Prøv avisen

Flere lande ændrer religionsundervisningen

A crucifix hangs on the wall of a classroom in a school of the city of En elev skriver på tavlen på en skole i den spanske by Burgos d. 4. december 2009. Ovenover eleven hænger et krucifiks. - Foto: CESAR MANSO Denmark

En ny tendens i skoleundervisningen i Europa er at åbne for andre religioner end flertalsreligionen

Religionsundervisningen i de europæiske lande er fortsat overvejende fokuseret på den historiske flertalsreligion. Men næsten alle lande har lagt undervisningen om eller eksperimenterer med at gøre det, så den afspejler alle verdensreligioner og ikke-religiøse filosofier og livssyn.

Det viser en undersøgelse foretaget for Netværket af Europæiske Fonde, en samarbejdsorganisationer for fonde med socialt og paneuropæisk sigte.

Tendensen går mod større vægt på faktuel viden og åbenhed i forhold til andre religioner og ikke-religiøse livssyn, forklarer undersøgelsens forfatter, Luce Pepin, konsulent for EU-Kommissionen og specialist i religionsvidenskab.

– Det skal give eleverne redskaberne til at reflektere over afgørende etiske livsspørgsmål og desuden orientere sig i et multireligiøst samfund, siger han.

Denne udvikling er en konsekvens af, at eleverne ikke bare i Danmark, men over det meste af Europa i stigende grad møder op med meget forskellig eller slet ingen religiøs baggrund. Og i mange lande ser man religionsundervisningen som et redskab til at sikre den religiøse tolerance og sammenhængskraften i det multireligiøse samfund.

"Religionsundervisningen er på forskellige måder og med varierende held i færd med at tilpasse sig til en multikulturel virkelighed", konstaterer undersøgelsen.

Det er også konklusionen på det såkaldte REDCo-projekt, et flerårigt forskningsprogram under EU-Kommissionen, som blev afsluttet tidligere på året.

Elever, som modtager religionsundervisning, er mere villige til at diskutere religion og har større tolerance over for andres tro, i hvert fald i klasseværelset, selvom tolerancen ikke altid følger med ud i skolegården og det virkelige liv, konkluderer REDCo.

kirke@kristeligt-dagblad.dk