Prøv avisen

EU dropper momskrav til genbrugsbutikker

Foto: Gerth Hansen

EU-kommissionen har besluttet, at genbrugsbutikker i Danmark også fremover skal være fritaget for at betale moms. "Helt fantastisk", lyder det fra Kirkens Korshær

Mellem 20 og 30 millioner kroner årligt af Kirkens Korshærs penge kan fortsat gå til udsatte. For EU-Kommissionen har valgt at afslutte sagen om, hvorvidt genbrugsbutikker i Danmark også fremover skal være fritaget for at betale moms. Det skal de.

Hos Kirkens Korshær modtages den besked som ”helt fantastisk”.

”Det betyder, at de penge, vi får gennem frivilliges indsats og donationer til genbrug, går til at kunne hjælpe udsatte i samme grad som i dag,” siger udviklingschef Jesper Rønn-Simonsen.

Det er ”en ganske betydelig omkostning”, danske genbrugsbutikker er sluppet for, fortæller Robert Hinnerskov, generalsekretær i Isobro, der er indsamlingsorganisationernes brancheorganisation. Han skønner, at fjernelsen af momsfritagelsen samlet kunne have kostet butikkerne 100 millioner kroner årligt.

”Genbrugsvirksomheder i Danmark er glade for afgørelsen, for vi har frygtet omkostningerne, hvis momsfritagelsen forsvandt. Både de økonomiske og de menneskelige, for det at lægge moms på så mange butikker ville have betydet en række administrative konsekvenser. Blandt andet uddannelse af de frivillige. Beskeden fra butikkerne har været, at momsbetalingen ville være for administrativt bøvlet, til at man kunne overskue det.”

I flere år har genbrugsbutikkerne ventet på afgørelsen, efter at EU-Kommissionen i 2008 modsatte sig butikkernes momsfritagelse, forklarer Robert Hinnerskov.

”Danmarks svar var, at der ikke er noget problem i at give genbrug momsfrihed, for pengene går til velgørenhed, og det må være det overordnede spørgsmål. Det har skiftende skatteministre holdt fast i, og nu har EU-Kommissionen besluttet at afslutte traktatbrudssagen.”