Prøv avisen

Færre melder sig ud af folkekirken

2500 færre valgte sidste år at aflevere en udmeldelsesblanket på det lokale kirkekontor. Når danskerne føler, at de får noget for pengene, forbliver de medlemmer, siger eksperter. Foto: Colourbox.

2500 færre valgte sidste år at aflevere en udmeldelsesblanket på det lokale kirkekontor. Når danskerne føler, at de får noget for pengene, forbliver de medlemmer, siger eksperter

For få år siden kravlede udmeldelsestallet i folkekirken over 10.000 om året. Så upopulær har kirken aldrig været før, på nær på et tidspunkt i 1970'erne, og det nåede et dramatisk antiklimaks i 2009, hvor 14.300 danskere opsagde deres folkekirkemedlemskab. Men kurven er knækket, så godt 2500 eller 17 procent færre valgte at forlade folkekirken i 2010.

Det viser de seneste tal fra Kirkeministeriet, som får udmeldelser og indmeldelser i folkekirken beregnet af Danmarks Statistik.

LÆS OGSÅ:Folkekirkens nedtur fortsætter

"Jeg tror, at tendensen vil jævne sig ud og igen blive det støtte fald i medlemstal, som har været den generelle udvikling de seneste mange år," siger religionsforsker på Aarhus Universitet Marie Vejrup Nielsen, som blandt andet beskæftiger sig med danskernes forhold til folkekirken.

"Man kan godt forestille sig, at finanskrisen og danskernes private økonomi har spillet ind på det høje udmeldelsestal i 2009, men det er svært at vide, når man ikke har spurgt folk. Men der skal en helt særlig ting til at få folk bredt set til at melde sig ud. De gør det ikke bare på grund af enkeltsager som homoseksuelle ægteskaber; det vil være marginalgrupper. Økonomien spiller en rolle for mange, især for voksne mænd mellem 25 og 40 år, som melder sig ud, fordi de ikke har en speciel tilknytning til folkekirken. Men omvendt: Har de lige har haft barnedåb, og det var en positiv oplevelse, så tror jeg ikke, man gør det," siger Marie Vejrup Nielsen.

LÆS OGSÅ:Folkekirken har tiden imod sig

Lektor i praktisk teologi på Københavns Universitet Hans Raun Iversen mener, at det faldende antal udmeldelser viser, at folkekirken har stor modstandskraft.

"Folkekirken ligger fortsat lunt, og de senere års værdiundersøgelser viser, at den faktisk stiger i troværdighed. Hvad der slog igennem i 2009, har sandsynligvis været den økonomiske krise. Man kunne frygte, at der dermed var tale om en selvforstærkende tendens, når det spreder sig, at flere og flere hører om, at andre danskere melder sig ud," siger Hans Raun Iversen.

"Den vigtigste faktor i, om man melder sig ud i Danmark, lyder: 'Får jeg noget for pengene?' Hvis ikke man føler det, og den personlige økonomi samtidig strammer til, så melder man sig ud. Det handler simpelthen om kontakten til kirken," siger Hans Raun Iversen, som mener, at folkekirken burde gøre noget mere ud af almindelig medlemspleje.

Adjunkt i religionssociologi på Syddansk Universitet Peter Lüchau har ikke umiddelbart en forklaring på, hvorfor 2009 har givet så ekstremt et udsving i forhold til andre år.

"Når folk melder sig ud, er det ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Det er en proces, som tager 5-10 år, og som ender med en begivenhed, som får folk til at tage skridtet. Men jeg tror ikke, at finanskrisen har haft noget med det at gøre. Det er småbeløb, folk betaler i kirkeskat, for eksempel meget mindre end de betaler for tv-licensen. Desuden er folkekirken ikke en funktion, folk betaler for. Man er medlem, fordi kirken står for noget unikt, som ikke kan gøres op i penge," siger Peter Lüchau.

vincents@k.dk

@Rubr.fakta 2 dæk:Medlemsstatistik for folkekirken

I 2009 meldte 14.325 personer sig ud af folkekirken. Det tal var i 2010 faldet til 11.839.

I 2009 meldte 6478 personer sig ind i folkekirken. Det tal steg svagt i 2010 til 6592.