Europarådet kritiserer den danske mindretalsbeskyttelse

Rådet kritiserer bl.a., at alle nye navne skal registreres i folkekirken

Europarådets Ministerkomite, der består af medlemslandenes udenrigsministre, opfordrer i en resolution Danmark til at udvide sin retsbeskyttelse af forskellige folkegrupper i det danske rige og kritiserer samtidig, at alle nye navne skal registreres hos folkekirken.

Folkekirken bør efter komiteens mening ikke være det sted, hvor navnene på nyfødte registreres.

Ministerkomiteen bygger sin henstilling på en rapport fra Europarådets rådgivende mindretalskomite, der påtaler intolerante holdninger hos den danske befolkning over for herboende udlændinge og danske statsborgere af udenlandsk herkomst.

Den danske regering har tilkendegivet, at Danmark har ratificeret FN-konventioner både vendt mod racediskrimination og for menneskeretsbeskyttelse, og at de dertil knyttede kontrolorganer påser gennemførelsen af konventionerne.

Danmark har også gjort opmærksom på, at et rådsdirektiv fra EU foreskriver en lige behandling af personer, således at deres race eller nationale oprindelse ikke tages i betragtning. Der skal i medfør af EU-direktivet oprettes et eller flere organer, som skal fremme ligeberettigelsen af alle borgere. Direktivet kom i juni 2000 og vil blive ført ud i livet i løbet af tre år.

Den rådgivende komité anbefaler, at Danmark også giver statsstøtte til andre trossamfund end den danske folkekirke. Den officielle danske holdning er, at der er fuldstændig religionsfrihed i Danmark. Hvad angår støtten er det således, at den kun skriver sig for 13 procent af kirkens indtægter, resten kommer fra kirkeskatten, som personer uden for folkekirken ikke skal betale.

/ritzau/