Prøv avisen

Flere danskere skifter troen ud

De store verdensreligioner med historie og traditioner er igen populære, mens de nyreligiøse taber terræn

På Islamisk Informations-center i Århus stiger salget af startpakker til nybegyndere i islam. Pakkerne til 350 kroner indeholder blandt andet bedetæppe, kompas, tørklæde til kvinder, halal-guide, oversatte korantekster og vejledning i at bede.

Søster Karima Fatiha, der har arbejdet på centeret siden 1989, oplyser, at centeret sælger omkring to pakker om ugen, heraf dog nogle til undervisningsbrug. Antallet af personer, der beder centeret om hjælp til at konvertere til islam, er på 10 år steget fra tre-fire stykker til 25 om året, og tendensen gør sig gældende på lignende centre i Odense og København.

I samme periode er antallet af konverterede katolikker vokset stille, men støt, og på det seneste har den ortodokse kirke i Danmark udvidet fra en til tre menigheder. Fra 1998 til 2001 er antallet af indmeldinger i folkekirken blandt voksne, yngre danskere (15-39 år) desuden steget fra 864 til 1482. Flere danskere ønsker en tro, og gerne en tro med traditioner.

- De, der vælger en af de gamle religioner med lang overleveringshistorie, er trætte af new age, hvor alting har samme gyldighed. Og ved at vælge en tro med fast bekendelse, ritualer og traditioner står man ikke så alene, siger Niels Jørgen Cappelørn, direktør for Søren Kierkegaard Forsknings-centeret.

Han sammenligner konvertitter med det stigende antal unge mennesker, der vælger at gifte sig i en kirke:

- De fleste vælger kirken, fordi de vil vise, at de mener det alvorligt og ønsker at binde sig. Valget sker ofte i protest mod forældreskilsmisser, og man kunne spørge, om tilgangen til de store, gamle religioner kan ses som en slags modstand til alle dem, der bare lader religionen sejle, siger han.

Poul Sebbelov, præst i den ortodokse kirke i Danmark, forklarer, at netop new age har fået en del af de nye ortodokse til at bekende sig til det ortodokse:

- Inden for det alternative er åndeligheden baseret på, at man ved meditation eller andre mentale teknikker kan bringe sig selv i en slags salighed. Nogle erfarer så, at det virker, men de kommer også derud, hvor de ikke kan bunde, alene, uden Kristus ved hånden, siger han.

Ekstern lektor i missonsteologi Mogens S. Mogensen, har beskæftiget sig en del med konvertitter, og vurderer ligeledes, at der bliver flere af dem. Og årsagen er ikke kun flere blandede ægteskaber, for Mogens S. Mogens påpeger, at for eksempel islam har en konkret og handlingsanvisende form, der for nogle kan virke mere attraktiv end den uhåndgribelige kristendom.

- Mysteriet spiller nok en større rolle i kristendommen, og det kan være svært at forklare, hvordan man udøver kristendommen til hverdag. Islam, derimod, foreskriver praktiske ritualer, så folk hele tiden bliver mindet om Gud, forklarer han.

- Kristendommen er blevet så godt som ritualløs; handlinger som bordbøn og morgenandagt er lige så stille forsvundet, hvilket kan gøre det vanskeligere for folk at fastholde deres kristne tro, fortsætter Mogens S. Mogensen.

Mens de etablerede religioner vokser, ser det ud til, at de new age-prægede trossamfund skrumper. Det vurderer dr.theol. og stifter af Dialogcentret i Århus, Johannes Aagaard.

- De nyreligiøse er svundet i medlemstal, angiveligt på grund af splittelse indefra. De havde vinden i ryggen, da de startede og derfor gik det fremad, men det er småsamfund, som ikke kan holde sammen i længden, forklarer Johannes Aagaard.

youngkristeligt-dagblad.dk

Side 4 og leder side 8