Prøv avisen

Finland ønsker nye regler for Jehovas Vidner

I Finland er Jehovas Vidner, ligesom i Danmark, undtaget fra både værnepligt og alternativ civil tjeneste, men det ønsker den finske forsvarsminister, Stefan Wallin fra Det Svenske Folkeparti, at lave om på. Foto: .

I det meste af verden kan Jehovas Vidner blive fritaget for værnepligt af religiøse grunde. Den finske forsvarsminister vil nu ændre på landets procedure, fordi han mener, det er en unødvendig forskelsbehandling

De fleste lande i verden har tiltrådt en FN-resolution om at tilbyde et alternativ til værnepligten. I Finland er Jehovas Vidner, ligesom i Danmark, undtaget fra både værnepligt og alternativ civil tjeneste, men det ønsker den finske forsvarsminister, Stefan Wallin fra Det Svenske Folkeparti, at lave om på, og derfor har regeringen nu sat et udredningsarbejde i gang.

LÆS OGSÅ: Ti vigtigste ting om Jehovas Vidner

Det er ulige behandling, at Jehovas Vidner ikke skal udøve civil værnepligt. Det er i orden, hvis de ikke vil i militæret, men de bør ikke være undtaget for civil værnepligt, siger han til den finske tv-station YLE.

Uenigheden om Jehovas Vidners særstilling har eksisteret i flere år og førte i 2007 til nedsættelsen af en kommission, som dog ikke kom med et entydigt svar. Lederen af Jehovas Vidner i Finland, Veikko Leinonen, forstår ikke, hvorfor ministeren tager sagen op igen.

Det giver ikke mening at indføre en civil tjeneste, for den vil være dikteret af forsvaret, og det strider stadig imod vores principper, siger han til avisen Hovedstadsbladet.

I Danmark stadfæstede Højesteret i 1995 en dom, hvorefter Jehovas Vidner ikke længere skal i fængsel for ikke at ville aftjene civil værnepligt. De bliver i stedet idømt samfundstjeneste, der som oftest varer fire måneder ligesom et almindeligt værnepligtsforløb. Det kan være i en børnehave, på et museum eller i en kirke. Og der er ingen grund til at afvise den form for samfundstjeneste, mener talsmand for Jehovas Vidner, Erik Jørgensen.

Vi accepterer, at vi har en forpligtelse over for den verdslige myndighed, og vi udfører gerne det arbejde, der er tale om. Før 1995 var vi totale nægtere og kom i fængsel, men nu påtager vi os frivilligt erstatningstjenesten, så længe der ikke er tale om et arbejde med religiøst eller militært indhold, siger Erik Jørgensen.

Han uddyber, at der aldrig har været problemer med samfundstjenesten og påpeger, at det drejer sig om meget få Jehovas Vidner, som bliver indkaldt til militæret om året. Ud af Danmarks cirka 6000 værnepligtige er kun 10 procent ikke-frivillige.

I Sverige blev værnepligten i 2010 afskaffet og erstattet af en frivillig tjeneste, mens det i Norge siden 1965 har været muligt at nægte den statslige militærtjeneste og i stedet udføre civilt arbejde.