Prøv avisen
Kirken i verden

Få russere kender til martyrerne for Sovjetunionens terror

Ikon med nymartyrerne fra Butovo syd for Moskva. Her henrettede det sovjetiske hemmelige politi 20.760 mennesker i 1937-38, og Den russisk-ortodokse kirke har helgenkåret 330 af dem. Privatfoto.

Den russisk-ortodokse kirke har helgenkåret næsten 2000 martyrer siden Sovjetunionens sammenbrud, men de er stort set ukendte, og der står mindre respekt for dem end tidligere martyrer

Under den russisk-ortodokse kirkes bispekoncil i februar helgenkårede kirken biskop Serafim (Sobolev), som levede i eksil i Bulgarien og døde i 1950. Med denne helgenkåring har kirken føjet endnu en helgen til de næsten 2000 helgener, som kirken har kanoniseret siden Sovjetunionens sammenbrud i 1991.

De fleste af kirkens nye helgener er nymartyrer, forfulgt og dræbt af den sovjetiske stat. Det hemmelige politi NKVD henrettede mere end tre hundrede af dem på et militært område i Butovo uden for Moskva. Politiet transporterede ofrene i camouflerede varevogne ud til henrettelsesstedet. En officer bekræftede ofrenes identitet ved hjælp af fotos, som fængselsfotografen havde taget få dage forinden.

Bødlerne var sjældent ædru. En spand vodka stod ifølge den tidligere NKVD-bøddel A. Sadovskij til rådighed for ham og hans kolleger i løbet af arbejdsdagen. Om aftenen fik de et luksuriøst måltid med strømme af vodka til og blev kørt stærkt alkoholpåvirkede hjem. Mange af dem endte med at begå selvmord.

A. Sadovskij fortalte sin historie til russiske erindringsaktivister i begyndelsen af 1990'erne. De samme aktivister kom også i besiddelse af en komplet liste over ofrene for den store terror i Butovo. I løbet af fjorten måneder, fra august 1937 til november 1938, henrettede bødlerne 20.760 mennesker ved skydning i Butovo. Nogle dage var der ingen henrettelser. Andre dage henrettede bødlerne flere hundrede ofre. Det yngste offer var en 13-årig dreng, og det ældste var den 81-årige pensionerede metropolit af Leningrad, Serafim (Tjitjagov). Han havde dårligt hjerte og var så syg, da NKVD hentede ham, at han måtte fragtes ud til henrettelsesstedet i en ambulance.

Udøvelse af religion var formelt set tilladt ved lov i Sovjetunionen. Anklagen mod præsterne, præstekonerne, kirkeværgerne, munkene og nonnerne var derfor som regel antisovjetisk aktivitet eller kontrarevolutionær konspiration. Forfølgelsen af kirken begyndte kort tid efter revolutionen, da bolsjevikkerne skød den første præst Ivan Kotjurov den 31. oktober 1917. Henrettelserne af ortodokse troende nåede deres højdepunkt under den store terror i 1937-38.

I dag er det få russere, der har kendskab til martyrerne for Sovjetunionens terror. Selv inden for kirken er det et fåtal af de troende, der har samme veneration for nymartyrerne som for andre mere veletablerede helgener.

Den vigtigste årsag til det er, at nymartyrerne bærer et uønsket vidnesbyrd om den sovjetiske forfølgelse af sin egen befolkning. Det hemmelige politis medarbejdere henrettede mere end 700.000 mennesker alene under den store terror. Bødlerne var sovjetiske og fortrinsvis russiske statsborgere, der dræbte deres egne landsmænd. Utallige sovjetiske familier havde både ofre og bødler iblandt sig. Venner og familiemedlemmer angav hinanden, og NKVD havde faste stabsvidner, der kunne sige hvad som helst om hvem som helst.

Den russiske forsker Alexander Etkind sammenholder som andre før ham den store terror med Holocaust. I modsætning til Holocaust, som var nazisternes tilintetgørelse af den Anden (jøder og andre forfulgte etniske og religiøse grupper), mindede den store terror ifølge Etkind snarere om et selvmord. Balterne, ukrainerne, ungarerne og tjekkerne kan lægge skylden for Sovjetunionens terror hos russerne, men russerne kan kun bebrejde sig selv.

Den kulturelle erindring om Sovjetunionens forfølgelse er svag i Rusland i dag. Under glasnost i slutningen af 1980'erne læste store dele af befolkningen passioneret nye afsløringer om fortidens og især Stalins forbrydelser, men interessen svandt bort sammen med regimet.

Da kirken begyndte at kanonisere nye martyrer i 1991, engagerede den sig i den kulturelle erindring om Sovjetunionens forfølgelser. Den definerede nye principper for helgenkåring, som tog det 20. århundredes sovjetiske realiteter i betragtning. Havde en præst for eksempel angivet sine sognebørn eller erklæret sig skyldig i falske anklager, kunne han ikke blive helgenkåret, selvom NKVD havde dræbt ham.

Ngo'en Memorial og den russisk-ortodokse kirke er i dag de mest aktive russiske erindringsaktører. Den post-sovjetiske russiske stat har derimod ikke gjort nogen nævneværdig indsats for at fremme den kulturelle erindring om Sovjetunionens forbrydelser.