Evolutionskritisk præst er kampklar, men ikke konfliktsøgende

I gymnasietiden brillerede Mads Jakob Jakobsen i de naturvidenskabelige fag, og han overvejede i en periode at læse kemi. I stedet blev han en af Danmarks yngste sognepræster og er nu kommet i strid med sin biskop på grund af et kritisk indlæg om evolutionsteorien

Siden konflikten med biskoppen kom frem i medierne, har debatten kørt flittigt med både støtte og kritik af Mads Jakob Jakobsens syn på evolutionsteorien.
Siden konflikten med biskoppen kom frem i medierne, har debatten kørt flittigt med både støtte og kritik af Mads Jakob Jakobsens syn på evolutionsteorien.

Inden for kirkelige kredse har Mads Jakob Jakobsen mest været kendt for at være en af de yngste præster til at blive ordineret nogensinde. Efter et målrettet forløb fra gymnasium over universitetet til Pastoralseminariet var han parat til at blive ordineret allerede som 24-årig i 2013. Men da der er en nedre aldersgrænse på 25 år for at få præsteembede, måtte han vente lidt.

For tiden er den nu 30-årige sognepræst i Sankt Marie Sogn i Sønderborg Mads Jakob Jakobsen blevet kendt i offentligheden af en ganske anden grund. I sit lokale kirkeblad skrev han et kritisk indlæg om evolutionsteorien, som ifølge ham blandt andet medfører et etisk problematisk verdensbillede. Dette fik omtale i JydskeVestkysten, som indhentede en kritisk kommentar fra stiftets biskop, Marianne Christiansen, der efterfølgende sendte Mads Jakob Jakobsen en mail med kritik og en opfordring om at tage imod efteruddannelse i forholdet mellem naturvidenskab og tro. Dette takkede sognepræsten nej til.

Mads Jakob Jakobsens måde at håndtere sagen på kan muligvis forklares med hans baggrund i Luthersk Mission, mener præstekollegaen Anders Raahauge:

”Han kommer fra en tradition, der historisk ikke har haft stor respekt for kirkelige dignitarer (person med højt embede, red.). Han er ikke en kværulant, og han opsøger ikke slagsmål. Men hvis han føler sig uretfærdigt behandlet, bøjer han sig ikke. Det vidner denne sag om.”

Siden konflikten med biskoppen kom frem i medierne, har debatten kørt flittigt med både støtte og kritik af Mads Jakob Jakobsens syn på evolutionsteorien. Blandt andet skrev teologiprofessor på Aarhus Universitet Svend Andersen forleden i Kristeligt Dagblad, at det ”at hævde, at evolutionsteorien som sådan indebærer en umenneskelig etik, er intellektuel uredelighed”.

”Og det bør der faktisk ikke være plads til i den danske folkekirke. Der må være en nedre grænse for præsters intellektuelle niveau,” lød det.

Mads Jakob Jakobsens intellektuelle niveau skulle dog ikke fejle noget. Ifølge en tidligere studiekammerat var han en af de dygtigste studerende og ”lynende intelligent”.

På det naturvidenskabelige har sognepræsten efter sigende heller ikke haltet bagefter. På gymnasiet deltog han både i fysik- og kemiolympiaderne, der er landsdækkende konkurrencer for gymnasieelever, og han kvalificerede sig i 3. g til ottendedelsfinalen i kemiolympiaden, men trak sig for at prioritere opgaveskrivning om sfærisk geometri.

Mads Jakob Jakobsen overvejede kraftigt at studere kemi på universitetet, men valgte teologi på Aarhus Universitet. 14 dage efter sin 25-årsfødselsdag blev han ordineret og fik embede som vikarierende sognepræst i Skagen.

Et år senere blev han ansat i sit nuværende embede i Sankt Marie Sogn i Sønderborg, hvor hans kollega Anders Raahauge beskriver ham som meget hjælpsom og ”en perfekt kollega” på trods af teologiske forskelle mellem de to. Hvor Anders Raahauge beskriver sig selv som grundtvigsk præst, er Mads Jakob Jakobsen som barn i præstehjemmet i Ølgod i Sydvestjylland blev præget af Luthersk Mission.

Og baggrunden i netop den bevægelse forklarer måske også, hvorfor Mads Jakob Jakobsen tog præstegerningen på sig i så ung en alder, siger Anders Raahauge.

”Mange unge teologer vælger at udskyde det at søge embede nogle år. Man føler sig måske ikke moden nok til visse dele af hvervet, hvor man måske gerne vil trække på egne erfaringer og oplevelser. Men Mads Jakob har en alvorlig missionsk forståelse af embedet, hvor man i klassisk forstand er budbringer af Guds ord. Han træder selv i baggrunden til fordel for evangeliet, og så tænker han næppe, at det er så afgørende med prædikantens alder,” siger han.

Mads Jakob Jakobsens teologiske ståsted er også kommet til udtryk i andre interviews. I forbindelse med ansættelsen i Sønderborg i 2014 spurgte JydskeVestkysten ham blandt andet, hvad han tænkte om vielse af homoseksuelle.

”Det er en synd, og desuden er det teologisk ubegrundet, at man skal have et ritual, der modsiger al kirkelig tænkning. Ægteskabet er noget, vi har fået af Gud,” sagde han.

Efter at have været i vælten den seneste uge har Mads Jakob Jakobsen valgt at takke nej til flere interviews.