Prøv avisen

Flere hjemløse med etnisk baggrund

Generalsekretær Lene Lund er altid klar til en snak om tro, men ingen bliver påduttet kristendommen hos Missionen blandt Hjemløse (Foto: Nordfoto).

Der kommer flere hjemløse med anden etnisk baggrund til Missionen blandt Hjemløse

Antallet af hjemløse med anden etnisk baggrund er eksploderet de seneste år, og det mærker Missionen blandt Hjemløse også. Organisationen er tilknyttet de tre væresteder i København Amadeus, Pegasus og Værestedet, og de to herberger Kollegiet og Mændenes Hjem, hvor stigningen især mærkes. På Mændenes Hjem er cirka halvdelen af beboerne af anden etnisk baggrund, fordelt på op til 19 forskellige nationaliteter. Før 1995 var organisationen i kontakt med meget få hjemløse af anden etnisk baggrund.

- Det kan være mennesker der har haft svært ved at tilpasse sig det danske samfund og ikke mindst forstå, hvor de skal hente hjælpen i systemet, siger Lene Lund, der har været sekretariatsleder i Missionen blandt Hjemløse siden 1996.

Når de mange forskellige nationaliteter bliver blandet, opstår der både sproglige og kulturelle barrierer. For eksempel når der skal gøres rent på fællesarealerne.

- Mange af mændene med anden etnisk baggrund er vant til, at rengøring er kvindernes arbejde, og de danske beboere opfatter dem som dovne, når de prøver at undgå det, fortæller Lene Lund og understreger, at det kan være utrolig svært at komme de problemer til livs. Specielt hvis beboerne ikke forstår hinanden.

For at dæmme op for kultur- og sprogbarrierer har Mændenes Hjem fire til fem medarbejdere, der selv har anden etnisk baggrund, og derfor forstår et andet sprog og kultur. Desuden bruger organisationen tolke i den udstrækning, det kan lade sig gøre, og forsøger at styrke samarbejdet med socialcentrene, der er kommunens kontakt til de hjemløse. At gruppen af hjemløse ændrer sig, er ikke noget nyt fænomen. Op gennem 1980´erne betød nedlagte sengepladser i psykiatrien, at der kom flere hjemløse. Og arbejdsløsheden satte en gruppe mennesker uden for systemet, der i stedet fandt fællesskab over øllerne og bænken. De havde et sted at sove men var ensomme og rodløse og kom til at være en ny slags hjemløse. Den nyeste drejning i den udvikling er den store gruppe hjem-løse med anden etnisk baggrund.

Ingen luksus

Hovedkontoret for Missionen blandt Hjemløse har sammen med Kollegiet hjemme på Gl. Køge Landevej i Valby. Fire røde murstensbygninger ligger side om side og huser i alt 148 hjemløse mænd, der bor på små værelser og deler køkken og rengøring. Det er ikke luksus, men det er et hjem.

- For mange af de mennesker, der kommer her, er det første gang i mange år, de har stabile rammer og et fællesskab, siger Lene Lund og understreger, at de mænd, der kommer til at bo på Kollegiet, ikke bare er hjemløse. De har også store sociale problemer, fordi de på den ene eller anden måde har trådt skævt i livet.

Den del af Missionen blandt Hjemløse, der har udviklet sig mest de seneste år, er Mændenes Hjem. Ud over et herberg og et bofællesskab, hvor beboerne kan bo i op til flere år, er der blevet oprettet en natcafe, hvor personalet går rundt og snakker med de besøgende og en sygeplejetjeneste, der både fungerer for beboerne og for andre hjemløse på Vesterbro. Desuden er der en kontakttjeneste, der tager ud på Vesterbro og kontakter de hjemløse.

- Den større opsøgende indsats har haft en stor virkning. Vi kommer i kontakt med mange flere hjemløse og får sendt en del af dem videre i systemet, siger Robert Olsen, der er leder af Mændenes Hjem.

Tilbud om tro

Da Missionen blandt Hjemløse blev oprettet for over 100 år siden, var en del af formålet at forkynde den kristne tro. Få år efter oprettelsen blev den social-kirkelige organisation lagt ind under København Indre Missions arbejde, og for bare 40 år siden var formanden for Missionen blandt Hjemløse den samme som bymissionæren.

- Men samarbejdet er langsomt ebbet ud, og nu er der i praksis ikke nogen kontakt tilbage mellem de to organisationer, siger sekretariatsleder Lene Lund.

I dag forkynder organisationen slet ikke den kristne tro, men den ligger altid som et tilbud til beboerne på de to herberger og brugerne af værestederne. Døren til det lille lokale, hvor Lene Lund har kontor, står altid åben for en snak om tro, og der bliver holdt andagter ved jul og påske.

Lene Lund mener, at det kristne grundlag giver organisationen et godt redskab til at hjælpe mennesker med problemer.

- Vi forsøger at møde det enkelte menneske i øjenhøjde og med respekt modsat det offentlige, som ofte er nødt til at tænke i mere praktiske baner, siger hun.

Og det kristne grundlag betyder ikke, at organisationen har problemer med at hjælpe mennesker med en anden religion. Tværtimod.

- Vi hjælper trængte mennesker, uanset om de er kristne eller muslimer, siger hun og henviser til missionens logo, som er den barmhjertige samaritaner. I beretningen i Det Nye Testamente blev han betragtet som en paria. Men han viste alligvel mere medmenneskelighed end to troende jøder, da han hjalp en mand, som var slemt tilredt efter et overfald.

Lene Lund mener ikke, at det er organisationens opgave at omvende en muslim til kristendommen, og hun formidler gerne kontakt til rådgivere inden for andre religioner, hvis nogen skulle ønske det.

FAKTA

Missionen blandt Hjemløse er en social-kirkelig organisation, der blev oprettet i 1893. Den driver to herberg, Kollegiet i Valby og Mændenes Hjem på Vesterbro, hvor der også er natcafe, sygeplejetjeneste og bofællesskab. Tilsammmen har de tilsammen 243 sengepladser. Derudover er organisationen tilknyttet de tre væresteder Amadeus, Pegasus og Værestedet, der alle ligger i Københavns sydvestkvarter. Tilsammen har de tre steder kontakt til cirka 300 hjemløse.

Mission blandt Hjemløse blev etableret i 1893 af skolebestyrer N. Bang, der holdt en række møder for hjemløse mænd i missionshuset Bethesda i København. Ved første møde kom 20 hjemløse, men det tal steg hurtigt til næsten 100, og en række frivillige begyndte at hjælpe Bang. Fra begyndelsen hed organisationen Faldne Mænds Redning, men inden længe skiftede den navn til det nuværende. Kort efter oprettelsen blev aktiviteterne en gren af Indre Mission, men den forbindelse er så godt som ophørt nu. Det første herberg blev etableret i 1906.

Aktiviteterne finansieres dels af det offentlige og dels af private sponsorer og indsamlinger. Organisationen, der har kontor på Kollegiet på Gl. Køge Landevej i Valby, hvor sekretariatsleder Lene Lund sidder. Formanden i organisationens bestyrelse er Jens Ravn-Olesen.

vosgerau@kristeligt-dagblad.dk