Filosof om fyringer: Vi reduceres til soldater i konkurrencestaten

Over 500 stillinger på Københavns Universitet bliver nedlagt, og nedskæringerne kommer til at gå hårdt ud over den teologiske uddannelse. Man underminerer vores kultur og menneskesyn, mener filosof Peter Kemp og kalder fyringerne en "katastrofe"

Teologien og de andre humanistiske fag er fortsat med til at styrke vores barmhjertige menneskesyn. Men jo mere vi svækker de fag, jo mere tilbøjelige vil folk være til at spørge, hvorfor vi skal have sygehuse og socialhjælp, mener filosof Peter Kemp. Foto: Sofie Amalie Klougart
Teologien og de andre humanistiske fag er fortsat med til at styrke vores barmhjertige menneskesyn. Men jo mere vi svækker de fag, jo mere tilbøjelige vil folk være til at spørge, hvorfor vi skal have sygehuse og socialhjælp, mener filosof Peter Kemp. Foto: Sofie Amalie Klougart.

Peter Kemp, Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet skal fyre medarbejdere og afvikle 13,2 procent af sine stillinger som led i en større sparerunde på universitetet. Hvad mener du om det? 

”Det er udtryk for en ekstremt kortsigtet kulturpolitik. Man har i for vejen svækket teologien meget ved at nedlægge fakultetet i Aarhus. Når man nu også svækker faget på den måde i København, så svækker man faget som sådan i Danmark, og jeg er bestemt ikke begejstret. Jeg synes, man underminerer vores kultur, og vi får lige så stille et folk, som mangler sans for det værdifulde i samfundet. Vi bliver reduceret til soldater i konkurrencestaten. Ikke fordi konkurrencestaten er indført endnu, men vi er godt på vej.”

Kan man ikke blot se det som udtryk for, at teologi som universitetsfag ikke længere er så vigtigt, som det har været?
 
”Sådan kunne man blive ved. Men det er helt forkert at sige sådan. Ønsker man virkelig nogle dompapper som præster? Præster, som ikke ved, hvad de taler om? En kvalificeret teologiuddannelse er jo med til at opretholde en høj standard i folkekirken, og en dårligere uddannelse af de kommende præster betyder, at vi får dårligere og dårligere prædikener. Så det her rammer folkekirken.”

Men hvorfor er teologien vigtig i en bredere samfundsmæssig sammenhæng?

”Det er ikke kun et spørgsmål om, at man skærer ned på den kulturelle arv og dermed skærer ned på folks sproglige og historiske fornemmelse for egen kultur. Det er i sig selv katastrofalt. Men det handler også om fremtiden. Det handler om, hvilke værdier der skal være de bærende i samfundet fremover.

Vi har åbenbart nogle partier, som er ekstremt kortsynede. Dansk Folkeparti taler om at styrke dansk kultur, men går de med til det her, så underminerer de dansk kultur. Det er fuldstændig selvmodsigende.”

Men hvorfor er teologi og humaniora vigtigt for fremtiden?
 
”Fordi teologien og humaniora i det hele taget spiller en korrektiv rolle over for konkurrencestaten, idet fagene påpeger, at man bliver nødt til at sætte grænser for den vilde konkurrence. Det handler om etik og om, hvilket menneskesyn der skal ligge til grund for vores samfund.

Teologien har den særlige tradition, at den beskæftiger sig med kristendommens betydning for samfundsværdierne. Vi har via kristendommen arvet et menneskesyn, som ligger til grund for, at vi tager os af de svage, som ikke kan klare sig i konkurrencesamfundet – hvilket vil sige de fleste. Det er også derfor, vi har sygehuse og socialforsorg.

Det menneskesyn er teologien og de andre humanistiske fag fortsat med til at styrke. Men jo mere vi svækker de fag, jo mere tilbøjelige vil folk være til at spørge, hvorfor vi skal have sygehuse og socialhjælp.”