Præsters ret til at afvise homoseksuelle vielser under politisk pres

Præsters frihed til at sige nej til vielse af homoseksuelle er under pres. Flere partier vil nu drøfte ordningen. Man gør vold på kirkens historiske frihedsforståelse, siger kirkehistoriker

Modstandere af homoseksuelle vielser som sognepræst Henrik Højlund er under politisk pres.
Modstandere af homoseksuelle vielser som sognepræst Henrik Højlund er under politisk pres. Foto: ERTMANN CATHRINE.

Skal det være obligatorisk for folkekirkens præster at vie homoseksuelle?

Det mener i hvert fald Socialdemokratiets næstformand, Mogens Jensen, som Kristeligt Dagblad skrev i går, og udtalelsen får nu flere partier til at varsle interne drøfteleser om, hvorvidt folkekirkepræster bør kunne tvinges til at vie homoseksuelle.

Blandt andre De Radikale vil tage spørgsmålet op, siger partiets kirkeordfører, Marianne Jelved.

”Vi har ikke drøftet det, men nu, når det bliver rejst på denne måde, vil jeg naturligvis tage det op på vores sommergruppemøde til august,” siger den tidligere kirkeminister.

Siden det i 2012 blev muligt for to af samme køn at blive viet i folkekirken, har præster haft frihed til at nægte at forestå sådan vielse. Den frihed er nu sat yderligere under pres. Det fik i går kritik fra flere kirkelige fløje, men Marianne Jelved er endnu uafklaret i forhold til spørgsmålet:

”På sin vis kan jeg forstå Mogens Jensens synspunkt, men på den anden side har vi en kæmpe tradition for frisind og storsind i Danmark. Jeg ved ikke, hvor meget jeg selv vil argumentere for det. Jeg vil lytte til argumenterne for og imod, før jeg lægger mig fast,” siger hun.

SF’s kirkeordfører, Trine Torp, har også tænkt sig at tage spørgsmålet op internt i partiet.

”Jeg vil tage det op i SF, ikke mindst med de medlemmer, som er kirkeligt aktive, for det er et interessant spørgsmål. På den ene side bør politikere ikke blande sig for meget i folkekirkens indre anliggender. Ja, egentlig går vi ind for en større adskillelse af kirke og stat. Men på den anden side kan vi ikke gå ind for diskrimination, og når folkekirken er statsstøttet med de rettigheder og pligter, det giver, så bør man som præst også leve op til det,” siger hun.

I gårsdagens artikel meddelte Alternativets kirkeordfører, Ulla Sandbæk, også, at hun vil tage emnet op med partiet efter sommeren.

Den øgede fokus på dette spørgsmål er ifølge Jes Fabricius Møller, professor MSO i historie ved Aarhus Universitet, udtryk for, at de, der kæmper for homoseksuelles rettigheder, tilsyneladende har glemt, hvad det vil sige at være en minoritet.

Han betegner forslaget om at tvinge præster til at vie homoseksuelle som et indgreb i en klassisk dansk frihedstradition.

”Folkekirken har haft en særlig frihedsforståelse, siden loven om løsning af sognebånd fra 1855. Den siger, at enhver har ret til at søge den gejstlige betjening, som man ønsker. Dermed siger den implicit, at den gejstlige betjening – altså præstestanden – er forskellig. Og at præster har frihed til at være forskellige,” siger han.

Og når flere politikere åbner for at tvinge præster til at vie homoseksuelle, gør de vold på denne frihedsforståelse, mener professoren.

”Man begrænser muligheden for forskellighed og skubber minoriteterne ud af folkekirken. Minoritetsbeskyttelse handler også om at beskytte dem, man ikke kan lide. Kampen om homoseksuelles rettigheder er vundet, og nu skal forkæmperne for dette huske at vise respekt for en anden minoritet – nemlig de konservative folkekirkepræster,” siger han.

Kirke- og kulturminister Mette Bock (LA) skriver i en skriftlig kommentar til Kristeligt Dagblad, at hun ikke er tilhænger af idéen om at tvinge præster til at vie homoseksuelle:

”Det er overhovedet ikke aktuelt at ændre de gældende regler og præsternes mulighed for at sige nej til at vie to af samme køn. Det er en vigtig forudsætning for folkekirkens store rummelighed, at der er forskellige holdninger til spørgsmålet,” lyder det fra kirkeministeren.