Prøv avisen

Færøske kristne åbner for evolutionslæren

For første gang skal Darwins evolutionslære diskuteres i det offentlige rum blandt kristne på Færøerne, hvor en bogstavelig opfattelse af Bibelens skabelsesberetning står meget stærkt. - Foto: .

For første gang skal Darwins evolutionslære diskuteres i det offentlige rum blandt kristne på Færøerne

Færøerne ser ud til nu for alvor at tage hul på debatten om, hvorvidt troen på Bibelens skabelsesberetning er den rigtige.

Dette spørgsmål vedrørende verdens opståen, som medlemmerne i de færøske frikirker og visse kredse af folkekirken ikke er i tvivl om, vil blive stillet i relation til Darwins evolutionsteori ved en konference i Tórshavn til sommer. Det er første gang, det kontroversielle emne skal debatteres på Færøerne i et offentligt forum.

Her på Færøerne er troen på skabelsesberetningen kreationismen meget udbredt. Læren om, at Gud skabte verden, som den ser ud i dag, bliver fortalt som den evige sandhed i det kristne miljø på Færøerne. Og siger man, at man går ind for Darwins evolutionsteori, så bliver man nærmest dæmoniseret, siger Arni Zachariasen, der studerer teologi i Skotland.

Sammen med den biologistuderende Sjúrður Hammer står han bag den kommende konference i Nordens Hus i juni. Den har titlen Hvem skabte blomsterne om udviklingslæren og kristendom.

Formålet er at skabe en dialog om, hvorvidt videnskab og tro er uforenelige størrelser eller ej. De to arrangører er begge medlemmer af Brødremenigheden, og som nogle af de første færinger, der samtidig be-tegner sig som kristne, anfører de, at de også tror på evolutionsteorien.

Den er velbegrundet. Der er i dag ingen tvivl om de videnskabelige beviser. Vi vil åbne for en dialog om, at det kan lade sig gøre både at tro på Gud og samtidig anerkende Darwins evolutionsteori. Det største problem for de mange troende her på Færøerne, som står fast på Bibelens udlægning af skabelsen er, at de ikke kan acceptere, at man sætter spørgsmålstegn ved Bibelens ord. For hvad bliver så det næste, spørger disse. Men det er ikke uforenelige størrelser, siger Arni Zachariasen.

Han påpeger, at han har fået flere henvendelser fra troende på Færøerne, der er åbne for den videnskabelige forklaring på verdens skabelse. Arne Zachariasen siger, at disse personer hidtil har ikke turdet træde frem og meddele dette. Arne Zachariasen har dog også fået reaktioner fra troende på Færøerne, der er utilfredse med de to studerendes konference-initiativ.

Ifølge cand.mag. i historie og filosofi Hans Andrias Sølvará er det helt nye toner, at der nu i det kristne miljø på Færøerne åbnes for en diskussion om, hvorvidt Bibelens skabelsesteori skal tages for pålydende.

Jeg har undervist på gymnasieniveau. Og hidtil har de troende elever været meget stejle, når det kommer til skabelsesteorien. Her har de konsekvent holdt fast på Bibelens bogstavelige udlægning. De har henvist til teorien om det såkaldte intelligente design. Det specielle ved denne nye diskussion om tro kontra videnskab er, at den rejses af kristne. Det er noget, som skaber lydhørhed hos de øvrige troende heroppe. Disse ville på ingen måde have været lydhøre, hvis det var folk uden for det kristne miljø, som rejste debatten, siger Hans Andrias Sølvará.

Det er dog ikke alle troende på Færøerne, der har de samme forventninger til den kommende diskussion om udviklingslære og kristendom.

Lagtingspolitikeren Bill Justinesen fra Centerpartiet mener, at konferencen skal ses som et udslag af tvivl hos to unge mennesker en lille outsidergruppe, der har stiftet bekendskab med videnskaben. Bill Justinesen, hvis parti ønsker at bygge samfundet på kristne værdier, er overbevist om, at den kommende konference ikke rykker noget ved udlægningen af Bibelen.

Gud har så stærkt et fæste hos os, at der skal meget mere til for at få os til at tro på evolutionsteorien, siger Bill Justinesen.

kirke@kristeligt-dagblad.dk