Prøv avisen

Flere forældre klager over fadervor i folkeskolen

Både forældrene og Humanistisk Samfunds talsmand, Erik Bartram Jensen, mener, det er dybt forkert, at elever kan tvinges til at bede fadervor. -

Endnu en familie vil have fadervor ud af folkeskolen. Skoleledere og skolebestyrelse mener, det skal løses lokalt

Flere forældre klager nu over, at der bliver bedt fadervor i folkeskolen. Denne gang er det en mor til en elev på Nørre Nissum Skole ved Lemvig, der har henvendt sig til foreningen Humanistisk Samfund for at få hjælp.

Hun finder det krænkende, at hendes søn dagligt er tvunget til at bede fadervor i forbindelse med en morgensamling. Dermed støtter hun den forælder til et barn på Houlkærskolen i Viborg, som i weekenden kontaktede Humanistisk Samfund af de samme årsager.

Både forældrene og Humanistisk Samfunds talsmand, Erik Bartram Jensen, mener, det er dybt forkert, at elever kan tvinges til at bede fadervor.

De forældre, der har henvendt sig, siger samstemmende, at det er krænkende og mangel på respekt, at elever med anden eller ikke-religiøs baggrund bliver presset ind i noget, der ikke passer med deres baggrund. Det lægger et psykologisk pres på de børn, som ikke har lyst til at bede fadervor. Ifølge forældrene bør skolen slet ikke blande sig i den form for forkyndelse. Vi vil have ligestilling af livssyn, men lige nu sidder kristendommen på monopolet, siger Erik Bartram Jensen.

Jens Jørgen Porup er skoleinspektør på Nørre Nissum Skole, hvorfra den seneste forældreklage kommer. Klagen får ham ikke til at ændre holdning til, at skolen hver dag under morgensamlingen beder fadervor. Han henviser til loven, som siger, at den enkelte skoleledelse selv bestemmer, om der skal være fadervor på programmet eller ej.

For et års tid siden havde vi sagen oppe at vende i skolebestyrelsen, fordi vi skiftede skoleleder på en anden skole, som jeg også har under mine vinger. Dengang var der fuld opbakning til at bevare fadervor. Med mindre der kommer et krav eller et påbud om, at vi skal afskaffe det, fortsætter vi, som vi plejer, siger han.

Skoleinspektøren kan ikke se det krænkende i, at eleverne skal deltage i den kristne bøn.

Det handler ikke om at tvinge nogen til noget, men det er en tradition og en del af vores kultur. Alle elever er i samme lokale under samlingen, men de bestemmer selv, om de vil folde hænderne eller ej. De kan dog ikke blive fritaget for morgensamlingen, fordi den også består af en række andre punkter, for eksempel praktiske meddelelser, siger han.

Formand for landets skoleledere, Anders Bagge, mener, at skoleinspektørerne på de pågældende skoler bør tage de spirende problemer meget alvorligt.

I samme øjeblik der opstår et problem, og nogen føler sig krænket, skal det tages op i skolebestyrelsen. Personligt mener jeg, at man skal stoppe med at bede i det tilfælde, fadervor ikke er fuldstændig bredt accepteret af alle elever og forældre. Alle skal kunne komme i den offentlige folkeskole uden at føle sig krænket. Det skal religionen ikke stå i vejen for, siger Anders Bagge, der dog mener, at den enkelte skole fortsat selv skal bestemme, om man vil bede.

Det synspunkt deler Benedikte Ask Skotte, der er formand for hovedbestyrelsen i Forældreorganisationen Skole og Samfund.

Sagen skal diskuteres decentralt på de enkelte skoler. Alt efter skolens størrelse og elevsammensætningen kan der være forskellige hensyn at tage, så det mener vi ikke, man skal have en fælles lovgivning omkring. Men jeg vil gerne opfordre til, at man om nødvendigt tager debatten i de enkelte skolebestyrelser, siger hun.

schelde@kristeligt-dagblad.dk

Både forældrene og Humanistisk Samfunds talsmand, Erik Bartram Jensen, mener, det er dybt forkert, at elever kan tvinges til at bede fadervor. -