Flere kristne flytter til danske ghettoer

Grupper af unge kristne flytter til Gellerupparken i Århus og Mjølnerparken i København for at sprede kærlighed og kristendom. Vær varsom med missionen, advarer Danske Kirkers Råd

Grupper af unge kristne flytter til de danske ghettoer. Vær varsom med missionen, advarer Danske Kirkers Råd. Her er det Gellerup Parken i Aarhus.
Grupper af unge kristne flytter til de danske ghettoer. Vær varsom med missionen, advarer Danske Kirkers Råd. Her er det Gellerup Parken i Aarhus. Foto: .

Mens regeringen arbejder på at rive ghettobebyggelser ned, flytter flere unge kristne til danske ghettoer for at missionere og sprede medmenneskelighed. Tendensen breder sig i både Århus og København.

Det missionale fællesskab Ghetto Fever (Ghettofeber) under Århus Valgmenighed består af voksne og børn, som alle er kristne og bor i Gellerupparken i Århus Vest.

"Vi flyttede herud for at være vidner og lys for mennesker omkring os. For at udleve vores vision om at bringe håb og forvandling til mennesker i Gellerupparken. Ved at bo herude er vi hele tiden tilgængelige. Vi er ikke et initiativ, som skal afvikles på et år," fortæller talsmand for Ghetto Fever Richard Wegeberg Nebel.

KFUM og KFUK har råderet over fire lejligheder og et hus i Gellerup. Beboerne vil gerne udbrede det kristne budskab, men det er ikke hovedpointen, fortæller Anders Bæk, formand for Gellerup KFUM og KFUK:

"Det handler mere om at skabe respekt mellem religioner. Derfor har vi for eksempel Gettogether, et projekt, hvor unge i foreningen leger med børn i området. Vi er her, fordi vi gerne vil lave fedt børne- og ungdomsarbejde, og vi har fået råderet over billige lejligheder for at lokke unge herud," siger Anders Bæk.

Også i København planlægger en gruppe unge kristne at bosætte sig i et multi- etnisk boligområde. Faktisk venter 25-årige Vibeke Førrisdahl og vennerne fra gruppen Hands On i Byens Valgmenighed i København blot på, at der bliver lejligheder ledige i Mjølnerparken på Nørrebro, så de kan rykke ind med deres flyttekasser.

"De fleste af os er allerede involveret i Mjølnerparken og kan vildt godt lide stedet. Vi synes, det er oplagt, at vi også får vores hjem derude, så vi ikke kun er på besøg, men også har muligheden for at invitere naboen på kaffe. Det er ikke sådan, at vi går ud på gaden med bibler. Men vi bliver en udvidet familie med åbne døre, som gerne vil give Guds og vores kærlighed videre til kvarteret," siger Vibeke Førrisdahl.

Interkulturel konsulent og minoritetsforsker Anne Boukris kalder de kristne i ghettoen for et spændende og muligt modsvar til regeringens ghettostrategi.

"Det kan medvirke til at åbne for en interreligiøs og interkulturel dialog, når unge kristne flytter til ghettoen med hele deres værdiapparat med nærvær og vilje til at møde 'den anden'. Integration handler om gensidighed, om at respektere hinanden, og i det lys giver det god mening at lade religionen være et middel til at mødes og snakke sammen, som dette fænomen umiddelbart lægger op til," siger hun.

Formand for Danske Kirkers Råd Anders Gadegaard mener principielt også, det en god idé, at flere kristne bliver en del af de multietniske boligområder, når hensigten er at vise godt naboskab.

"Det kan bidrage positivt til integrationen, hvis det bliver gjort rigtigt. Men man skal være på vagt, hvis der er tale om en utvetydig missionsstrategi. Man skal ikke have travlt med at omvende, men travlt med at respektere og forstå hinanden som mennesker. Har man for travlt med at omvende, bliver det svært at skabe tillid," siger Anders Gadegaard.

schelde@k.dk

marianne.knudsen@k.dk

graa@k.dk