Prøv avisen

Færøerne har fået eget bibelselskab

Rettighederne til den autoriserede oversættelse af den færøske bibel er på færøske hænder. Efter at have hørt under Det Danske Bibelselskab blev en kontrakt i går underskrevet, der giver Færøerne eget bibelselskab

Ifølge Bergur D. Joensen, sognepræst i Tórshavn og formand for det nye bibelselskab, er det et historisk øjeblik.

Der har været et ønske om et bibelselskab i mere end 10 år. Det sidste skub kom, da den færøske folkekirke blev løsrevet fra den danske i 2007, siger han.

Han håber på et fortsat godt samarbejde med Det Danske Bibelselskab og generalsekretær Morten Thomsen Højsgaard, der siger:

LÆS OGSÅ: Fund af kristne runer på nordbogårdene

En bred kreds af dygtige færøske kirkefolk har selv ønsket at tage mere ansvar for Bibelen på deres eget sprog. De har stablet en ny organisation på benene med åbenhed og stor kirkelig opbakning. Det kan og vil vi i Bibelselskabet i Danmark kun støtte. Rigsfællesskabet består, og vi vil bevare de historiske og gode bånd, men det sker nu på en endnu mere ligeværdig måde, og det er kun en styrke.

Bergur D. Joensen peger på, at en af de ting, der skal tages stilling til, er fremtidige udgivelser af Bibelen. I 1937 kom Det Nye Testamente på færøsk, og i 1961 hele Bibelen.

Det bliver nu nemmere at komme med udgivelser, fordi vi selv er ansvarlige for det. Vi styrker hele bibelsagen på Færøerne. Håbet er, at det kirkelige engagement vil blive øget, fordi flere aktører er med i det nye selskab, og vi kan stå sammen om arbejdet, siger Bergur D. Joensen.

Er det ikke en udfordring at få økonomien til at hænge sammen med en befolkning på omkring 50.000 mennesker?

Vi vil lægge vægt på en sund økonomi. Vi regner med en god medlemsskare, fordi der generelt i Færøerne er opbakning omkring kirken. En årlig kollektdag og gaver fra private og virksomheder skal også finansiere projektet.

Projektet skal altså sikres økonomisk ved at få mange medlemmer. Der er endnu ingen ansatte, men et Bibelnævn med medlemmer fra både folkekirken, frikirker, den katolske kirke samt Heimamissionen, som er en konservativ organisation på linje med Indre Mission.

Det Danske Bibelselskab har underskrevet en samarbejdsaftale, så de hjælper deres nye færøske søsterorganisation. For eksempel med at få trykt udgivelser.

Bestyrelsen for det færøske Bibelnævn søger med det samme om medlemskab af De Forenede Bibelselskaber. En proces, som formelt tager fem år, men som alle forventer ender med fuld anerkendelse som selvstændigt bibelselskab.

Lise Lyck, lektor ved CBS Handelshøjskolen i København, påpeger, at man generelt kan spore et ønske om selvstændighed på flere planer på Færøerne, herunder det kirkelige.

Der er en tendens til, at færøske holdninger vinder terræn frem for fælles holdninger i rigsfællesskabet, siger hun.

Overordnet mener Lise Lyck ikke, at det færøske skridt er udtryk for krisetendenser i det nordiske fællesskab, men ser det som udtryk for, at kristendommen har forskellige udtryksformer i forskellige lande.