Prøv avisen

Flere vælger den lokale præst fra ved livets afslutning

tal fra Kirkeministeriet viser, at flere end tidligere bliver begravet eller bisat under medvirken af en anden præst end deres sognepræst og fra et andet sted end den lokale sognekirke. Foto: Adam Garff

Lang vej til hospitalet, flere askespredninger på havet og en generel svækkelse i det enkelte menneskes tilknytning til sognet kan være årsager til, at sognekirke og -præst vælges fra ved bisættelser og begravelser