Prøv avisen

Flere markedsvilkår for fremtidens præster

Sognepræsters ansættelser skal se anderledes ud i fremtiden for at undgå samarbejdsproblemer og konflikter mellem menighedsråd og præster, mener flere eksperter

Bodil Greve Schmidt fra Munkebo Sogn ved Kerteminde er ikke den sidste præst, der bliver fyret i Danmark. Tværtimod vil de kommende år byde på flere fyringer og nye tiltag, som for eksempel gør det lettere at flytte rundt på præster, der har kontroverser med menighedsråd eller andre, de samarbejder med. Det mener flere eksperter og iagttagere af kirken som arbejdsplads, som Kristeligt Dagblad har talt med.

Konsulent Poul Langagergaard har ledelse og samarbejdsproblemer i folkekirken på sit program, og han er en af dem, der forudser, at flere præster kan blive afskediget på samme måde som Bodil Greve Schmidt.

– Præsterne bliver nødt til vænne sig til, at de er præster på almindelige arbejdsmarkedsvilkår. Det gamle tjenestemandssystem er under afvikling, fordi det efterhånden er blevet et fremmedelement i en moderne arbejdsverden, siger han og fortsætter:

– Når tingene tilspidser sig i sognet, og der bliver en personsag ud af det, så er det selvfølgelig ledelsens ansvar hurtigst muligt at gøre brug af de professionelle redskaber, der findes i forbindelse med konfliktløsning. Hvis konflikten ikke bliver løst og ender med at ødelægge kirkelivet i sognet, kan det tage årtier at få det bygget op igen, siger Poul Langagergaard, som mener, at en del af konflikter i stil med dem, der har været fremme i sagen fra Munkebo, bygges op, fordi menighedsrådene igennem årene er begyndt at optræde mere myndigt i forhold til sognets anliggender.

Konsulent Mogens Mogensen beskæftiger sig blandt andet med leder- og menighedsudvikling i folkekirken og kender dens ledelses- og samarbejdsproblemer indgående.

– Hvis man gik over til at ansætte præsten på åremål, kunne man måske undgå de alvorlige konflikter mellem menighedsråd og præst som den aktuelle. En anden løsning på fastlåste problemer kunne være, at man havde præstestillinger i alle stifter, som kunne besættes af forflyttede præster. Folkekirken mangler ventiler i forbindelse med sager med svære samarbejdsproblemer, for de ender med at eksplodere, siger Mogens Mogensen.

Han understreger, at det også kan være menighedsrådet, der ikke er klædt på til samarbejde, og at det kan være årsagen til en del konflikter.

Sognepræst i Hjortshøj ved Århus, Morten Skovsted, er en af de få præster i folkekirken, som med navns nævnelse taler for, at præsten i særlige tilfælde skal kunne afskediges.

– Jeg går ind for, at man skal åremålsansætte præster. Når jeg er rundt i sognene med foredrag, oplever jeg af og til, at der er dårlig stemning mellem præst og menighedsråd. Det kan godt være, at det er menighedsrådets skyld, men man kan ikke flytte et helt sogn. Derfor skal der være adgang til at fyre præsten, siger han og uddyber:

– Man oplever afskedigelser i alle faggrupper også efter mange års tro tjeneste, men i folkekirken sker det måske hvert 10. år, at en sognepræst fyres på den måde. Det er jo absurd, at man ansætter en sognepræst efter 10 minutters prædiken og en times hyggesnak over en kop kaffe, og så efterfølgende ikke har mulighed for at komme af med vedkommende de næste 40 år, hvis der opstår problemer. Og det skulle da være underligt, om der ikke også i vores faggruppe kunne opstå problemer – eller at nogle præster ikke egner sig til at være i et givet sogn.

Morten Skovsted vurderer, at fremtidens folkekirke bliver mere og mere markedsorienteret, og at præsten derfor også vil få stadig mere modspil.

– Kirken bliver mere og mere forbrugerorienteret. Det er klart, at når mere og mere kompetente mennesker sætter sig i et menighedsråd, så vil de også have reel magt til at agere, hvor de synes, det er nødvendigt. For 30 år siden var der en ubegrænset loyalitet i forhold til præsten. Fremover vil man kunne se flere udtalte krav og med- og modspil i forhold til præsten fra menighedsrådene. Det er ikke en udvikling uden problemer, men det er den vej, det går, siger han.

vincents@kristeligt-dagblad.dk