Prøv avisen

Fjerde kandidat melder sig til bispevalg i Viborg

Billedet må benyttes frit ved angivelse af fotograf: Christian Roar Pedersen, 23203099 Foto: Christian Roar Pedersen

Man bør på en lang række områder styrke dialogen mellem de forskellige niveauer i kirken, siger domprovst i Aalborg Niels Christian Kobbelgaard, som netop har meldt sit kandidatur til bispeembedet i Viborg

Samtalen i folkekirken er utrolig vigtig. Her kan vi sammen udvikle hinandens kompetencer, lytte og sparre. Provstemøder for eksempel skal ikke bare være orienteringsmøder, men sparringsfællesskaber, hvor gode idéer kan opstå. Idéer, der lige så stille kan sive ned i sogne og menigheder, hvor de kan plantes og gro. Som provster og biskopper skal vi kunne inspirere, men idéerne skal gro nedefra, siger Niels Christian Kobbelgaard.

Folkekirken kan ikke og skal ikke tale med én stemme, påpeger han og hilser samtidig forslaget til en styringsstruktur velkommen.

LÆS OGSÅ: Jelved afviser kritik af hastværk

Folkekirken er som en gammel dame, som skal føres varsomt. Det synes jeg man har taget højde for i det nye forslag. Der er lagt op til strukturer, der fremmer samtalen, som for eksempel det, der kaldes Folkekirkens Fællesudvalg. Vi skal ikke udvikle os til at være 2200 forskellige kirker, men skal midt i forskelligheden og mangfoldigheden bevare det fælles udgangspunkt. Dermed står vi stærkere. Samtidig skal en biskop kunne udtale sig på egne vegne. Man skal vove at sige sin mening og derefter tage den dialog, der måtte følge. Det synes jeg er forfriskende, siger Niels Christian Kobbelgaard.

Med dybe rødder i FDF og mangeårigt følgeskab med KFUM og K og Kirkens Korshær vægrer den tidligere højskoleforstander sig ved at skulle sætte et bestemt mærkat på sit kirkelige engagement. Selv vier han gerne homoseksuelle, men vil som biskop give plads til præster af anden overbevisning.

Jeg synes, den rummelige folkekirke er fantastisk, og jeg har for eksempel slet ikke noget problem i at samarbejde med Indre Mission. I stedet for at spekulere i forskelligheder, bør vi samle os om det væsentlige, som er evangeliet. De befriende ord, der kan sætte os fri fra død, synd og skyld. Verden er det mest vidunderlige sted, og vi er sat her til at lette andres kår og udleve den kærlighed, vi selv har fået givet, siger Niels Christian Kobbelgaard.

I pressemeddelelsen vedrørende dit kandidatur kaldes du af dine stillere en farverig teolog og forkynder. Hvorfor tror du, de bruger en sådan betegnelse?

Ha ha, det er nok, fordi jeg ikke er kedelig. Humoren spiller en stor rolle i mit liv. Så jeg er nok ikke sådan en person, der kan stå på prædikestolen og stille og roligt forkynde Guds ord. Der er nok lidt mere performance over mig, uden at det bliver poppet. Evangeliet er jo et festfyrværkeri og handler om, hvordan vi bliver sat fri til at leve med hinanden på godt og ondt.

Ud over Niels Christian Kobbelgaard stiller valgmenighedspræst Peter Hede-gaard, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp Henrik Stubkjær og sognepræst Carsten Haugaard Nielsen op til bispeposten i Viborg Stift. Den nuværende biskop, Karsten Nissen, træder tilbage den 1. oktober 2014.