Prøv avisen

Første kandidater melder sig i færøsk bispevalg

Kirken i Sandur på Sandø, hvor den ene kandidat, Jàkup Meinert Hansen, er præst. - Foto: Lene Ebbensgaard.

To sognepræster vil stille op, hvis der kan skabes den nødvendige opbakning, men der kan sagtens ventes flere kandidater, vurderes det på Færøerne

To blandt de 22 sognepræster på Færøerne har indtil videre indvilget i at stille op til årets kommende bispevalg, hvis de kan samle den nødvendige opbakning. Det er sognepræst på Sandø, Jàkup Meinert Hansen, og sognepræst i Sjógv, Jogvan Fridriksson, som inden årets udgang har mulighed for at sætte sig i bispestolen i Thorshavn. Den nye biskop afløser Hans Jacob Joensen, der har været biskop siden 1990.

De indtil videre to spidskandidater har været nævnt i den færøske avis Dimmalætting og har efterfølgende begge accepteret et eventuelt kanidatur. Jàkup Hansen kan oplyse, at der bag ham er bestræbelser på at samle et bagland og en række stillere, mens Jogvan Fridriksson er knap så langt.

- Jeg har svaret positivt på en opstilling af mig som bispekandidat, men indtil videre har jeg ikke fået en skriftlig henvedelse fra mit bagland, siger Jogvan Fridriksson, som sagtens kan forestille sig, at der kommer flere kandidater i det færøske bispevalg.

Det mener også Vagn Foldbo, der er generalsekretær i Indre Missions søsterorganisation på Færøerne, Heimamissionen. På Færøerne deles det folkekirkelige spekter af almindelige folkekirkemedlemmer og medlemmer, som også er tilknyttet Heimamissionen. På spørgsmålet, om bevægelsen har stillet sin egen kandidat op, siger Vagn Foldbo:

- Vi har diskuteret spørgsmålet om at stille en person op med baggrund i missionsbevægelsen, men er nået frem til, at det gør vi ikke. Vi vil lade det være op til de stemmeberettigede præster og menighedsrådsmedlemmer, og når den nye biskop er valgt, vil vi gøre vores indflydelse gældende, der hvor vi sidder i menighedsråd. Vi tror, at det er bedst for den færøske folkekirkes fremtid, nu hvor den bliver løsrevet fra folkekirken og skal stå på egne ben, siger Vagn Foldbo, som ikke har alvorlige teologiske indvendinger mod de to nævnte kandidater.

Chefredaktør på Dimmalætting, Arni Gregersen, har fulgt valgkampen indtil nu.

- Der har ikke været de store valgtemaer fremme, og jeg tror, at medlemmerne først og fremmest ønsker en biskop, som er mere folkelig og udadvendt end den nuværende. En person, som kan samle en selvstændig færøsk folkekirke, siger Arni Gregersen.

Ingen af de to bispekandidater har på nuværende tidspunkt et valgprogram med bestemte temaer parat, men den altoverskyggende kirkepolitiske diskussion på Færøerne, som kandidaterne skal forholde sig til, er den kommende løsrivelse fra folkekirken. Der har været begejstrede røster, og der har været skeptiske røster. Jàkub Meinert Hansen hører til de sidste.

- Jeg mener, at man skulle have gjort hele lovpakken om en selvstændig færøsk folkekirke færdig, inden, man løsrev sig. Det, mente man ikke, var nødvendigt. Jeg og andre præster har manet til besindighed med løsrivelsen, men der er så taget en politisk beslutning om at gøre det nu. Men jeg vælger at forholde mig til fremtidens realiteter, og det er en færøsk folkekirke, der er løsrevet fra folkekirken, siger Jàkub Meinert Hansen.

Jogvan Fridriksson er uforbeholden tilhænger af, at den færøske folkekirke skal have sin egen administration og ikke være styret fra Kirkeministeriet i København.

- Det er en stor dag, når vi får vores egen folkekirke. Vi må blive voksne og selv tage ansvaret for kirkens drift og indre liv. Det er en gammel proces, som nu endelig bliver til noget efter årevis af diskussion. Det er en politisk beslutning, og det er spørgsmålet, om kirken selv kunne have taget den. Nu ved vi, hvilken vej kirken skal sejle. Men det er vigtigt at holde en dør åben til Danmark og resten af verden, så vi ikke bliver nok i os selv, siger Jogvan Fridriksson, som understreger, at nu er selvstændiggørelsen sat i gang, og nu skal det nødvendige lovarbejde udføres.

Når den nye biskop er fundet finder bispevielsen sted i domkirken i Thorshavn søndag den 25. november.

vincents@kristeligt-dagblad.dk