Prøv avisen
Nekrolog

Farvel til Norges store kristne fornyer

Karsten Isachsen udgav ved siden af præstestillingen en lang række bøger, hvis salgstal er uden sidestykke i nyere norsk kirkehistorie. Her præsenterer han bogen ”Livsglæde” på et ældre foto fra 1994. - Foto: Johnny Syversen/Scanpix

Præst og forfatter Karsten Isachsen er død, 71 år. Han vil blive husket for et sjældent talent for formidling af troen og som en omstridt fortaler for vielse af homoseksuelle

Mandag sov en af de største skikkelser blandt Norges kristne de seneste fem årtier ind efter flere års sygdom.

Karsten Isachsen formåede som præst, debattør og forfatter at trænge igennem til den brede befolkning som de færreste og står tilbage med et eftermæle som en af kirkens største fornyere.

Ud over en ofte humoristisk stil blev Karsten Isachsen særligt kendt for at udvikle det kristne sprog ved ofte at inddrage uventede indfald og perspektiver fra hverdagslivet, som gjorde, at hans prædikener og budskab trængte igennem langt ud over kirkens mure.

Karsten Isachsen voksede op i Oslo, studerede ved Menighetsfakultetet og blev i 1970 ordineret præst i Den norske kirke. Allerede da havde han formået at slå sit navn fast som engageret i kristent ungdomsarbejde. Ved siden af præstestillingen udgav han en lang række bøger, hvis salgstal er uden sidestykke i nyere norsk kirkehistorie. Han forlod præstegerningen for flere årtier siden og holdt derefter op mod 4500 foredrag rundt om i Norge.

Biskop over Tunsberg Stift, Per Arne Dahl, og domprovst sammesteds, David Gjerp, lægger særligt vægt på hans evne til at bygge bro mellem kirken og samfundet. De nævner den radiotransmitterede påskeprædiken ”Gjester som ikke ville gå” fra 1977 som et vendepunkt i prædikekunsten. En prædiken, der henvender sig til troende, der ikke føler sig hjemme i kirken.

”Han har været en døråbner til kirken for mange, der har søgt efter holdepunkter i tilværelsen (“) Som prædikant har han ønsket at hjælpe mennesker til at føle sig indenfor i stedet for udenfor,” skriver Dahl og Gjerp i et mindeord i de kristne aviser Vårt Land og Dagen.

Præst Bjørn Eidsvåg, der er en af Norges største sangskrivere, takker Isachsen for hans evne til at formidle.

”Han har altid ledt efter nye ord, indfaldsvinkler og historier (“) Jeg er ham meget taknemmelig, og han har været en meget vigtig person for Den norske kirke,” siger Eidsvåg til nyhedsbureauet NTB.

Ud over at være et menneske, der kunne samle og forene på tværs af kirkelige retninger og tro, delte Isachsen også vandene som en af de største fortalere for vielse af homoseksuelle.

Til april forventes det, at kirkens øverste beslutningsorgan, Kirkemødet, officielt vedtager muligheden for, at par af samme køn kan vies.

I 2014 markerede Karsten Isachsen sig i debatten ved at kræve, at kirken gav homoseksuelle en undskyldning for årelang dårlig behandling. Han pegede ved den lejlighed på, at kirken havde mistet manges kærlighed, fordi den i stedet for at imødegå homoseksuelle var optaget af sit eget kølige og korrekte selvbillede.

”Vi skal indrømme, at vi i stedet for at komme dem til undsætning har opført os dårligt over for en gruppe mennesker, der allerede er udsatte (“) Det er pinligt, at kirken ser ud til at være den sidste institution i Norge, der er villig til at anerkende homoseksuelles menneskeværd og ligeværd,” sagde han til Vårt Land.

Isachsen efterlader sig ingen børn og var ugift.

Andre læser lige nu