Prøv avisen
Interview

Færinger skal kunne læse Bibelen på deres eget modersmål

Hans Jacob Joensens oversættelse af Det Nye og Det Gamle Testamente skal være en bibel, der kan bruges på tværs af kirkeretningerne på Færøerne. Foto: Petra Theibel Jacobsen

Den tidligere færøske biskop Hans Jacob Joensen har færdiggjort den første færøske oversættelse af Bibelen fra græsk og hebraisk siden 1961. Han rejser til sommer til øerne og afleverer oversættelsen til det færøske bibelselskab

I 2007 blev folkekirken på Færøerne selvstændig i forhold til den danske folkekirke. Tidligere hørte øerne ind under stiftet i København, og siden 1990 var det et selvstændigt dansk-færøsk stift med egen biskop. Men med dannelsen af Fólkakirkjan í Føroyum blev den færøske kirke endelig sin egen.

Den ny begyndelse for den færøske folkekirke blev dog også enden på et livslangt virke som først præst i Tórshavn og siden 17 år som biskop over Færøerne for Hans Jacob Joensen, som ved samme lejlighed trak sig tilbage. Han gav bispekåben videre til Jógvan Fridriksson, og sammen med sin hustru, Lisbeth Joensen, flyttede han fra Færøerne og bosatte sig i Birkerød nord for København.

Men i stedet for at gå helt på pension fortsatte han et arbejde, som han havde været i gang med siden begyndelsen af sit præsteskab: En oversættelse af Bibelen fra grundsprogene græsk og hebraisk til færøsk, hvad der ikke er sket siden 1961. Og han og tre andre færinger blev kort tid efter færdige med at oversætte Det Nye Testamente.

En hel del år senere er Hans Jacob Joensen nu ene mand blevet færdig med at oversætte Det Gamle Testamente, som han til sommer vil tage til Færøerne og aflevere til det færøske bibelselskab. Målet er, at oversættelsen inden for en overskuelig årrække skal trykkes og udgives, og at Færøernes katolikker, lutheranere og pinsefolk alle skal tage den i brug.

”Som gammel biskop synes jeg, det er vigtigt, at man har bibeloversættelser, der svarer til der, hvor sproget er. Det færøske sprog har udviklet sig gevaldigt siden 1961, og i betragtning af at alle andre nordiske lande har fået nye oversættelser inden for de sidste årtier, lå det i luften, at det færøske folk også skulle have en,” siger den 77-årige færing om det langvarige oversættelsesprojekt.

”Den tidligere oversættelse har sine styrker, men for almindelige færinger er den ikke altid helt let at forstå, så i min oversættelse har jeg lavet nogle mindre sproglige ændringer for meningens skyld. Hvor man før har oversat mere ord for ord, så er jeg først og fremmest gået op i betydning. Jeg tror, det er vigtigt for fremtiden, at man som færing kan læse Bibelen nogenlunde ubesværet, så man ikke hele tiden skal sidde og tænke over, hvad alting egentlig betyder,” siger han.

Hans Jacob Joensen er opvokset på Færøerne i bygden Gjógv, hvor hans familie har boet i generationer, før han selv blev født. Han fortæller levende om sin barndom, om datidens gudfrygtige fiskere og salmerne, de sang, før de drog ud på havet, og om søndagens gudstjenester, der var lige så selvfølgelige, som at man skulle op i skole dagen efter. Der er langt fra Gjógv til Birkerød, men bygden er både i entréen og ved spisebordet afbildet på to malerier.

Det er ude i parcelhusets tilhørende garage, at oversættelsesarbejdet er foregået. Bag en parkeret Opel Astra går en dør ind til et studerekammer indrettet med bogreoler fra gulv til loft og en aircondition, så man kan holde alle årets temperaturer ud. På den ene side af døren hænger et krucifiks, på den anden et billede af en ung udgave af Lisbeth Joensen.

Her har Hans Jacob Joensen brugt utallige timer på at gennemgå både tidligere oversættelser og grundskrifterne på hebraisk og græsk for at oversætte dem til et nutidigt færøsk.

Hvor mange timer er han faktisk ikke klar over, “men det er helt enormt mange,” siger han.

Hans Jacob Joensen tager en lille bog i bordeaux læder, der ligger ved siden af computer-tastaturet.

”Det er første og eneste bogudgave af digteren Jákup Dahls færøske oversættelse af Salmernes Bog. Jeg har som ung læst de her salmer, da min bror fik bogen i konfirmationsgave,” siger han.

Salmernes Bog er den eneste del af Det Gamle Testamente, som Hans Jacob Joensen ikke har oversat. Det har han ladet være med, fordi Jákup Dahl allerede har gjort det så godt, som det kan gøres, mener han. Derfor er det også Jákup Dahls salmer, der kommer til at være i den nye udgave af den færøske bibel.

”Man mærker, at det er en digter, der har oversat dem. Så det vil jeg ikke begynde at prøve at gøre ham efter. Salmerne er lyrik, ikke prosa. Og jeg er ikke digter,” siger Hans Jacob Joensen, før han begynder at læse højt fra salme 23, ”Herren er min hyrde”.

Oversættelsen ligger tættere op ad den danske autoriserede 1992-udgave end nyere oversættelser som Den Nye Aftale og Bibelen på Hverdagsdansk, siger Hans Jacob Joensen, der i øvrigt har oversat gratis. Han mener ikke, at der skal blandes økonomi ind i arbejdet med Guds ord – også selvom det har taget ni års dagligt arbejde alene for oversættelsen af Det Gamle Testamente.

”Jeg er tilfreds med resultatet, og det glæder mig,” siger han.

”Det tyder på at blive virkelighed, at den ligger klar i min tid. Jeg er jo efterhånden en gammel mand, så jeg glæder mig over, at jeg kan opleve, at Bibelen ser dagens lys i denne nye oversættelse. Jeg har en oplevelse af, at jeg er med til at klæde færingerne på til bedre at kunne forstå Bibelen. Den gamle oversættelse forsvinder ikke og vil stadig være der, hvis man vil slå noget op i den, selvom den er mere arkaisk. Men jeg håber, at den nye kommer ud og bliver til virkelighed, og man begynder at bruge den i færøske kirker og skoler.”

Foto: Petra Theibel Jacobsen
Foto: Petra Theibel Jacobsen
Foto: Petra Theibel Jacobsen