Flere nye salmer får plads i den nye salmebog

Det anses for sikkert, at antallet udvides, og at en del af de kasserede salmer alligevel bevares

Folket får sin vilje. I den nye salmebog kommer der flere nye salmer med end i det oprindelige forlslag, og en del af de gamle salmer, som til manges bestyrtelse skulle ud, bliver alligevel bevaret.

Det siger Salmebogskommissionens sekretær, sognepræst Peter Balslev-Clausen, som i disse dage sidder med stakken af de seneste måneders indlæg i høringsrunden om den nye udgave af Den Danske Salmebog. Antallet af svar har sprængt alle rammer, og Peter Balslev-Clausen anser det for sikkert, at Salmebogskommissionen vil lytte til de gennemgående indvendinger. Det er i øvrigt også formålet med en høringsrunde, har formand for kommissionen, biskop Erik Norman Svendsen, og kirkeminister Johannes Lebech (R), som skal indstille den nye salmebog til autorisation, begge understreget.

Blandt de gamle salmer, som alligevel vil blive bevaret, er »Nærmere, Gud, til dig«, »Jeg så ham som barn med det solrige øje«, »Gud, du, som lyset og dagen oplod« og »Et kors det var, det hårde trange leje«.

Peter Balslev-Clausen påpeger, at kommissionen har foreslået en sammensætning af en ny salmebog med 767 salmer og har, hvad angår salmer, der kan undværes, ramt 15-20 ved siden af. Det synes han ikke er en særlig stor justering.

Hvad de nye salmer, som aldrig har været i salmebogen før, angår, har det været sværere at danne sig et billede på forhånd af behovet og af hvilke der er indsunget i menighederne, privat som i kirken. Det er blevet klart, at biskop Johannes Johansens bryllupssalme »I blev skabt som mand og kvinde« bliver brugt landet over uanset kirkeligt tilhørsforhold. Salmen »Vi kommer til din kirke Gud«, som også er skrevet af den tidligere biskop i Helsingør Stift, bliver flittigt brugt i kirken blandt andet som konfirmationssalme. Og endelig har en salme som »Du satte dig selv i de nederstes sted« af sognepræst Hans Anker Jørgensen en udpræget ungdommelig gennemslagskraft. Peter Balslev-Clausen kan ikke sige med sikkerhed, om salmerne kommer med, men sandsynligheden er stor.

Ud med Stub

Derimod ser det ikke ud til, at Salmebogskommissionens nye »opfindelse«, Ambrosius Stub, bliver nogen succes. Høringssvarene viser, at mange ikke kan forstå, at den i øvrigt gode digter skal repræsenteres i salmebogen med en række salmer fra midten af 1700-tallet, som man anser for at være forældede.

I det hele taget ser det ud til, at alle fløje i folkekirken er meget opmærksomme på, at den nye salmebog ikke får et forældet præg. Der skal være et passende stort antal nutidige salmer, og en for omfattende tilbageføring af nuværende salmer til det oprindelige og gamle sprog vinder ikke tilslutning. De fleste bruger Kingo-salmen »Far, verden, far vel« som et uheldigt eksempel med sine 11 noter, der oversætter ord som hvister (slynger), iseskrog (skør is), smugende (i smug), hvegende (vajende, viftende) og avindsyg (misundelig).

Nogle af svarene mener ikke, at der skulle have været nedsat en salmebogskommission overhovedet, og andre er skeptiske over for en ny salmebog. Men en del har som argumentation, at skabes der ikke fornyelse nok, og hvis ikke de rigtige gamle salmer kommer med, så kan det være det samme med en ny salmebog. Selv om grundtvigske og tidehvervske kredse har anbefalet at udskyde en fornyelse af salmebogen med 10-15 år, så anser Peter Balslev-Clausen det for givet - også i samklang med høringssvarene - at der kommer en ny salmebog.

- Dengang jeg var ung, grinte man af de grundtvigske ungdomsforeninger og sagde, at det var vist for de unge på 40. De er åbenbart blevet til dem på 70 i mellemtiden, siger Peter Balslev-Clausen med et glimt i øjet - han anser sig selv for at tilhøre den grundtvigske del af dansk kirkeliv.

- Der har muligvis i de grundtvigske kredse ikke været den store tilgang af børn og unge, som synger, og så er det måske en meget naturlig reaktion. Men jeg har lagt mærke til en bestemt, meget grundtvigsk valgmenighed, som havde et til- og fravalg af salmer, som i påfaldende grad mindede om et forstadssogn med blandingen af gammelt og meget helt nyt. Og det tror jeg er fordi, at valgmenigheden stadig har et intakt miljø med både børn og unge, siger Peter Balslev-Clausen.

Kraftig reaktion

Da kommissionens forslag forelå, afstedkom det en kraftig reaktion fra børne- og ungdomsområdet i folkekirken, som var stærkt utilfredse med antallet af nye salmer. Spejdere, FDF, KFUM og KFUK og KFUM-idrætten, har imidlertid indsendt et høringssvar, som er meget mere »nøgternt«, og som kommissionen givetvis vil lytte til.

- Menighedsrådene har også blandet sig flittigt i høringsrunden, og det er ikke bare formanden, der skriver under med ført hånd, og præsten, der bestemmer. Alle har arbejdet med forslaget og har sat deres præg på høringssvaret, og det siger derfor noget om holdningen i menighederne, siger Peter Balslev-Clausen og tilføjer:

- Dertil kommer de private svar, og det er alt fra unge piger på 15 år til gamle damer på 95. Det er konfirmander og plejehjemsbeboere, nogle der har siddet og diskuteret salmerne i en bibelkreds, nogle der har læst om det i avisen eller hørt om det i kirken, og så har de sat sig ned og lavet et håndskrevet brev med en liste over salmer eller skrevet næsten en hel livshistorie om, hvad en bestemt salme betyder for dem.

- Skal man være skuffet over noget i høringsperioden, er det, at kulturlivet uden for de traditionelle kirkelige kredse ikke har blandet sig i sagen, siger Peter Balslev-Clausen.

vincents@kristeligt-dagblad.dk