Prøv avisen

Flere præstejob gør teologi populært

11 procent flere end sidste år svarer i år, at de ønsker at læse teologi. Foto: Paw Wegner Gissel

Gode jobmuligheder og store, eksistentielle emner er de primære årsager til, at flere søger om optagelse på teologistudiet. Kirkefolk ser optimistisk på standens fremtid

Flere vil være teologer. For nylig skulle kommende studerende på videregående uddannelser tage en vigtig beslutning om, hvad de helst ville studere.

Til det spørgsmål har 11 procent mere end sidste år svaret teologi, oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Teologistudiet på universiteterne har sammen med de tekniske studier den procentvis højeste stigning blandt de forskellige uddannelsesgrupper i forhold til sidste år.

I 2014 søgte 168 studerende teologi som førsteprioritet, mens 187 i år helst vil læse teologi efter sommerferien, og det giver grund til optimisme i det kirkelige Danmark.

På Det Teologiske Fakultet i København havde studieleder Carsten Selch Jensen ”ikke turdet håbe på så stor en fremgang”. Han tror ikke kun, det skyldes, at teologistuderende i øjeblikket står med gode jobmuligheder efter uddannelsen.

”Jeg tror, at stigningen primært skyldes en stor interesse for teologien og de spørgsmål, man arbejder med på studiet.

Når det er sagt, er det naturligvis et ekstra plus, at jobsikkerheden for tiden er meget høj, men jeg tror, at den primære årsag er en stor interesse for kernefagene på teologistudiet,” siger han.

Uddannelsesleder ved Pastoralseminariet i København Ulla Morre Bidstrup tror, at mange af de spørgsmål, man beskæftiger sig med på teologistudiet, rammer plet hos tidens unge.

”Jeg tror, at det afspejler en større generel interesse for de eksistentielle spørgsmål. Mange af de unge, jeg har talt med, begynder på teologi på grund af interesse for kristendom og ikke mindst etik,” siger hun.

Tidligere studieleder og nuværende lektor på Det Teologiske Fakultet i Aarhus Peter Lodberg er en af dem, der står bag det seneste års fremstød blandt kommende teologistuderende.

Han ser også jobmulighederne og beskæftigelsen med livets store spørgsmål som en årsag til, at flere søger mod teologistudiet.

”På fakultetet i Aarhus satte vi mange initiativer i gang, hvor vi kom ud blandt gymnasieeleverne og inviterede dem ind på teologistudiet, så de kunne se, hvem vi var. Det tror og håber jeg har været med til at åbne de studerendes øjne for, hvad teologien kan,” siger han.

Biskop i Viborg Stift Henrik Stubkjær ser frem til, hvad stigningen bringer, og tror, at det skyldes, at flere og flere unge ønsker at beskæftige sig med mennesker.

”Teologistudiet og i særdeleshed præsteembedet er blandt de mest berigende,” siger han.

Han mener også, at den voksende interesse kommer på et meget vigtigt tidspunkt.

Han mener, at det er nødvendigt, at flere bliver uddannede teologer. I stifterne, som ikke ligger i de store universitetsbyer, er der store præsteårgange, der nærmer sig pensionsalderen.

”Vi får i høj grad brug for flere teologiske kandidater end det antal, der bliver uddannet fra universiteterne i øjeblikket. Der er nogle store årgange, der forlader kirken snart, og vi kan ganske enkelt dokumentere, at vi får brug for flere.

Derfor er det meget glædeligt og vigtigt, at teologistudierne tiltrækker flere studerende,” siger han.