Prøv avisen

Fællesskabet skal række ud mod forældreløse

DanskOase-lejren har dagligt program for både babyer, børn, store børn, teenagere, unge og voksne. Her er det den yngre generation, der er på scenen for at flage og danse. – Foto: Lars Aarøe/Fokus

Guds nåde er gratis, og vi skal ikke holde den for os selv, lød budskabet fra årets hovedtaler på DanskOases sommerlejr ved Odder

”Vil I sammen med mig bede for, at de unge her vil få en klar vision for Guds mening med deres liv? Gud, vi beder for, at du vil placere forældreløse børn i nogle af disse unge menneskers liv og give dem et kald til at give Guds nåde til de sårbare børn.”

Krish Kandiah er hovedtaler på SommerOase, årets sommerlejr arrangeret af DanskOase, og han er en karismatisk mand i mere end en betydning. Hans tale ved aftenarrangementet i lejrens store telt bliver fulgt af mange hundrede af lejrens i alt omkring 3300 overnattende gæster. De har lyttet til hans tale om nådens frelse og hans jordnære, humoristiske analyse af Efeserbrevets kapitel 2. Han har betonet nåden som en gave, alle mennesker kan få del i uanset præstationer, men også som noget, man ikke skal ”hamstre”, men lade strømme frit – ikke mindst i retning af de sårbare mennesker, der findes i ens liv og omgangskreds.

Krish Kandiah er daglig leder af den tværkirkelige evangeliske London School of Theology og en kendt underviser og forfatter. Han har blandt andet skrevet en bog om sine erfaringer i rollen som forælder til både biologiske børn, en adoptivdatter og en række plejebørn, og under sin tale ved SommerOase fortæller han om det kald, han mener at have fået.

”Det er Guds gave, at jeg har fået disse børn i mit liv, så jeg får en chance for at dele Guds nåde og ikke holde den for mig selv. Hele vejen gennem Bibelen fortæller Gud os, at sand tilbedelse er at tage sig af de sårbare og udsatte,” siger Krish Kandiah.

Mennesker i lange køer strømmer op foran scenen, hvor aftenens forbønsteam står parat. Imens spiller lovsangsbandet, og mange synger med, mens de står vuggende med armene rakt op og lukkede øjne. Bagerst i teltet begynder nogle få at sive ud, hjem til telte og campingvogne med børn, hvis normale sengetid er overskredet med adskillige timer. Lejren har dagligt program for babyer, børn, store børn, teenagere, unge og voksne – med alt fra bøn i bevægelse til bibeltime og seminarer om vedligeholdelse af ægteskabet.

Desuden er der hoppeborg og fodboldbane, beachvolley, spil og koncerter i caféerne og almindelig hygge og samvær i menighedslejrene.

I Silkeborg Oasekirkes afdeling af campingpladsen bor Ruben Dalsgaard med sin hustru og tre børn i en campingvogn med stort fortelt. Der er plads til de mange børn, der løber ind og ud, og venner og bekendte, som kigger forbi. Ruben Dalsgaard er præst i Silkeborg Oasekirke og formand for DanskOase. Så ugen op til SommerOase, hvor lejren bygges op af et stort team af frivillige, og selve lejrugen er arbejdsuger for ham. Men det er også uger, han nyder, for her bliver det tydeligt, at DanskOase er en bevægelse i fremgang, både hvad angår antallet af medlemmer og arten af aktiviteter.

”Det er vigtigt for os at fastholde, hvad kernen i vores identitet er, og her spiller menighedsbegrebet en stor rolle. Det er baggrunden for, at vi har valgt at tage afsæt i Reformationen, hvor et kerneelement netop var, at menigheden ikke blot skulle være passive modtagere af en nåde formidlet af et præsteskab,” siger Ruben Dalsgaard, mens to af hans døtre laver en spontan gymnastikopvisning på den let mudrede jord mellem campingvognene.

Temaet for årets SommerOase er ”Gentænk menigheden”, og de næste år er temaerne ”Genopdag troen” og ”Genlæs Bibelen”. Men temaerne hænger sammen, og deltagerne på årets SommerOase tager forskud på næste års temaer, blandt andet ved at læse en af Krish Kandiahs bøger, som er blevet oversat til dansk i anledning af hans besøg. Den har titlen ”Hvorfor?” og behandler en række af Bibelens paradokser med udgangspunkt i en idé om, at det er i de umiddelbart uforståelige eller frastødende dele af Bibelen, at Gud viser sig tydeligst.

”Som kristne kan vi nok have en tendens til at give indtryk af, at troen giver os svar på alt. Jeg øver mig i at gøre det modsatte og tale ærligt med andre om det, jeg ikke forstår. Det er også en måde at åbne vores menigheder op på,” siger Stefan Winther, der er ansvarlig for bog- og caféområdet, hvor Krish Kandiahs bog er prominent placeret – sammen med et væld af andre kristne bøger samt cd’er, legetøj, klistermærker og andet mer-chandise.

Stefan Winther drømmer om, at menighederne skal være præget af endnu større åbenhed.

”Fællesskabet her på lejren skal gerne give os energi til at engagere os lokalt og gøre noget for andre – ikke for at gøre dem kristne, men fordi de fortjener, at vi gør noget godt for dem,” siger han.

Krish Kandiah har skrevet en bog om sine erfaringer i rollen som forælder til både biologiske børn, en adoptivdatter og en række plejebørn. – Foto: Lars Aarøe/Fokus