis folkekirken åbner for registreret partnerskab, kan visse afrikanske kirker få svært ved at acceptere officielle besøg fra for eksempel biskopperne

Mekane Yesus Kirken i Etiopien er verdens næststørste lutherske kirke med over fem millioner medlemmer. Traditionelt har det været en af en af de helt store samarbejdspartnere for danske missionsselskaber, men nu rasler etioperne med sablen, fordi folkekirken er ved at åbne for, at registreret partnerskab kan indgås i en kirke og ikke kun på rådhuset.

Det er set før. I Kirkernes Verdensråd opstod der en konflikt mellem de konservative ortodokse kirker og de liberale lutherske og reformerte kirker umiddelbart efter Murens fald, blandt andet på grund af forskelligt syn på homoseksuel levevis. Af samme grund var det anglikanske kirkefælleskab sidste år truet af intern splittelse, og det bedste, der kan siges om den situation lige nu, er, at der er våbenhvile. Nu er turen så kommet til de lutherske kirker. De nordiske og amerikanske lutherske kirkers imødekommenhed over for homoseksuelle par har fået de afrikanske søsterkirker til at se rødt.

"Som andre steder i Afrika afviser Mekanene Yesus Kirken homoseksuel aktivitet. Jeg mener ikke, at man kan lade den danske folkekirkes indre anliggender bestemme fra Etiopien, og jeg synes godt, vi kan leve med, at man har forskelligt syn på homoseksuelle i Afrika og Europa," siger Niels Henrik Gregersen, der er teologisk professor og ph.d. og dansk medlem af Det Lutherske Verdensforbunds øverste ledelse, Council.

"Der har allerede været en meget stærk udtalelse fra kirken i Tanzania. De vil ikke modtage penge fra eller stå i forbindelse med lutherske kirker, der har vielse af homoseksuelle. Det er tilsynelandende det samme, vi nu ser ske med kirken i Etiopien. Jeg er ikke tvivl om, at de mener, hvad de siger. Men spørgsmålet er, hvad de vil gøre ved det? Det er jo kun kirkesplittende, hvis nogen ønsker at gøre det til et spørgsmål om kirkesplittelse," siger Niels Henrik Gregersen.

Mekane Yesus Kirkens vicegeneralsekretær, Paulos Shune, har netop været på privat besøg i Danmark og har brugt lejligheden til et møde med Luthersk Mission og Dansk Ethioper Mission, der begge har store engagementer med partnerkirken i Etiopien.

"Vi er ikke enige med de nordiske og amerikanske lutherske kirker i synet på homoseksualitet, som vi mener er i modstrid med Guds mening og Bibelens ord. Derfor kan nuværende partnerskaber komme i fare. Hvis ikke vi ansætter missionærer og dermed ophører med at samarbejde, vil vi heller ikke længere tage imod penge," siger Paulos Shune.

Han tilføjer dog, at hvis de to missionsselskaber offentligt erklærer sig imod for eksempel muligheden for at få registreret et partnerskab i folkekirken, vil samarbejdet fortsætte. Men den officielle danske folkekirke kan få det svært med visse af de lutherske kirker i Afrika.

"Hvis folkekirken åbner for, at registreret partnerskab kan indgås i sognekirkerne, er der kirker i Afrika, som ikke vil modtage biskopper på officielt besøg. På den måde kan folkekirkens støtte til homoseksuelle få økumeniske konsekvenser rundt om i verden," vurderer generalsekretær i Dansk Ethioper Mission Sune Skarsholm.

schnabel@k.dk

vincents@k.dk